0 prosjekter

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

ASKEPOTT - Utnyttelse av verdiskapingspotensialet i flyveaske og svovelsyre

NOAH tar imot og sluttbehandler uorganisk farlig avfall med opphav hos forbrukere og industri på Langøya utenfor Holmestrand. Forurenset svovelsyre fra norsk industri nøytraliseres med flyveaske fra avfallsforbrenning og resultatet er en gips som stabiliserer tungmetaller og andre miljøgifter i ...

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2022-2025

Sted: Vestfold og Telemark

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Døren til realisering av oppdrettseventyret i Innlandet

Næringslivet i Innlandet i dag er i stor grad basert på jordbruk og skogbruk som de to største hovednæringene. Fylket har i tillegg store vannressurser som gir mulighet til å etablere landbasert fiskeoppdrett som en potensiell ny vekstnæring. Satsning på dette er derfor blitt en del av innlandets...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2022-2025

Sted: Innlandet

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

RescueDoppler - a disruptive ultrasound solution for improved outcome after cardiac arrest.

I Norge ble 3635 personer utenfor sykehus forsøkt gjenopplivet med hjerte-lunge-redning (HLR) i 2022 og kun 14% overlevde mer enn 30 dager. Ved hjertestans må man i løpet av sekunder avklare om det er tegn til liv. En metode er å kjenne etter puls med fingrene som imidlertid kan være både tidkrev...

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2022-2025

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Mot fremtidens bærekraftige betongkonstruksjoner i marine miljøer

Betongkonstruksjoner i marine miljøer eller som er utsatt for veisalting utgjør en betydelig verdi i Norge. Forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) er resurskrevende og forbundet med høye kostnader, noe som forsterkes i betydelig grad ved omfattende reparasjoner, og enda mer blir det ved riving, ...

Tildelt: kr 7,4 mill.

Prosjektperiode: 2022-2025

Sted: Viken

FORNY20-FORNY2020

KVAL: CAD – Catheter Annuloplasty Device

-

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2022-2022

Sted: Vestland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

HULK - The Ultrastrong Green PE Fiber

Det er et økende behov for produkter laget av prosesser med lavt karbonavtrykk og/eller av fornybare og resirkulerbare kilder, og HULK prosjektet handler om å utvikle UHMWPE-fibre i en bærekraftig prosess. UHMWPE fiber anses å ha det beste vekt-til-ytelsesforholdet blant alle kjente materialer i ...

Tildelt: kr 13,6 mill.

Prosjektperiode: 2022-2025

Sted: Vestfold og Telemark

NAERINGSPH-Nærings-phd

Optimalisering av lagringsstabilitet og kvalitet i yoghurt

Hensikten med prosjektet er å få økt innsikt i hvordan råvaresammensetning og ulike prosessparametere påvirker kvaliteten på yoghurt og holdbarhetstiden. Dette prosjektet vil gjennomføres for å få økt kunnskap om og optimalisere yoghurtproduksjonen. Vi ønsker også å undersøke hvilke kvalitetsendr...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2022-2026

Sted: Oslo

NAERINGSPH-Nærings-phd

Improved operability and decision making for weather sensitive marine operations

Subsea 7 er en ledende global leverandør av tjenester og prosjektgjennomføring offshore for en energisektor i utvikling. Dette arbeidet er svært sensitivt for værforhold, og uegnet vær kan ofte føre til forsinket gjennomføring. Forsinket prosjektgjennomføring forårsaket av krevende værforhold er...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2022-2025

Sted: Rogaland

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Intelligent & Integrated Asset Management (FA3)

Aktiviteter i dette PES-prosjektet inkluderer: - Posisjonering av vår deltakelse i EU-prosjektet - Koordinering og partnersøk - Konseptutvikling og harmonisering mellom internasjonale partnere - Arbeidspakkeutvikling For å utføre noen av disse aktivitetene vil det være nødvendig og fordelaktig m...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2022-2022

Sted: Oslo

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Sikkert og energieffektivt rutingsystem for skip

Demonstrasjonsprosjektet skal videreutvikle, demonstrere og validere et sikkert og energieffektivt rutingsystem. Tidligere IPN prosjekt viser at det er mulig å oppnå opptil 3% reduksjon i energibruk med små korreksjoner av fart og kurs for en elektrisk bilferge. I dette prosjektet vil løsninger b...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2022-2023

Sted: Vestland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

SALT - Secure privacy preserving Authentication using faciaL biometrics to proTect your identity

Dette prosjektet utvikler nye egenskaper til Mobai’s ansiktsgjenkjenningssystem for å forbedre kvaliteten på ID-verifisering for tjenester underlagt forskriftene for elektronisk ID (eiDAS) og antihvitvasking (AML). Prosjektet har som mål å videreutvikle nåværende forskningsfront innen ansiktsbiom...

Tildelt: kr 15,9 mill.

Prosjektperiode: 2022-2025

Sted: Innlandet

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Aggregated XR multiuser space for future work places

Production lines and machines are getting more and more complex. Information is spread out over a physical and a digital world and is difficult to combine. To access that information, operators need to continuously switch context. The need of data visualization tools is identified, data should be...

Tildelt: kr 69 999

Prosjektperiode: 2022-2022

Sted: Oslo

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Circular Twin

Circular Twin aims to design, deploy, and validate a holistic framework of solutions that will pave the way towards a Circular Economy- driven sustainable production era realizing the vision of Industry5.0; it will do so, by developing, delivering, and validating holistic, Standardized collaborat...

Tildelt: kr 69 999

Prosjektperiode: 2022-2022

Sted: Oslo

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

ENGIneering PLAtform for Circular Economy

ENGIPLACE aims at researching, developing, and experimenting an open Digital Platform to support the Engineering of Circular Economy in next generation Products, Production Systems and Supply Chains. ENGIPLACE Platform aims to extend state-of-the-art PLM systems, compliant with i) a Circularity b...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2022-2022

Sted: Oslo

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

AWARE5.0

The AWARE5.0 project aims to holistically address the growing challenge of achieving a resilient European industry (industry 5.0) through an AI-based, Digital Twin supported, modular “Rapid Reconfiguration Enabler”. Something about resilience and elaborate on the points in objectives The pandem...

Tildelt: kr 69 999

Prosjektperiode: 2022-2022

Sted: Oslo

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Mine.io: A Holistic Digital Mine 4.0 Ecosystem

In the context of industrialization, informatization and sustainable development of the mining sector, Mine.io solution will build a novel mining digital ecosystem and a systemic structure for the implementation of Mining 4.0 in mining industrial environments. Mine.io solution will embrace the wh...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2022-2022

Sted: Oslo

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

“Matching Assets with manufacturing Tasks for Changeable & Efficient Reconfiguration”

(SO1): Establishing product-process-production system of systems model Enabling companies to efficiently determine relations between products, processes and production systems, thereby enabling to determine impact of market and supply changes on production systems, and identifying opportunities t...

Tildelt: kr 69 999

Prosjektperiode: 2022-2022

Sted: Oslo

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

3D printing with geopolymer concrete: 20% of the material usage, 20% of the CO2 per tonne

The concrete industry is responsible for 6-8% of global man-made CO2 emissions, mainly due to the use of cement. In addition, traditional concrete construction presents materials inefficiencies and generates large amounts of waste. A Eurostars consortium comprising Saferock (coordinator: SME, NO)...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2022-2022

Sted: Rogaland

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Listening to the soil: sensor-driven data science enforced decision support platform to monitor and forecast soil health for sustainable use

Write the proposal, including Impact, Excellence, and Work Packages' activity Coordinate the "Technology" and "Dissemination" working groups of the consortium in the proposal writing Co-coordinate the proposal submission

Tildelt: kr 0,16 mill.

Prosjektperiode: 2022-2022

Sted: Vestland

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

ZELMA - Zero Emission Last Miles Aviation

Intention of the ZELMA project proposal is to deliver a quality proposal to demonstrate a sustainable aerial transportation highway for the transport heavy goods on selected routes in Norway. Main objective of the PES project is to outline relevant work packages, enroll quality and congenial proj...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2022-2022

Sted: Viken

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

PES HORIZON EUROPE

The project will consist of identifying and sourcing part of the work to be done to a third-party organization, specialized in the call for proposal. Furthermore, the proposal itself with all attachments will be concretized, written, and submitted. This step includes defining project activities a...

Tildelt: kr 74 999

Prosjektperiode: 2022-2022

Sted: Oslo

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Autonomous Resident Underwater Drone for the Aquaculture Industry

Eurostar project summary: During this project, we will develop a system combining a resident underwater drone (RUD) with a docking/charging station for the aquaculture industry. It will allow autonomous net inspections & environmental parameters tracking. RUD builds upon Hydromea (project partner...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2022-2022

Sted: Agder

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

IscAlert MICRO

Despite being highly preventable, ischemia is a contributory factor in over 10 million deaths each year (excluding ischemic stroke and ischemic heart disease ). Ischemia is a condition where the cells do not get enough oxygen to survive because of inadequate blood supply, and can occur as a resul...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2022-2022

Sted: Vestfold og Telemark

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene

Mennesket i fremtidens havromsoperasjoner

Norge har en ledende rolle innen utvikling av autonom havromsteknologi, mye på grunn av det som er bygd opp av forskning, akademia og industri i Midt-Norge gjennom mange år. Som innen andre teknologiområder går utviklingen fort og hastigheten øker dag for dag. Denne hastigheten fører også til en ...

Tildelt: kr 26,3 mill.

Prosjektperiode: 2022-2028

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Automated retinal scans for early detection of diabetic eye diseases through use of artificial intelligence

Oivi provides affordable eye care for all and prevent unnecessary blindness by providing a low-cost camera for retinal (fundus) photography, with fully automated image capture and diagnostics. Oivi is a point-of-care device for eye screening of diabetic retinopathy (DR). DR affects >160 M people ...

Tildelt: kr 74 999

Prosjektperiode: 2022-2022

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

AleMo - Advanced and Sustainable Aluminium Alloys for High-Pressure Die Cast Components for e-Mobility

AleMo har som overordnet mål å utvikle høytrykkstøpte aluminiumslegeringer med bedre egenskaper og/eller lavere CO2-utslipp for å øke bruken av det lette og miljøvennlige metallet aluminium i elektriske biler. Dette vil kunne føre til lavere utslipp, lengre kjørerekkevidde og lavere kostnader for...

Tildelt: kr 9,2 mill.

Prosjektperiode: 2022-2025

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Delautomatisering av digital risikostyring

Digitalisering er en trend som har pågått i flere tiår. Vi digitaliserer stadig mer av vår kritiske samfunnsinfrastruktur, og vi blir stadig mer avhengige av den digitale infrastrukturen. Denne avhengigheten øker vår digitale risiko: vi har ikke lenger mulighet til å gå tilbake til penn og papir....

Tildelt: kr 12,9 mill.

Prosjektperiode: 2022-2026

Sted: Oslo

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

PES-AURORA: CALL HORIZON-CL5-2022-D3-01-15

PES-prosjektet omfatter prosjektmøter med potensielle partnere, tekniske diskusjoner, nettverksbygging, definisjon av målsetning og arbeidsplan, samt input til søknadstekst og budsjettforslag for den endelige EU-søknaden. Cybernetica har et særlig ansvar for arbeidspakken vi vil være leder av. Sø...

Tildelt: kr 69 999

Prosjektperiode: 2022-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Multifunctional materials for sustainable structural power devices

The PES funds will be key to maximize the chances of succeeding with the application to the Horizon Europe call (topic entitled “Advanced lightweight materials for energy efficient structures”). The funding will enable ONiO to actively support the coordinating organization and other partners in w...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2022-2022

Sted: Oslo

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

AI-IMPACT – Calculating, Measuring, Tracking & Predicting Impact on an European dimension

A data-driven AI tool that measures and predicts the positive social and environmental impact and potential impact of early-stage startups and projects, both now, in the future, and over time. Key result: an AI calculator that measures and predicts both current and future positive impact an inno...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2022-2022

Sted: Oslo