2 prosjekter

NAERINGSPH-Nærings-phd

Prediction of aircraft icing based on the microphysical properties of condensed water vapour outside mixed-phased clouds

Prediksjon av ising på luftfartøy basert på mikrofysiske egenskaper av kondensert vanndamp utenfor blandingsfaseskyer Målet med prosjektet er forskning som støtter utvikling av en sensorpakke for ubemannede luftfartøy (UAVer) som forutser isingsforhold under flyging. Ising på fly skjer når unde...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Nordland - Nordlánnda

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

To be defined

The project is composed by two parts: a launch vehicle and launch site part. ASC will focus on the launch site part and will addresses innovative technologies and processes to enable costs savings while maintaining mission assurance and operations safety. Project activities are carried on in cl...

Tildelt: kr 0,34 mill.

Prosjektperiode: 2017-2019

Sted: Nordland - Nordlánnda