130 prosjekter

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Emerging Leaders 2014

Programmet samler unge deltakere fra akademia, næringsliv og forvaltning som sammen gjennomfører et program med forelesninger, workshop og kulturelle opplevelser over ei uke. Forelesningene vil ta utgangspunkt i Arctic Frontiers (AFT) årlige tematikk. I 2 014 vil fokus være på helse, miljø og sam...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

Kjønnsbalanse i forskningsledelse og topplederstillinger i SINTEF

"Kjønnsbalanse i forskningsledelse og topplederstillinger i SINTEF" er et utviklingsprosjekt med nyskapende tiltak som vil utfordre og endre sider ved arbeids- og ledelseskulturen i fagmiljøene. Hensikten med prosjektet er å skape bedre kjønnsbalanse i organisasjonen gjennom aktiv satsning på kar...

Tildelt: kr 4,4 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Bidrag til Education for Tomorrow - NORDFORSK samarbeid - FINNUT

-

Tildelt: kr 25,7 mill.

Prosjektperiode: 2013-2021

Sted: Oslo

ESSURVEY-European Social Survey

Kontingent til ESS ERIC

...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2013-2022

Sted: Ukjent Fylke

BEDSAM-Bedriftens samfunnsansvar

The Oslo Conference on Corporate Social Responsibility 2012

...

Tildelt: kr 0,38 mill.

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Oslo

U2020-Norsk utdanningsforskning 2009-2018

Utredning om forskning på voksnes læring

...

Tildelt: kr 0,45 mill.

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Oslo

NORGLOBAL-Norge - Global partner

Workshop: Girls' Economic Empowerment - The Best Contraceptive? A Randomized Controlled Trial in Tanzania

We use a randomized control trial approach to implement the following treatments: An information campaign on health/reproduction/gender-equality: Our partner Femina HIP has vast experience in working on empowering young women on issues related to reprod uctive health and entrepreneurship, and w...

Tildelt: kr 51 105

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Vestland

NORGLOBAL-Norge - Global partner

Workshop: Women's power, children's job? Managing the human capital portfolio of children as en empowerment strategy in Benin

The economic empowerment of women has become an indisputable long-term objective in development work. It is assumed to lead not only to the strengthening of women's human rights, but also to increased social stability and economic growth. The impact of wo men's bargaining power in promoting house...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2012-2015

Sted: Oslo

UTRED-Utredning

ISSC World Social Science Report 2013

It has been agreed that a WSSR should be produced every three years and that each edition should have an overall thematic focus. The next World Social Science Report is due to come out in 2013. The ISSC has decided that each edition of the WSSR should pr ovide an overview of: - the state of the ...

Tildelt: kr 0,80 mill.

Prosjektperiode: 2012-2014

Sted: Ukjent Fylke

INDEMB-Indo-Norwegian research and de

Inclusive Growth in India

...

Tildelt: kr 0,60 mill.

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Vestland

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

NFU Conference 2011, Oslo 24 and 25. November 2011: The Future of development research: Exploring the Nordic Perspective(s)?

For få styrke det nordiske samarbeidet innen utviklingsforskning har den danske, norske og finske foreningen for utviklingsforskning besluttet å arrangere sine årlige konferanser sammen i år. Konferansen blir arrangert i København 24. og 25. november og d en danske Foreningen av utviklingsforsker...

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektperiode: 2011-2012

Sted: Oslo

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Reisestøtte for afrikanske forskere til forskningsseminar i Paris 22 - 24.11.11

...

Tildelt: kr 37 999

Prosjektperiode: 2011-2011

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

INDNOR-India-programmet

India 2011 - støtte til faglige arrangementer under NTNUs internasjonale uke 1-9 oktober 2011

...

Tildelt: kr 1,0 mill.

Prosjektperiode: 2011-2013

Sted: Trøndelag - Trööndelage

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Bergen Summer Research School on Global Development Challenges -BSRS -

I samarbeid med NHH, CMI, HiB og Uni Research arrangeres sommerskole med tema Norms, Values, language and Culture fra 20. juni - 1. juli 2011. Følgende kurs er planlagt: - Climate change narratives: language use in the circulation of climate knowledge (U iB, NHH, Uni Research) - Emerging normat...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2011-2011

Sted: Vestland

NORGLOBAL-Norge - Global partner

A castle in Africa, a rough cut

...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2011-2017

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Grunnbevilgning - Frischsenteret

...

Tildelt: kr 30,7 mill.

Prosjektperiode: 2011-2025

Sted: Oslo

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Grunnbevilgning NORCE Norwegian Research Centre AS (Samfunn)

...

Tildelt: kr 136,4 mill.

Prosjektperiode: 2011-2025

Sted: Vestland

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Grunnbevilgning - NTNU Samfunnsforskning

...

Tildelt: kr 113,2 mill.

Prosjektperiode: 2011-2025

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NSDBASIS-Norsk samf.vit.datatjen.basis

Strategisk institusjonsstøtte til NSD (videreført fra prosjekt 103611)

...

Tildelt: kr 125,3 mill.

Prosjektperiode: 2011-2023

Sted: Vestland

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

4th European Conferense on African Studies (ECAS 4) i Uppsala 15. - 18. juni 2011

Konferansen har siden 2005 blitt arrangert annet hvert år av medlemmer av nettverket AEGIS - Africa-Europe Group for Interdisiplinary Studies - som Nordiska Afrikainstituttet inngår i. AEGIS sitt formål er å knytte sammen de ressurser og den forskning som finnes ved forskningsinstittutter og uni...

Tildelt: kr 0,16 mill.

Prosjektperiode: 2010-2011

Sted: Ukjent Fylke

BEDSAM-Bedriftens samfunnsansvar

CSR som innovasjonsdriver i norsk næringsliv, støtte til konferanse om bedriftenes samfunnsansvar (DL 201009269)

...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2010-2011

Sted: Trøndelag - Trööndelage

STAB-Statistikk og kunnsk.grunnlag

Universitetets i Oslo - 200 års jubileum - Filmprosjekt om Christopher Hansteen "Også vi søker stjernene - da vitenskapen kom til Norge"

...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2010-2010

Sted: Oslo

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Gentle actions habitat 3 og 8, ustilling i Kunstnernes hus, 22.10. - 14.11.2010

Gentle Action er et tverrfaglig kunst- og miljøprosjekt med en eksperimentell visuell ramme som finner sted på Kunstnernes Hus 22.10 -14.11.2010. Senter for økologisk økonomi og etikk ved Handelshøgskolen i Bodø vil være involvert i Habitat 3: Økologisk Økonomi. Her vil vi utforske bærekraftige...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2010-2011

Sted: Nordland - Nordlánnda

SAMRISK-Samfunnssikkerhet og risiki

Managing a project of INEX

Managing a project of INEX size and complexity entails various challenges on both the administrative and scientific front. The most central tasks related to management and coordination of INEX are: - Negotiation with the Commission and coordination with the consortium over narrative and budgeta...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2010-2011

Sted: Oslo

SAMRISK-Samfunnssikkerhet og risiki

Strategier for forebygging av terrorisme

...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2010-2011

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Kunnskapsoversikt Religion i det flerreligiøse Norge

Religiøs praksis og trosforestillinger i det flerkulturelle Norge har i liten grad utgjort et forskningsfelt for den samfunnsvitenskapelige migrasjonsforskningen. Dette er i ferd med å endre seg, da religion og religiøs identitet er viet større interesse, begrunnet i at religion i dagens norske ...

Tildelt: kr 5 602

Prosjektperiode: 2010-2012

Sted: Oslo

PRAKUT-Praksisrettet utdanningsforskn

På tversrapport FoU for barnehage, grunnopplæring og lærerutdanning - grunnopplæringsdelen av programmet

...

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektperiode: 2010-2012

Sted: Ukjent Fylke

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Kunnskapsoversikt: Etniske minoriteter; segregert eller integrert i boligmarkedet?

Kunnskapsoversikten/temanotatet vil omhandle etniske minoriteter og problemstillinger knyttet til bosettingsmønstre og boligsegregasjon og hva denne delen av befolkningen har fått og får til på boligmarkedet. Framstillingen vil ha et framtidsorientert per spektiv, ved at situasjonen for den etabl...

Tildelt: kr 0,17 mill.

Prosjektperiode: 2010-2010

Sted: Oslo

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

"Sats på torsk" 10.-11. februar 2010 i Bodø

...

Tildelt: kr 74 999

Prosjektperiode: 2010-2010

Sted: Vestland

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

IHDP - årlig støtte 2010-2014

The Research Council of Norway will be one of IHDPs prime sponsors and through this contribute to IHDPs work. IHDP is an international, interdisciplinary and non-governmental science organization, dedicated to promoting, catalyzing and coordinating resear ch, capacity-development and networking o...

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektperiode: 2010-2014

Sted: Ukjent Fylke