0 prosjekter

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Konferanse Nordic Prosody XII

I 1978 ble den første konferansen kalt Nordic Prosody (NP) avholdt i Lund, Sverige. Den andre konferansen i rekken fant sted i regi av daværende Lingvistisk institutt i Trondheim i året 1980. Senere har det vært arrangert nordiske prosodimøter med ujevne mellomrom i Sverige, Finland og Danmark. I...

Tildelt: kr 58 000

Prosjektperiode: 2016-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

A Model of Global Tectonics for the Last 600 Myr

Planeten vår er et komplisert dynamisk system som er i stadig utvikling på flere ulike skalaer. På stor skala endrer jordens geografi seg over millioner av år på grunn av langsomme, men ofte konstante forflytninger av de tektoniske platene og konveksjon i den underliggende mantelen. Over lange ti...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2021

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Quantum Machine Learning

Den vanlige innstillingen for kvanteberegning generelt er at kvantedatamaskinen opererer nær null grader Kelvin, noe som er en stor ulempe i praksis. Topologisk kvanteberegning (TQC) er en etablert metode som tar sikte på å bruke topologien til datamaskinstrukturen til å foreslå kvanteberegningss...

Tildelt: kr 7,2 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The Costs of Contention: Comprehensively Understanding the Impact of State and/or Challenging Behavior

Prosjektet ''the costs of contention'' løp fra 2016 til 2021 og ble finansiert av Norges forskningsråd under ?toppforsk?-ordningen. Prosjektet, ledet av PRIO og av prof. Christian Davenport, samlet et team av forskere fra Norge, USA, Canada og India. Prosjektet skulle svare på et spørsmål som er ...

Tildelt: kr 9,7 mill.

Prosjektperiode: 2016-2022

Sted: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Towards Design of Super-Low Ice Adhesion Surfaces

I dette prosjektet har vi allerede identifisert en ny mekanisme kalt MACI for effektivt å redusere isadhesjonen. Basert på denne mekanismen designet og laget vi PDMS-belegg med isadhesjon på 5,7 kPa. I den siste perioden fortsetter vi utviklingen av det nye MACI-konseptet for super lave isadhesjo...

Tildelt: kr 9,1 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Dark Side of the Universe 2016

The renowned Dark Side of the Universe (DSU) series of workshops aims to bring together a wide range of theorists and experimentalists. It covers topics from astroparticle physics and cosmology, including dark matter, dark energy, cosmic rays, the cosmic microwave background, physics beyond the s...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Workplace bullying: From mechanisms and moderators to problem treatment

Mobbing og trakassasering i arbeidslivet er et alvorlig problem for den som rammes og for de organisajoner der det forekommer. I dette prosjektet undersøker vi 1) mekanismer som kan forklarer hvorfor og hvordan mobbing og trakassering oppstår og utvikles i arbeidslivet, 2) hvorfor og hvordan man ...

Tildelt: kr 11,3 mill.

Prosjektperiode: 2016-2022

Sted: Vestland

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Environmental friendly piezoelectric materials for sensors, actuators and implants in medical technology

Medisinsk teknologi er svært viktig for framtidens helsevesen, og denne teknologien er avhengig av forskjellige komponenter som sensorer, aktuatorer og implantater som skal benyttes inne i kroppen f.eks. som blodtrykksmålere og pace makere. Det er også viktig at disse komponentene er autonome, dv...

Tildelt: kr 8,9 mill.

Prosjektperiode: 2016-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

From Aqueous Solutions to oxide Thin films and hierarchical Structures

Nanoteknologi som en av de muliggjørende teknologiene inkluderer materialer og strukturer der minst én dimensjon er i nanometerområdet (en tusendels millimeter). Nanoteknologi har revolusjonert viktige områder som elektronikk, medisinsk teknologi samt energiproduksjon og -bruk da materialstruktur...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

ACCELERATED EVOLUTION IN CHORDATES AND THE ORIGIN OF LARVACEANS

Dette TOPPFORSK-prosjektet tar sikte på å studere samtidige evolusjoner av tunikatgenom og utvikling og til slutt å forstå hvordan endring av forfedrenes akkordgenomer har ført til en regressiv-lignende endring av anatomisk kompleksitet. På den genomiske siden er eksperimentelt arbeid nå fullf...

Tildelt: kr 7,7 mill.

Prosjektperiode: 2016-2021

Sted: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Autonomy and manipulation: Enhancing consent in the health care context

Dulting er et begrep i adferdsvitenskap, politiske teori og økonomi som refererer til ulike indirekte psykologiske metoder for å oppnå ikke-tvunget medvillighet ved å påvirke grupper og individers beslutningstakning og adferd. I medisinsk etikk diskuteres det hvorvidt dulting bør være etisk tilta...

Tildelt: kr 8,5 mill.

Prosjektperiode: 2016-2023

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Human Bodily Micromotion in Music Perception and Interaction

Hvordan og hvorfor beveger vi oss til musikk? Dette har vært et viktig musikkvitenskapelig spørsmål de siste årene. Tidligere forskning har fokusert på relativt store kroppsbevegelser, slik som dansing. MICRO-prosjektet har undersøkt hvordan musikk påvirker menneskelige mikrobevegelser, de ørsmå ...

Tildelt: kr 7,1 mill.

Prosjektperiode: 2016-2021

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Gangs, Brands and Intellectual Property Rights: Interdisciplinary Comparative Study of Outlaw Motorcycle Gangs and Luxury Brands

Hells Angels, verdens mest kjente og mektigste «outlaw» motorsykkelklubb som opererer i over 50 land verden over, gikk i 2010 til sak mot Alexander McQueen for misbruk av deres varemerke. Saken mot McQueen viste for hele verden at Hells Angels er besatt av å beskytte sitt åndsverk. Dette fokuset ...

Tildelt: kr 3,1 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Oslo

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Aktiv skole 2016-19. Utvikling, validering og implementering av fysisk aktivitet som pedagogisk metode i grunnskolen.

For lite fysisk aktivitet blant barn og unge er et verdensomspennende problem, og de senere år har vi fått grundig dokumentert at også norske barn og unge i stor grad er rammet av det moderne samfunnets helsesvekkende livsstil. I tråd med FNs bærekrafts mål anbefaler norske helsemyndigheter at ba...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Rogaland

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

How do soluble proteins bind to biological membranes?

Proteiner er naturens byggesteiner, men også mye mer enn det: de er dedikerte og dyktige arbeidere som hver og en fyller en spesifikk rolle. De er ganske store molekyler som består av tusener av atomer. Når ett eller flere viktige proteiner ikke fungerer som det skal i menneskekroppen, kan det ...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Vestland

PUBL-Publisering/prosjektinform

Publicering af artikelsamlingen "Snorri Sturluson and Reykholt" redigeret af Guðrún Sveinbjarnardóttir og Helgi Þorláksson

Publicering af artikelsamlingen "Snorri Sturluson and Reykholt: The narrator and magnate, his life, works and environment at Reykholt in Iceland" redigeret af Guðrún Sveinbjarnardóttir og Helgi Þorláksson på Museum Tusculanum Press medio 2017.

Tildelt: kr 30 000

Prosjektperiode: 2016-2018

Sted: Ukjent Fylke

NAERINGSPH-Nærings-phd

Pre-clinical studies of 177Lu-DOTA-HH1 in combination with other treatments for non-Hodgkin Lymphoma

Lymfekreft er den 10. mest vanlige kreftformen i verden. Rundt 800 000 mennesker lider av denne sykdommen, og dessverre vil rundt 40 % av dem dø på grunn av kreften. Hovedmålet med det industrielle doktorgradsprosjektet er å utføre pre-kliniske studier på kombinasjonsbehandling med Betalutin® en ...

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Embracing Heterogeneity in International Surveys: Optimal Test Design and Parameter Estimation

Historisk har Norge vært en aktiv deltaker i internasjonale vurderinger som Program for International Student Assessment (PISA). Og resultatene for Norge har variert avhengig av type vurdering og deltakelsesår; Imidlertid har mye oppmerksomhet i media, publikum og beslutningstakere fokusert på PI...

Tildelt: kr 11,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2022

Sted: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Type Vd secretion: a virulence factor of Pseudomonas aeruginosa?

Pseudomonas aeruginosa er en opportunistisk patogen bakterie som forårsaker en rekke sykdommer, særlig i sykehusomgivelser og hos pasienter som lider av den genetiske sykdommen cystisk fibrose. Flere P. aeruginosa-stammer er antibiotikaresistente, og alternative metoder for å bekjempe P. aerugino...

Tildelt: kr 6,4 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

2-photon imaging of glial endfoot (dys)function in awake behaving mice

Professor Erlend Nagelhus var en pioner innen forskningen på vannkanaler i hjernen og oppdaget at vannkanalen aquaporin-4 (AQP4) er konsentrert i gliacellenes endeføtter, utløpere langs hjernens overflate og rundt hjernens blodårer. Han var med å vise at AQP4 er med på å fremme drenasjen av vevsv...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2022

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The Nordic Civil Wars in the High Middle Ages from a cross-disciplinary and comparative perspective

Bakgrunnen for prosjektet var at vi ønsket å nærme oss borgerkrigstiden i Nordens historie (c. 1130-1260) med nye spørsmål og perspektiver. For det første mener vi at tidligere forskning hadde overdrevet det destruktive ved middelalderens konflikter og kriger. Nyere forskning inspirert av rettsan...

Tildelt: kr 8,9 mill.

Prosjektperiode: 2016-2021

Sted: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Secretoneurin as a novel biomarker and therapeutic strategy in cardiovascular disease

Hjerte-karsykdom er en ledende årsak til sykelighet og død i den vestlige verden. Med en økende andel eldre i befolkningen vil flere få hjerte-karsykdom og på tross av bedre behandling så vil en stor andel av pasienter med hjerte-karsykdom dø akutt av hjertestans. Det er flere tilstander som disp...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2022

Sted: Viken

ROMFORSK-Program for romforskning

Upper ocean circulation from the Sentinel and Earth Explorer satellites - sensor synergy for advanced knowledge and understanding

Prosjektet har benyttet nye høy-oppløselige satellittmålinger til å studere havsirkulasjonen i det nordiske hav. Denne sirkulasjonen er forbundet med transport av varmt og salt atlantisk vann mot det arktiske hav og er en nøkkelkomponent i opprettholdelsen av det relativt milde klimaet i nordvest...

Tildelt: kr 4,8 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Vestland

FRIBIO2-FRIPRO forskerprosjekt, biologi

Interglacials and Glacials - Natural Experiments in Biodiversity Dynamics

Det finnes tre hovedhypoteser for å forklare artssammensetningen og strukturen til et plantesamfunn: 1) eksterne faktorer eller ytre miljøpåvirkning (f. eks. klimaendring), 2) interne faktorer eller samspill mellom artene (f. eks. konkurranse, fasilitering), og 3) nøytrale og/eller tilfeldige pro...

Tildelt: kr 7,1 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Vestland

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Knowledge translation in Child Welfare Services: Improving educational outcomes for children at risk

Dette prosjektet har hatt som mål å utvikle, ta i bruk og evaluere kunnskapsbaserte tiltak og rutiner som gjør at det kommunale barnevernet kan styrke og følge opp skolegangen til barn i barnevernet. Skolestøtten er gitt til barn og familier som mottar hjelpetiltak fra kommunale barnevernstjenest...

Tildelt: kr 9,9 mill.

Prosjektperiode: 2016-2022

Sted: Oslo

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Children At Risk Evaluation

Children At Risk Evaluation (CARE) er en studie av helse, utvikling og omsorgsbehov hos barn i risiko. Barn under barnevernets omsorg, eller med mødre i legemiddelassistert rehabilitering (LAR), har økt risiko for fysiske og psykiske helseproblemer, samt forsinket eller forstyrret utvikling. Pros...

Tildelt: kr 18,7 mill.

Prosjektperiode: 2016-2022

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Fair inequality and personal responsibility: The nature of inequality acceptance

Prosjektet adresserer det fundamentale forskningsspørsmålet: Hva forklarer aksept for ulikhet? Dette spørsmålet blir studert fra ulike perspektiver og ved hjelp av forskjellige empiriske tilnærminger, inkludert innovative økonomiske eksperimenter gjennomført med nasjonalt representative populasjo...

Tildelt: kr 11,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2022

Sted: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Evaluating Power Political Repertoires

To faktorer er spesielt viktige for å forstå pågående endringer i global politikk. Den ene er Kinas vekst og Russlands mer fremoverlente politikk. Den andre er at den utenrikspolitiske verktøykassen er i endring: utenlandske investeringer, kontroll med forskningssamarbeid, investeringer i infrast...

Tildelt: kr 10,4 mill.

Prosjektperiode: 2016-2021

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Adaptation: Combining Old and New kNowledge to Enable Conscious Transformations to Sustainability

AdaptationCONNECTS -prosjektet tar for seg spørsmål om hvordan vi skal lykkes med å tilpasse oss klimaendringer, og gjør det ved å fokusere på forholdet mellom tilpasning til klimaendringer og transformasjoner til bærekraft. Prosjektet svarer på et presserende behov for mer integrerte og helhetli...

Tildelt: kr 10,2 mill.

Prosjektperiode: 2016-2022

Sted: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Evolutionary and functional importance of simple repeats in the genome

WP1. Vi har undersøkt effekten av Simple Tandem Repeats (STRer) i genomsammenstillinger (genome assemblies) og funnet at STRer påvirker assemblies i form av at de forårsaker brudd i genomsammenstillingen. Vi has vist at det er kun long-read teknologier som er i stand til å redusere slike brudd. ...

Tildelt: kr 12,5 mill.

Prosjektperiode: 2016-2022

Sted: Oslo