0 antall prosjekter

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Digital wells for optimal production and drainage

Prosjekt «DigiWell» vil utvikle ny kunnskap og nye verktøy for prediksjon og drift av produksjonen på olje- og gassfelt som er beheftet med usikkerhet. FNs bærekraftsmål fokuserer på rimelig og ren energi for alle, og klima-handling. Den raske økningen i globalt energiforbruk vil fremtvinge forbe...

Tildelt: kr 12,6 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Vestfold

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Sensors and models for improved kick/loss detection in drilling (Semi-kidd)

Prosjekt «Semi-kidd» skal utvikle nye målemetoder for oljeboring for å gi bedre kontroll på tilførsel av borevæske, utvikle tidlig varsel om problemer, og redusere uproduktiv tid i en automatisert boreprosess. Norsk olje- og gassutvinning er i hovedsak basert på «off-shore» olje og gass. Boring ...

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Vestfold

F-INF-Naturvitenskap, informatikk

Integration of process control based on mechanistic models and statistical process monitoring

FoU-områdene Teknisk kybernetikk/Prosessregulering og Statistisk prosessovervåking behandler beslektede emner. I den nasjonale og internasjonale forskning og industri er disse fagområder normalt organisert i ulike grupper, og det er et sterkt behov for å kople sammen avansert forskning fra disse ...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Telemark