0 antall prosjekter

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

Norsk Informatikkonferanse 2013

NIK (Norsk informatikkonferanse) har vært arrangert årlig siden 1988. Det er en felles arena for forskere og praktikere som er interessert i å utvikle kunnskap innen informatikk. Konferansen tar opp både teoretiske og praktiske emner innen fagområdet NOB IT (Norsk konferanse for organisasjoners ...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2013-2014

Sted: Rogaland

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

Spillexpo - En samlende arena for konsumenter og fagmiljøet innen spill- og teknologi i Norge

Spillexpo 2013 er oppfølgeren til Spillexpo 2012, den første dedikerte spillmessen på norsk jord. Spillexo 2013 vil ha en bred publikumsprofil og være et samlende organ for det norske spillmiljøet. Inspirasjonskilden for messen er storheter som E3-messen i Los Angeles, svenske Gamex og tyske Gam...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2013-2014

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

IMTE: Immersive Media Technology Experiences: Horizon2020

Aktivitetene vil være: Nettverksbygging: Deltagelse på ICT2013 Konsortiedannelse: med hensikt å danne konsortier og følge opp konkrete resultater fra F2F Brokerage deltagelse fra ICT2013 face2face meetings within the ICT 2013 event? Andre relaterte akti viteter : formelle møter med Project Offi...

Tildelt: kr 11 436

Prosjektperiode: 2013-2015

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

SINTEF-AT-NET!WORKS

The European Technology Platform Net!Works and ISI have launched a common platform 29/10/2013. This new ETP will be the root for the proposed 5G Public-Private-Partnership (PPP) in Horizon 2020. A new name is still under discussion. Therefore, the name Ne t!Works is used for now until the new nam...

Tildelt: kr 40 565

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Oslo

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

Partner Searches at ICT 2013 event in Vilinius, for Oslo Medtech member companies establishing EU collaboration projects in Horizon 2020

Human health is changing and today's technology provides greater opportunity for insight and understanding about the conditions and changes in health using on body sensors or in the environemt ( quantified self ) . This means that subjective feelings of h ealth and wellness functionality can be t...

Tildelt: kr 14 415

Prosjektperiode: 2013-2014

Sted: Oslo

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

Clean Sky 2 Posisjonering

Jotne main objective for attending Clean Sky 2 activities will be in the area of simulation and testing,and to increase awareness of our new technology ?Open Simulation and Test Data Management?. This new software will allow the aerospace industry to much better manage their simulation data and ...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2013-2014

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

SikkertNOK 2013

Norsk Informasjonssikerhetslaboratoriums markering av Forskningsdagene i kombinasjon med NorSIS sin lansering av Nasjonal Sikkerhetsmåned (Oktober). Det vil være spesielt fokus på: * Opplæring og bevisstgjøring av barn og ungdom * Kultur, sikkerhetslede lse og risikoforståelse Etter lunch dele...

Tildelt: kr 11 806

Prosjektperiode: 2013-2015

Sted: Innlandet

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

Helseinformatikkuka i Trondheim (HelsIT) 2013

HelsIT skal være en møteplass for deling av kunnskap og erfaringer om bruk av IKT-systemer i helsesektoren på en måte som tjener overordnede samfunnsmål. NTNU har det formelle ansvar og samarbeider med Helsedirektoratet og Norsk Helsenett om å tilretteleg ge rammene. Konferansen er organisert med...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2013-2014

Sted: Trøndelag - Trööndelage

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

In-Situ Adaptive Filtering of 3D Ultrasound Datasets

Ultrasound is a popular clinical imaging modality because of its favorable cost, availability, patient-friendliness and speedy acquisitions. On the other hand, ultrasound data are reported to be difficult to understand and challenging to visualize due to its natural characteristics. These charac...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2013-2014

Sted: Vestland

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

ISO 15926 and Semantic Technologies 2013

ISO15926 and Semantic Web Technologies Network ISO15926 and Semantic Web Technologies Network is an academic network on semantic technologies supporting data integration and reasoning. The network includes Norwegian universities, the major research insti tutions and representatives from the publ...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2013-2013

Sted: Vestland

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Norsk romanispråk

Hovedmålet med prosjektet har vært å fremskaffe kunnskap om norsk romani, en para-romani varietet som snakkes av tatere/romanifolk, en nasjonal minoritet som har vært bosatt i Norge siden 1500-tallet. I avhandlingen "(De)Mystifying Norwegian Romani. The Discursive Construction of a Minority Lang...

Tildelt: kr 2,9 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Frequently Asked Questions across eGovernment

Citizens are increasingly relying on eGovernment services to deal with the duties towards government and to use the government services, such as paying taxes, or applying for kindergarten.Many of these services are evolving and need explanations to be use d correctly.Accordingly there are a numbe...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2013-2015

Sted: Agder

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

MAPPA. Mapping through participation

The main idea of MAPPA is to take an existing research prototype, developed for collective cultural mapping of urban spaces, into a fully fledged tool and to investigate its wider application for locative and participatory media. This involves exploration of potential values for organisations, c...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2013-2014

Sted: Oslo

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

Konferansen IRIS/SCIS 2013: Information Systems Research Seminar in Scandinavia og Scandinavian Conference of Information Systems.

Konferansen IRIS: Information Systems Research Seminar in Scandinavia ble startet for 36 år siden i Finland for å tilby PhD-studenter en arena for diskusjon av egen forskning med seniorer fra de skandinaviske landene. Den årlige konferansen ble etterhvert arrangert av andre universiteter i andre...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2013-2014

Sted: Oslo

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

iObserve. A Multipurpose Platform for Visitor Studies and Audience Research

The overarching idea in iObserve is to develop an existing prototype from the CONTACT project into a market-ready product used to conduct visitor studies in museums, cultural heritage organizations and other institutions in the cultural sector. iObserve is a unique and innovative tablet-based a...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2013-2014

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Betingelser for Endring av Praksis ved innføring av elektroniske Pleie- og Omsorgsmeldinger i helsesektoren (BEPPLO)

Pleie- og omsorgsmeldinger er implementert mellom Ahus og samtlige 21 tilhørende kommuner. Dette ble oppnådd i løpet av november 2013, og inkluderte blant annet: utvikling og tilpasning av tekniske løsninger i journalsystemer, opplæring av lokalt nøkkelpersonell for opplæring av kolleger lokalt, ...

Tildelt: kr 6,6 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Viken

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

Mini-konferanse og workshop innen temaet data mining og analyse

Teknova ønsker å arrangere en workshop med forelesningsserier og internasjonal deltakelse i Grimstad innen temaet data mining og intelligent data analyse. Fokusert vil i workshopen være på anvendelser av disse metodene i industri og samfunn. Kort om data mining og intelligent analyse av data: I...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2013-2013

Sted: Agder

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

EU-China Workshop on HPC Cloud and Big Data

The Cloud Computing is becoming increasingly popular for high-performance computing. It is now capable of running many of the applications that previously required building out a large HPC cluster or renting time from a supercomputing center. However, som e scientific applications still require s...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2013-2013

Sted: Rogaland

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

eHelseUKA 2013

eHelseUKA er en serie med arrangement som arrangeres 4-6. juni Sentralt i ukas arrangement er 3 dagsseminarer innen ulike tema (Kols, velferdsteknologi, samhandling). På hver av seminardagene vil det bli arrangert workshops, for å bidra til at dette ikke kun blir en kunnskapsoverføring, men at ...

Tildelt: kr 29 999

Prosjektperiode: 2013-2013

Sted: Agder

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

Semantic Days 2013

Semantic Days er en årlig konferanse for bruk av semantisk teknologi i industri og forsvarssektoren. Konferansen presenterer bidrag fra disse sektorene, og fra norske og utenlandske forskningsinstitutter og universiteter. Årets hovedtema er Business inte lligence (BI) og Applied Semantics. Fokus...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2013-2013

Sted: Viken

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Aktiv brukermedvirkning for bedre høreapparattilpasning

ABRUMED-prosjektet har utviklet og testet et støttesystem for bruk på hørselsklinikken når høreapparat skal tilpasses individuelt til brukeren. Systemet hjelper høreapparatbruker og audiograf med å utrede hørselsproblemet i detalj samt forbedre verifisering av innstillinger i høreapparatet for å ...

Tildelt: kr 5,3 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

MObile musculoSKeletal User Self-management

The MOSKUS project developed an architecture, including a set of tools, for self-management of Spondyloarthritis (SpA). Patients that have undergone diagnosis and early clinical treatment use MOSKUS for self-management by performing assessments, answering questionnaires, and using the patient dia...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2013-2016

Sted: Oslo

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

The CONTACT Project: INNOVATIONS in Art and Cultural Heritage Research and Technologies

Prosjektet CONTACT skal avsluttes 31. oktober, 2013. En avsluttende konferanse er planlagt 26. - 27. september, 2013. Konferansen inkluderer et PhD seminar og skal formidle forskningsbidrag i CONTACT på tre spesifikke områder. DAG 1 1. Vitenskapelige bid rag. CONTACT-forskere leder et akkrediter...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2013-2013

Sted: Oslo

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

International Workshop on Coding Theory and Cryptology 2013

Søknaden gjelder konferansestøtte til "International Workshop on Coding Theory and Cryptology" (se websiden http://www.selmer.uib.no/WCC2013/ som Institutt for informatikk (ved Selmersenteret) arrangerer på Hotel Terminus, Bergen 15.-19.april 2013. Konferansen arrangeres i samarbeid med IN...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2013-2013

Sted: Vestland

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

Konferanse for klinisk IKT med hovedfokus på pasientmedvirkning og innovasjon http://www.cvent.com/events/klinikt-2013/event-summary-2fd4

Konferansen har som målsetting å sette fokus på utvikling av teknologi innen helseområdet. Ved å hente inn sentrale aktører innen Helse Norge og fra leverandørindustrien ønsker en å få fokus på utvikling av løsninger innen nyere områder. Det er spesiel t fokus på hva som skjer i forhold til de...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2013-2013

Sted: Vestland

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

From racial typology to DNA sequencing : Race and ethnicity and the science of human genetic variation 1945-2012

Prosjektet har belyst hvordan sosiale og kulturelle forestillinger om 'etnisitet', 'rase' og opphav påvirkes av og påvirker produksjon av vitenskapelig kunnskap om human genetisk variasjon, og belyser etiske problemstillinger knyttet til slik forskning. Prosjektet har en ambisiøs formidlingskompo...

Tildelt: kr 8,1 mill.

Prosjektperiode: 2013-2018

Sted: Oslo

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

In Food We Trust? Technologies of Governance in Industrialized Food Systems

Spørsmål knyttet til den teknologiske utviklingen, matsikkerhet og forbrukertillit har økt i betydning gjennom hele det 20. århundre. Dagens industrialiserte matsystemer er en integrert del av vår hverdag. Statlige etater, lovgivere, matprodusenter, forskere og forbrukerorganisasjoner er fortsatt...

Tildelt: kr 8,2 mill.

Prosjektperiode: 2013-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Future North

The Future North project has been traveling Scandinavia's near North for the past 4 years looking at the relationship between landscape change and social change. The areas under observation are the Kola Peninsula, the Norwegian Barents Cost, and the Svalbard archipelago. These territories provide...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2013-2016

Sted: Oslo

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

Konferanse: Digital byliv

Konferansen vil søke å sette den digitale byen på dagsordenen i en norsk kontekst. Ved å bringe sammen internasjonale foredragsholdere og et bredt spekter av lokale aktører vil konferansen kaste lys over både den digitale byens fremvekst gjennom det siste tiåret og det digitale bylivet slik det ...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2013-2013

Sted: Oslo

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Reassembling Democracy: Ritual as Cultural Resource

Det globale samfunnet står stadig overfor kriser og utfordringer knyttet til økologi, religion, økonomi og teknologi. Når vi aktivt forholder oss til disse utfordringene, mobiliserer vi kulturelle ressurser. Et ritual er et kulturelt verktøy som kan tromme sammen en gruppe, et lokalsamfunn eller ...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Oslo