0 antall prosjekter

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

STIM-OA

STIM-OA

Tildelt: kr 27 000

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Svalbard

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Refusjon av gull Open Access 2017 - SINTEF Energi AS

SINTEF Energi søker for første gang om refusjon via Forskningsrådets utlysning STIM-OA. I 2017 er det fire artikler som kvalifiserer for støtte via STIM-OA.

Tildelt: kr 24 000

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Støtte til Open Access-publisering

Fjerne barrièrer for åpen publisering.

Tildelt: kr 0,13 mill.

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Innlandet

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

STIM-OA for Vestre Viken

Søknad om stimuleringstiltak for open access publisering i Vestre Viken

Tildelt: kr 83 000

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Viken

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Støtte til åpen publisering for regnskapsåret 2018 Nord universitet

Kriterier: 1) Det er kun korresponderende forfatter/corresponding author som kan søke om støtte. Korresponderende forfatter må ha tilknytning til Nord universitet og kreditere Nord universitet i publikasjonen. 2) Hvis korresponderende forfatter for en tidsskriftartikkel krediterer flere institusj...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Nordland - Nordlánnda

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

STIM-OA 2017 for NKVTS

Vi hadde 92 670 kroner i utgifter i 2017.

Tildelt: kr 46 000

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Oslo

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Stimuleringstiltak for åpen publisering (STIM-OA)

Søknad om støttet til artikkelavgifter (APC) for rekneskapsåret 2017

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Vestland

Ukjent-Ukjent

High energy cathodes for Li ion batteries

Nikkelrike lagdelte oksid (LiNi0.8+M0.2-O2) baserte katodematerialer har den høyeste energitettheten av dagens Li-ionebatterier. Fra etniske og pris perspektiver er det ønskelig å oppnå et kobolt fri Li-ionebatteri og Ni innholdet i kommersielle høyenergibatterier blir stadig høyere. Dessverre ha...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

GenØks artikler i open access for 2017- søknad om støtte fra NFR

Søker om dekning av deler av utgifter i forbindelse med open access publisering i 2017.

Tildelt: kr 27 000

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Støtte til åpen publisering for regnskapsåret 2017

Stimulere til økt open access-publisering i NIHs forskningsmiljøer.

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Oslo

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Søknad om støtte til åpen publisering for regnskapsåret 2017

Søknad om støtte til åpen publisering for regnskapsåret 2017

Tildelt: kr 50 000

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Agder

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Støtte til åpen publisering for regnskapsåret 2017

Mulighet for å få refundert utgifter til åpen publisering, som kan stimulere til økt åpen publisering.

Tildelt: kr 0,16 mill.

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Oslo

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

STIM-OA søknad for Sykehuset i Vestfold HF

Sykehuset i Vestfold søker om støtte til åpen publisering.

Tildelt: kr 9 000

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Vestfold og Telemark

BIONÆR-Bionæringsprogram

Advanced Biochar Fertilizers for Multiple Ecological Benefits in Soil Conditioning

Dagens jord- og skogbrukspraksis er utfordrende for miljøet og fører til negative bivirkninger som grunnvannforurensning, overgjødsling av nitrogen og degradering av jordsmonnet. Samtidig er effektivt jord- og skogbruk avgjørende for å møte behovene til en voksende verdensbefolkning. Det er også ...

Tildelt: kr 2,7 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

JPIFACCE-Agriculture, Food Security and Climate Change

Production of ferulic acid, 2,3 Butanediole and microbial plant biostimulants from lignocellulosic biomass by a two-step cascading process

Hovedmålet med DEBUT-prosjektet var å utvikle en liten skala bioraffineringsprosess ved hjelp av nye plantebiostimulanter, som ble utført av rumenske partnere i det norsk-rumenske ERA-NET-konsortiet. Bioraffineriprosessen produserer allsidige kjemikalier med anvendelse i den kjemiske industrien s...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

RESOP - Fornybar energi i næringsklynge

Z Energi`s rolle i EU-prosjektet (koordinator, arbeidspakkeleder, deltaker) Z Energi er prosjektdeltaker (e), vi vil facelitere prosjektet med moderne energi og Software systemer som skal brukes til å integrere/teste hvordan de nye løsninger med hydrogen, lagring kan fungere. Praktiske tester sk...

Tildelt: kr 60 000

Prosjektperiode: 2018-2020

Sted: Rogaland

HELSE-EU-Helse EU posisjoneringsmidler

iResist: Infeksjonsbiologi og antibiotikaresistens i et enhelse-perspektiv: fra epidemiologi til nye antibakterielle behandlingsstrategier

Nye antibakterielle strategier er tvingende nødvending pga økende globalt problem med antibiotika-resistens og infeksjonsbehandling som koster samfunnet og pasienter store ressurser. Eksempler på nye strategier inkluderer 1- å "avvæpne" bakterien, 2- å utnytte at ett spesifikt antibiotika svekker...

Tildelt: kr 0,77 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

New medical device gel to reduce inflammation and stimulate human periodontal tissue healing

Konsortiet vil utvikle et medisinsk implantat (SmartBonePep). Dette innovative medisinske utstyret er rettet mot den pediatriske benregenerering markedet, nærmere spesielt hjerneskalledefekter hos barn. Hjerneskallen består av skalletaket eller kalotten (calva), og skallebunnen eller basis (basi...

Tildelt: kr 50 000

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

ICBT marketplace Phase 1

The overall aim of this innovation project is to perform a Market and Economic Feasibility Study for commercialising our market disruptive internet-assisted treatment system based on Cognitive Behavioural Therapy (ICBT). Current ICBTs solutions are often similar to books or attempt to resemble ps...

Tildelt: kr 50 000

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Agder

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Smart helseteknologi for eldre- nettverk

Ny revolusjonerende helseteknologi for eldre og kronisk syke, gjør det mulig å lage en innovativ og brukervennlig løsning for. Vår løsning vil øke trygghet, selvstendighet og muligheten for persontilpasset behandling og pleie for syke og eldre.

Tildelt: kr 22 404

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Søknad om PES2020

Det er vanskelig for privatpersoner å holde seg oppdatert på relevante nyheter for sin aksjeportefølje. Det publiseres enorme mengder nyheter om selskaper, men forsidene på de store finansielle avisene er ikke tilpasset hver brukeres interesser. Mito har utviklet en intelligent plattform for sema...

Tildelt: kr 50 000

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

SoftOx Wound Infection Remover

Today, 40 million people globally live with chronic wounds. In addition to chronic wounds, 150 million acute wounds are reported annually from health care institutions that could become chronic without proper and timely treatment (MedMarket Diligence 2015 study). One of the largest problem health...

Tildelt: kr 50 000

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Viken

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

3D Pointcloud Web Portal

Description of the EUROSTARS Project: Currently many different companies provide 3d scanning equipment and services. 3d scanning is very strong for control of technical conditions and maintenance efficiency of any asset. 3D scanning technologies result in 3D point clouds, which can be converted t...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Rogaland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Zafeplace, økonomisk støtte til å skrive H2020 SMB fase 1 søknad

Zafeplace prosjektet handler om å lage en infrastruktur av desentraliserte (bank-)kontoer og som sammen utgjør en plattform for større transparans, bedre personvern og mer effektive finansielle tjenester i tillegg til å fjerne terskelen for å ha tilgang til finansielle tjenester og bekreftet iden...

Tildelt: kr 50 000

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Viken

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Kompetanseheving og internasjonal nettverksbygging innen helse

1. Konferansens første dag: E-health, Future skills of the health workforce. Den 18.01.2018 klokken 14.00 -18.40. 2. Konferansens andre dag: Policies for a sustainable health workforce, European funding to support the theme "Health workforce", Good practice projects. Den 19.01.2018 klokken 09.30-...

Tildelt: kr 6 300

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Viken

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Reise, profilering og posisjonering

Technology with a Heart AS (TWAH) har utviklet løsningen My1Min®, lansert i Norge sommeren 2017, og i høst på svensk og engelsk. Vi har gjennomført en åpen beta-periode og skal i 2018 lansere på dansk, tysk, fransk og spansk i tillegg. I den forbindelse søker vi H2020 SME Instrument Phase 1 for å...

Tildelt: kr 40 000

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Blue Lice - PES H2020 SME Instrument phase 1

Current sea lice infestation levels are severely threatening the world's salmon production. Biological boundaries need to be addressed to approach the goal of achieving a five-fold increase of production in Norwegian aquaculture over the next 35 years. Updated market estimates indicate yearly cos...

Tildelt: kr 50 000

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Rogaland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

VoluSense, a non-invasive, non-sedative and mask-free respiratory monitoring system

The aim of current project is to develop project concept and proposal for H2020-EIC-SMEInst-2018-2020, Phase 2

Tildelt: kr 75 000

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Vestland

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gaveforsterkning Kreftforeningen 2018

Gaven finansierer kreftforskning ved NTNU innenfor følgende områder: Biologisk grunnforskning: kunnskap om den enkelte celle. Utviklingen av kreftsykdom: kunnskap om hvordan celler vokser og utvikler seg til kreftsykdom samt lindrende behandling til kreftpasienter me...

Tildelt: kr 2,6 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HELSE-EU-Helse EU posisjoneringsmidler

CombHI: Combining Health and ICT perspectives to build health services for the ageing

Institusjonalisering av elder personer med flere diagnoser på sykehjem eller sykehus er vanlig praksis i Norge og andre vestlige land, til tross for at de fleste av oss ville foretrukket å bo lengre og trygt hjemme. Denne nåværende praksisen er en stor og økende utgiftspost for helseøkonomien og ...

Tildelt: kr 0,93 mill.

Prosjektperiode: 2018-2020

Sted: Vestland