0 antall prosjekter

ENERGIX-Stort program energi

Effects of floating wind farms on the marine ecosystem, with a focus on pelagic fish.

Vindkraftanlegg er en ny bruk av areal i norske havområder og dette kan føre til konflikter mellom energiselskaper og fiskerier om hvordan havområdene skal brukes og hvordan slik bruk påvirker økosystemet. For en bærekraftig bruk av havet må alle brukerinteresser og økosystemeffektene vurderes. I...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2023-2026

Sted: Vestland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Radar and Ultrasonic Sensor for Inspection of Concrete Structures - Contect

En kombinasjon av radar- og ultralydmålinger kan gi betydelig forbedrede verktøy for inspeksjon av betongkonstruksjoner som veier, broer, bygninger, energi og transportnettverk. En multimodal sensor vil dra nytte av styrkene til begge teknologiene for deteksjon og kvantifisering av forringelse i ...

Tildelt: kr 15,4 mill.

Prosjektperiode: 2022-2025

Sted: Oslo

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Utarbeidelse av søknad for prosjekt S34I SECURE AND SUSTAINABLE SUPPLY OF RAW MATERIALS FOR EU INDUSTRY - HORIZON-CL4-2022-RESILIENCE-01-08

Ecotone er invitert med som deltaker i et større europeisk konsortium som utarbeider en søknad til EU Programmet Horizon Europe Framework Programme (HORIZON), utlysning A DIGITISED, RESOURCE-EFFICIENT AND RESILIENT INDUSTRY 2022 (HORIZON-CL4-2022-RESILIENCE-01), topic HORIZON-CL4-2022-RESILIENCE-...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Stand Alone Subsea Instrumentation System for hydrocarbon leak detection

Prosjektet vil skape en frittstående undervannsinstrumenteringsplattform for lekkasjedeteksjon og miljøovervåking med en innledende målimplementering av offshore olje- og gassindustrien i både Norge og Brasil. Dette systemet vil overvinne eksisterende begrensninger. Nåværende utfordring som skal...

Tildelt: kr 6,2 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Vestland

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Ultra-Wideband Foundry Platforms for PICs based on III-V Semiconductors for highly versatile multi-industry application cases

The ULTRAPICS project aims to research, design, manufacture and test a new family of ultra-fast, ultra-wideband photonic integrated circuits (PICs). This new PIC platform will be based on a new material that both (1) allows a level of functional integration that is currently not possible in curre...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Development of Real Volumetric Microscopy through Single Objective Light-Sheet Imaging System (SOLIS)

I dette prosjektet blir det utviklet en helt ny type optisk mikroskop som kombinerer de beste sidene ved tradisjonell konfokal med lysarkmikroskopi. Konfokalmikroskopi er en av de mest brukte fotografimetodene innen biomedisin og er egnet til å visualisere strukturen til celler og vev i tre dimen...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Enhanced Ocean Colour Remote Sensing for Optically Complex Waters

Klimaet på jordkloden er i endring, og havet, som dekker 71% av jordoverflaten, spiller en stor rolle. I kystnære strøk er det langt flere partikler i vannet enn på åpent hav, noe som gjør vannets optiske egenskaper mer komplekse. Både typer partikler og konsentrasjonen av dem i vannet kan gi sva...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Vestland

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Universal Non-Linear Optical Crystal based intense laser light systems (UNLOCK)

Målet med prosjektet er å utvikle avanserte aktivt ion-dopet og passive ulineære optiske materialer basert på II-VI enkrystallinske lag for bruk i spesielt kompakte integrerte og robuste lasersystemer som opererer i det midtinfrarøde bølgelengdeområdet mellom 2 og 18 mikron. Denne nye typen lase...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Subsea gas energy and quality measurement using ultrasonic flow meters

Internasjonal handel av naturgass er basert på høg-presisjons-, sporbare og akkrediterte fiskale strømningsmålesystem og internasjonal rørleidnings-infrastruktur. Norsk O&G-industri siktar i dag mot "subsea"-løysingar for fiskal allokeringsmåling. Desse skal erstatte dagens "topside"-målesystem. ...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2026

Sted: Vestland

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Laser Radar for Safe and Clean Seas

Sikkerhet til sjøs og i oljeindustrien avhenger av avanserte IT løsninger og ikke minst teknologier som radar, satellitt-overvåkning, GPS og integrerte softwareløsninger. Det samme forholdet gjelder innen miljøovervåkning og innen maritime næringer, så som fiskeri og opprett. Dette prosjektet i...

Tildelt: kr 19,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Viken

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Forskerpool Sensorlink

Sensorlink leverer egenutviklet ultralydteknologi for å måle materialtap på produksjonsutstyr innenfor olje og gass. Selskapet leverer løsninger for bruk både over og under vann, og har kunder og installasjoner over hele verden. For å utnytte det fulle potensialet for nøyaktighet og oppløsning f...

Tildelt: kr 98 999

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IS-AUR-Samarb.progr. Norge Frankrike

Yttrium oxyhydride for hydrogen generation by solar water splitting

Materials development for solar energy conversion for water splitting by photoelectrochemical cells (PEC) is an important problem. Although TiO2 is the most promising material because of its oxidative stability, energy band position, and abundance, it is a wide band gap material that absorbs ~3% ...

Tildelt: kr 80 000

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Viken

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Novel Failure Monitoring System for Marine Applications by including Acoustic Emission

For å oppdage skader på et tidligere tidspunkt enn det tradisjonelle metoder kan, skal AEMON-prosjektet utvikle en ny type tilstandsovervåkning av kritiske, roterende komponenter på skip og i vindturbiner ved å bruke såkalt Akustisk Emisjon (AE). Målet er å fange opp svært svake lydsignaler i mat...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Viken

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Direct acoustic sizing of pelagic fishes for improved catch selectivity

Prosjektet har utvikla kunnskap og metodar for å måla lengda på middels stor pelagisk fisk ved hjelp av akustikk. Breibandsekkolodd vart nytta til å måla delar av ekkoet til individuell fisk, og ved hjelp av dette estimera lengda. Metoden vart utvikla og testa ved hjelp av kunstige mål, fisk i me...

Tildelt: kr 7,5 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Vestland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

HYBRID METHOD FOR CALCULATING THE RADIATED SOUND FROM VIBRATING STRUCTURES

I vår hverdag utsettes vi for mange typer av lyder. Det kan være alt fra behagelige lyder fra høyttaler eller musikkinstrument, til irriterende eller skadelig støy fra maskiner. De fleste lyder genereres av mekaniske vibrasjoner i et objekt (et membran, en plate, en struktur), som gir opphav til ...

Tildelt: kr 3,2 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IS-AUR-Samarb.progr. Norge Frankrike

Laser-induced break-up of helium and lithium

The study of fundamental breakup processes in nature is important and paves the way for further investigation of the role of correlation in few- and multiphoton multiple ionization processes in atoms and molecules. The investigation of multiphoton double ionization processes by first principles ...

Tildelt: kr 50 000

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Vestland

FRINAT-Matematikk og naturvitenskap

Dynamics and entanglement in quantum optical systems

Quantum optics deals with the quantum nature of light and its interaction with matter. Substantial experimental progress has been made in this field during the last thirty years, including demonstrations of quantum entanglement, squeezed states and single photon emitters. Quantum optical systems...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2009-2011

Sted: Ukjent Fylke

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

Nordområdenes Nye Nervesystem Undervanns trådløst sensornettverk

Den raske utviklingen innen informasjons- og kommunikasjonsteknologi gir nye muligheter for observasjon og overvåking av det marine økosystemet. Nye sensor og instrumenteringsteknologier kan revolusjonere mulighetene for å samle inn kvalitetsdata på et my e bredere spekter av plattformer enn bare...

Tildelt: kr 7,4 mill.

Prosjektperiode: 2006-2009

Sted: Viken