0 prosjekter

SIP-Strategiske instituttprogram

Kommunikativ planlegging og utvikling Videreføring av prosjekt 150199/V10. Videreføres på nytt etter søknad 177669/10.

Ei sentral tese i internasjonal kommunikativ planlegging og samfunnsutvikling er at endring i ei meir dynamisk retning krev betring av den sosiale (institusjonelle) kapitalen til samfunn. Sentrale samfunnsaktørar må inkluderast i offentlege diskursar som gjer at dei lærer av kvarandre og utviklar...

Tildelt: kr 2,7 mill.

Prosjektperiode: 2005-2009

Sted: Møre og Romsdal

SAM-EU-Samfinansiering EU-kontoret

CIVICATIVE - The determinants of active civic participation at European and national level (STREP)

...

Tildelt: kr 0,31 mill.

Prosjektperiode: 2005-2011

Sted: Vestland

RBGRUNMILJ-Res.bas.grunnbev.miljøinst

Grunnbevilgning - NIBR

...

Tildelt: kr 131,5 mill.

Prosjektperiode: 2004-2016

Sted: Oslo

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

FUGE- Midt-regionen Søknad om regional støtte (Tilleggsbev. til prosjekt 152324/150)

...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2003-2009

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PUBL-Publisering/prosjektinform

Avtale med Universitetsforlaget om tilskudd til tidsskrift (samfunnsvitenskap) (doculive 200301553)

...

Tildelt: kr 6,4 mill.

Prosjektperiode: 2001-2011

Sted: Oslo

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Grunnbevilgning - ISF

...

Tildelt: kr 236,5 mill.

Prosjektperiode: 1997-2025

Sted: Oslo