0 antall prosjekter

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Treatment pathways for suicide victims and suicide bereaved

Selvmord er et betydelig folkehelseproblem. Til tross for to handlingsplaner for forebygging av selvmord i løpet av de siste tjue årene, har ikke forekomsten av selvmord i Norge sunket. Hvert år tar 6500 nordmenn livet sitt, og for hvert selvmord er det et betydelig antall etterlatte. Forebyggin...

Tildelt: kr 15,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2025

Sted: Oslo

FOLKEHELSE-Folkehelse

Why do pregnant women drink alcohol? The role of mental health, stress and personality in a national cohort of 90 000 mothers

Alkoholbruk under svangerskapet kan ha en rekke uheldige konsekvenser for fosteret som for eksempel prematuritet, lav fødselsvekt, dødfødsel, og føtalt alkohol syndrom. Man kjenner ingen nedre trygg grense for alkoholbruk under svangerskapet og av den grunn råder Norske helsemyndigheter i tråd me...

Tildelt: kr 2,8 mill.

Prosjektperiode: 2011-2014

Sted: Oslo