9 prosjekter

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Prediction of ignition and spread of wildfires in Scandinavia: from experiments to models

Global oppvarming skaper høgare temperaturar, mindre regn og lengre periodar med tørre vêrforhold. Slike forhold aukar risikoen for skogbrannar – store, destruktive brannar som spreier seg raskt over skog eller sletter. Slike brannar oppstår no i regionar der dei før var sjeldne, slik som i Nord-...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Vestland

SSF-Svalbard Science Forum

HYDROLOGICAL EFFECTS ON THE VARIABILITY AND EMERGENT HOT MOMENTS IN METABOLISM OF A HIGH ARCTIC LAKE

Regarded as a persistent source of carbon to the atmosphere, high latitude lakes can also represent an important sink for atmospheric CO2. In fact, these lakes are likely alternating between being CO2 sources and sinks depending on the timing and magnitude of OM inputs, catchment characteristics ...

Tildelt: kr 79 999

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Vestland

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Viral diversity and Interactions in a Changing Environment on Kelp

Tare er brunalger som tilhører ordenen Laminariales, og betraktes som en nøkkelart i det marine miljøet. De dominerer i kystområder med kaldt, relativt grunt vann og mye stein. På samme måte som andre marine fotosyntetiserende organismer gir tare grunnlag for primærproduksjon gjennom fotosyntesen...

Tildelt: kr 8,7 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Vestland

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Regional Governance of Responsible Research and Innovation in Norway

As a H2020 project, RRI2Scale project mentions facilitating the widespread adoption of its results as the strategic target of its dissemination and exploitation activities. This makes the ambitions of the project perfectly in line with the purposes of the current "NFR Forsterkningsmidler" call. R...

Tildelt: kr 1,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Vestland

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Neutron and gamma-ray imaging for real-time range verification and image guidance in particle therapy

Den mest vanlege strålemetoden brukt til å behandle kreftsvulstar, er energetiske fotonstrålar. Men denne metoden har ei stor ulempe: fordi energien som blir overført til vevet avtar, vil også friskt vev rundt svulsten bli råka av ein uønskt stråledose. Dette fører til seinskadar og bidrar til re...

Tildelt: kr 8,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Vestland

MILUTARENA-Formidlings- og koordineringstiltak knyttet for miljø- og utviklingsforskning

What next for sustainable development? Our Common Future at thirty

Tretti år har gått siden Verdenskommisjonen for miljø og utvikling lanserte rapporten Vår felles fremtid og satte ideen om bærekraftig utvikling på den internasjonale dagsorden. Ideen ble anerkjent av verdensledere på Rio konferansen i 1992, og har siden strukturert den internasjonale debatten om...

Tildelt: kr 0,14 mill.

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Vestland

SHP-Strategiske høgskoleprogram

Emerging Risks from Smoldering Fires

INNLEIING Prosjektet har som mål å betra sikkerheten for folk og eigedom i forhold til ulmebrannar. Ulmebrann er ein forbrenningstype utan flammar. Røyk blir produsert, og prosessen utviklar seg sakte. Ulmebrann kan bli starta frå svake og uanselige varmekjelder - og er vanskeleg å detekt...

Tildelt: kr 17,8 mill.

Prosjektperiode: 2015-2020

Sted: Vestland

SHP-Strategiske høgskoleprogram

Renewable Energy Projects: Local Impacts and Sustainability

RELEASE tar utgangspunkt i konseptet «bærekraftig utvikling» der tre dimensjoner skal balanseres: økonomisk, sosial og miljømessig. Anvendt på lokale konsekvenser av fornybare energiprosjekter, kan disse dimensjonene tolkes som ambisjoner om å skape økonomisk merverdi lokalt, å balansere mellom d...

Tildelt: kr 16,5 mill.

Prosjektperiode: 2014-2021

Sted: Vestland

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

LAND: Ecological dynamics by wild ungulate grazing

Vårt prosjekt, EcoDynDeer, har ønska å bidra til å auke kunnskapen om hjorten si økologiske rolle i skogøkosystemet. Vi forventa at hjortebeitinga skulle gi færre plantearter i furuskogen, spesielt ved mykje hjort. Det interessante, som vi fann ut på Svanøy på kysten av Sogn og Fjordane, var at ...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2011-2018

Sted: Vestland