0 antall prosjekter

ROMFORSK-Program for romforskning

Norwegian Participation in Euclid: Early Post-Launch Phase

Kosmologien, studiet av Universet som helhet, har kommet svært langt de siste tyve årene på grunn av observatorier som har studert den kosmiske bakgrunnsstrålingen fra Big Bang, og fra survey-teleskoper, som har kartlagt den statistiske fordelingen av galakser i Universet. Disse har gitt oss en m...

Tildelt: kr 11,7 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Oslo

ROMFORSK-Program for romforskning

Impact of small-scale reconnection events on the solar atmosphere

Magnetisk spleising er en grunnleggende fysisk prosess der den magnetiske topologien omorganiseres og magnetisk energi omdannes til andre energiformer som varme og akselerasjon av partikler. Vår nærmeste stjerne, Solen, gir en unik mulighet til å fremme vår forståelse av prosessen og fysikken bak...

Tildelt: kr 7,9 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Oslo

MSCA-TOPP-UT-Toppfinansiering av MSCA utgående kandidater

Topfinancing: A Deep Learning approach for boulder detection –The key to understanding planetary surfaces evolution

Personlig toppfinansiering til prosjektleder i forbindelse med et MSCA IF prosjekt.

Tildelt: kr 0,56 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Ukjent Fylke

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

ORCS: Oscillations in the Realistic Corona of the Sun

Det varme ytterste laget av solatmosfæren, koronaen, er dynamisk og kontinuerlig i utvikling. Forståelsen av dynamikken i solkoronaen er viktig for å forutsi virkningen av solaktivitet på Jorda. Koronaen er full av bølger som bærer energi gjennom de forskjellige lagene av solatmosfæren. Observasj...

Tildelt: kr 7,9 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Unveiling the Nature of Gravity at Galaxy Clusters Scales

Tyngdekraftens natur er et av fysikkens store mysterier. Målet med dette forslaget er å undersøke om det finnes alternative tyngdekraftsmodeller som beskriver universet og dets bestanddeler bedre enn generell relativitet. For å oppnå et slikt mål, tar vi sikte på å konfrontere spådommer fra flere...

Tildelt: kr 11,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Exploring Millimeter Indicators of Solar-Stellar Activity

Aktivitet i de ytre lagene til solen og andre stjerner er ikke ennå forstått på grunn av vanskeligheter med å tolke observasjoner. Atacama Large Millimeter / Sub-millimeter Array (ALMA) er et teleskopanlegg som ligger høyt på de chilenske Andene. Det observeres på bølgelengder rundt en millimeter...

Tildelt: kr 7,9 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

ROMFORSK-Program for romforskning

Norwegian Participation in Euclid: Implementation phase, part 3

Kosmologien, studiet av Universet som helhet, har kommet svært langt de siste tyve årene på grunn av observatorier som satellitten Planck, som har studert den kosmiske bakgrunnsstrålingen fra Big Bang, og fra oversiktsstudier, som 2dF, Sloan Digital Sky Survey og DES, som har kartlagt den statist...

Tildelt: kr 9,7 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

PROFORSK-Skole og samfunn

Astronomiolympiaden

...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Oslo

ROMFORSK-Program for romforskning

Simulating the Circumgalactic Medium and the Cycle of Baryons In and Out of Galaxies Throughout Cosmic History

Dette prosjektet tar sikte på å undersøke hvordan galakser dannes og hvordan de utvikler seg gjennom den kosmiske historien, spesielt den gjensidige samhandlingen mellom galakser og omgivelsene rundt dem. For å nå dette målet vil vi med de nyeste metoder utføre galaksedannelsessimuleringer i en r...

Tildelt: kr 7,9 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Oslo

SFF-Sentre for fremragende forskn

Rosseland Centre for Solar Physics, Rosseland senter for solfysikk (RoCS)

Sentrets visjon er forståelsen av den aktive Solen. Magnetisme er roten til de fleste fenomener observert i solens atmosfære og i heliosfæren som omslutter hele solsystemet. Solens magnetfelt er skapt av dunkle dynamo-prosesser i solens indre, er organisert i komplekse aktivitetsmønster observe...

Tildelt: kr 167,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2027

Sted: Oslo

ROMFORSK-Program for romforskning

Long ago and far away: Viewing galaxy formation and evolution through the best cosmic magnifying glasses.

Siden lysets hastighet er endelig ser vi bakover i tid når vi ser utover i universet. Dette gjør det mulig å studere hvordan galaksene ble dannet og hvordan de utviklet seg gjennom universets historie. Det er imidlertid vanskelig å studere fjerne galakser i detalj: Selv i de skarpeste bildene tat...

Tildelt: kr 4,7 mill.

Prosjektperiode: 2017-2019

Sted: Oslo

ROMFORSK-Program for romforskning

Next-generation CMB satellites: Norwegian participation in Core and LiteBIRD

Klokka 10.51 den 14. september 2015 gjorde det amerikanske LIGO-eksperimentet verdens første deteksjon av gravitasjonsbølger fra to kolliderende sorte hull, nesten nøyaktig 100 år etter at effekten ble forutsagt av Albert Einstein. Bare to år senere ble dette arbeidet tildelt Nobelprisen i fysikk...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Oslo

ROMFORSK-Program for romforskning

Solar Atmospheric Modelling, adjunct professor position

Solens magnetfelt er avgjørende for mange viktige fenomener. Magnetfeltets intrikate struktur, solens aktivitetsykel og hvordan magnetfeltet innvirker på heliosfæren representerer viktige problemstillinger innen (astro)-fysikk som har direkte betydning for vår omgivelse. Solens magnetfelt dannes ...

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Oslo

ROMFORSK-Program for romforskning

Observing and understanding flux emergence using IRIS and SST coordinated data

I 1908 målte Hale solens magnetfelt, og Solen ble dermed den første stjernen der magnetfelt var påvist. Siden den gang har solforskere utviklet et stort antall instrumenter og metoder for å måle solens magnetfelt og forsøkt å forklare disses virkning på såvel Solen selv som på den omsluttende hel...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

SPIDER: Imaging the birth of the universe from 38,000 meters above Antartica

I mars 2014 sendte Harvard-universitetet og BICEP2-eksperimentet ut ei pressemelding med navn "Første direkte bevis for kosmisk inflasjon", der de påsto at de hadde observert urgamle gravtasjonsbølger fra universets spedbarnstid. Dette ville i så fall være aller første gang vi kunne se avtrykket...

Tildelt: kr 7,6 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Unravelling the Dynamics of the Solar Atmosphere

Solen er vår stjerne og dominerer i solsystemet. Det finnes en lang vitenskapelig tradisjon for å observere og studere solen. Likevel står mange grunnleggende spørsmål ubesvart. For eksempel har vi en mangelfull forståelse av hvorfor koronaen, solens ytre atmosfære, er så varm (millioner av grade...

Tildelt: kr 5,9 mill.

Prosjektperiode: 2016-2022

Sted: Oslo

ROMFORSK-Program for romforskning

COMAP: Mapping the teenage universe with carbon monoxide

Kartlegginga av temperaturfluktuasjoner i den kosmiske bakgrunnstrålinga (CMB) er det store høydepunktet i moderne kosmologihistorie. Eksperimenter som COBE, WMAP og Planck har revolusjonert moderne kosmologi ved å ta nyfødtbilder av universet. De fleste kosmologiske parametre, som alderen og utv...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Oslo

ROMFORSK-Program for romforskning

Probing cosmological evolution with the most powerful lenses in the universe.

Kvasarer er et av universets mest energirike fenomener: Varm gass som omgir et supermassivt sort hull i kjernen til en galakse kan sende ut mye mer stråling enn hele resten av galaksen til sammen. Dersom det befinner seg et tilstrekkelig massivt objekt langs synslinjen til en slik kvasar, kan st...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Oslo

ROMFORSK-Program for romforskning

Euclid Conference "Beyond LCDM"

One of the greatest unsolved problems in cosmology today is the question of the cause of the accelerating expansion of the Universe. The European space mission Euclid, which will be launched in 2020, is the most advanced probe to address this problem. No rway has a major involvement in Euclid, a...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Oslo

ROMFORSK-Program for romforskning

Norwegian Participation in Euclid: Implementation phase, part 2

Et av de største problemene i fysikk og astrofysikk i dag er ekistensen av mørk energi, som er antatt å være årsaken til den målte akselererte utvidelsen av universet. Vi tror mørk energi utgjør 70% av energitettheten i universiet i dag, men egenskapene til den mørke energien er ukjente. Den enkl...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Oslo

ROMFORSK-Program for romforskning

Solar Atmospheric Modelling

Solens magnetfelt er avgjørende for mange viktige fenomener. Magnetfeltets intrikate struktur, solens aktivitetsykel og hvordan magnetfeltet innvirker på heliosfæren representerer viktige problemstillinger innen (astro)-fysikk som har direkte betydning for vår omgivelse. Solens magnetfelt dannes ...

Tildelt: kr 5,1 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Oslo

ROMFORSK-Program for romforskning

Norwegian use of the Planck LFI experiment: Analysis phase

Den europeiske romfartsorganisasjonen ESAs romsonde Planck, som var i operasjon fra 2009 til 2013, har revolusjonert kosmologien. De aller første kosmologiske resultatene som ble offentliggjort første halvår 2013 og som ble publisert i 2014 som 31 artikler i Astronomy and Astrophysics ga sterkt f...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Oslo

ROMFORSK-Program for romforskning

Ground-based solar observational campaigns to strengthen Hinode and IRIS science

It is common wisdom that space-based astronomical observatories open new windows on the universe. The Hinode satellite opened a new window on the Sun by putting an optical telescope into the seeing-free environment of outer space. Hinode's solar telescope has sufficiently large aperture (0.5 m) ...

Tildelt: kr 3,9 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Oslo

ROMFORSK-Program for romforskning

Solar Atmospheric Modelling, adjunct professor position

Temperaturen avtar fra solens indre til den synlige "overflaten" men øker så gjennom kromosfæren til solens korona som er flere miljoner grader varm. Hvordan denne oppvarmingen av solens ytterste atmosfære foregår er et av de største uløste problemene i solfysikk. I prosjektet "Solar Atmospheric ...

Tildelt: kr 0,91 mill.

Prosjektperiode: 2013-2016

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

Arctic Navigation Controlling High Operational Risk

...

Tildelt: kr 3,1 mill.

Prosjektperiode: 2013-2016

Sted: Oslo

ROMFORSK-Program for romforskning

Norwegian Participation in Euclid: Implementation phase

Euclid-prosjektet er nå under meget sterk utvikling med oppskytning planlagt i 2020 og vi deltar på mange fronter, bl.a. i selve ledelsen av prosjektet gjennom det norske medlem i Euclid Consortium Board. Hele 14 norske forskere er nå opptatt som medlemmer av Euclid Consortium. På kontrakt med...

Tildelt: kr 4,8 mill.

Prosjektperiode: 2012-2015

Sted: Oslo

ROMFORSK-Program for romforskning

Synergy in Computational Astrophysics

En felles maskinvare-infrastruktur for Computational Astrophysics ble anskaffet gjennom innkjøp av datautstyr for til sammen 2 millioner kroner i 2013 og 2014. Dette ble integrert med utstyr innkjøpt for både egne midler og midler fra andre eksterne prosjekter til en High Performance Computing kl...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Oslo

ROMFORSK-Program for romforskning

Space and ground-based observations of the solar atmosphere

We here apply for funds to observe, analyze and understand the very fine substructure of magnetic features like pores, sunspots and areas where magnetic flux emergence is occurring. The solar magnetic field is generated in the tachocline (the transition region between the radiative interior and...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2011-2013

Sted: Oslo

ROMFORSK-Program for romforskning

Magnetic Activity of the Atmospheres of M-type Dwarf Stars

Being the most frequent stars in the universe, dwarf stars of spectral type M ("M-dwarfs") are not only of large interest for our understanding of stars but for a wide range of topics including the chemical composition and evolution of the universe. Unfor tunately, many properties of the atmosphe...

Tildelt: kr 3,2 mill.

Prosjektperiode: 2011-2014

Sted: Oslo

ROMFORSK-Program for romforskning

Norwegian Participation in the Hinode and IRIS satellites

Solens varierende magnetfelt er ansvarlig for den kraftige oppvarmingen av de ytre solatmosfærelagene: kromosfæren blir gjerne varmet til ti tusen grader, mens solens koronatemperatur er godt over en million grader. Magnetfeltet og de høye temperaturen e er kilden til solvinden, og dermed til "ro...

Tildelt: kr 2,6 mill.

Prosjektperiode: 2011-2014

Sted: Oslo