0 antall prosjekter

KLIMAFORSK-Stort program klima

Arktis klima inn i undervisningen - Kunnskapsportalen IGLO

Prosjektets formål er å forbedre mulighetene for at undervise om Arktisk klima på realfag i VGS. Dette gjøres ved at utvikle webportalen «IGLO – Byg din egen undervisning om Arktis». IGLO er et verktøy som gjør det lettere å tilrettelegge realfagsundervisning om Arktisk klima. Her samles og ...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2018-2020

Sted: Vestland

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

1st International Symposium on Mucosal Health in Aquaculture

The 1st International Symposium on Mucosal Health in Aquaculture (MHA2019) will be held in Oslo, Norway on September 11-13, 2019. This will address the lack of a dedicated meeting on mucosal health in aquaculture despite its unequivocal importance and global interest. MHA2019 will provide a uniqu...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2018-2020

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

KLIMAFORSK-Stort program klima

Klimabesserwizzer - ein dokumentarserie for barn om klimaspørsmål

Konseptet i serien vil vere ei familie med tre barn i alderen 5 til 11 år, som skal sjå på sitt klimarekneskap. Alt ifrå transport og bilbruk, forbruk av dingsar, plast og kle til klimavennleg ferie vil bli vurdert. Kva er det familien gjer som setter størst Co2-avtrykk? Kva kan dei gjere for å a...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2018-2020

Sted: Vestland

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

The 6th International Feed Conference - Present and future Challenges (Feed2018)

The sixth International Feed Conference (Feed 2018) is an international conference focusing on animal feed. The conference is the sixth edition of a series of conferences held biannually, and was first initiated by the European Union’s (EUs) leading references laboratories and research facilities...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2018-2020

Sted: Vestland

BIONÆR-Bionæringsprogram

Vitenskapelig konferanse - 100 years of National forest inventories

I anledning hundreårsjubileet for Landsskogtakseringen i 2019 planlegges ulike markeringer. Et av disse tiltakene er å arrangere en internasjonal vitenskapelig konferanse i Oslo-området 20-23 mai 2019. Konferansen arrangeres av NIBIO i samarbeid med de Nordiske Landsskogtakseringene i Sverige, Da...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

Land møter Hav- nye løsninger innen bioøkonomien

Heidner Biocluster har sammen med NCE Seafood Innovation Cluster, Blue Legasea og Biotech North, opprettet et samarbeid om å arrangere en årlig konferanse, der grønn bioøkonomi møter blå. Heidner Biocluster representerer grønn bioøkonomi, med fokus på landbruk og bærekraftig matproduksjon, mens d...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Innlandet

KLIMAFORSK-Stort program klima

Klimaforsking The YouTube Way – frå sminkevideo til grønt engasjement

-

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

Warm threads – Clothing & landscape: Exploring local actions for changing the fashion story

Konferansen "Warm Threads - Clothing and Landscape" er et samarbeid mellom KRUS (BIONÆR), Nordhordland Biosfæreområde (UNESCO) og Lyngheisenteret for videreføring og satsingen på ull. Konferansen er bygget opp trinnvis. Mål og tema er de sammen, men antallet mennesker og arbeidsform varierer. D...

Tildelt: kr 92 999

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Oslo

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Blue Bioeconomy National Symposium

The Nordic Centre of Excellence for Sustainable and Resilient Aquatic Production (SUREAQUA) is contributing with new knowledge to advancing the transition to the bioeconomy in the Nordic area. The Centre focusses on promoting the business potential of aquatic production, increasing the efficiency...

Tildelt: kr 32 316

Prosjektperiode: 2018-2020

Sted: Rogaland

BIONÆR-Bionæringsprogram

Søknad om tilskudd til den 6. nasjonale konferansen for trearkitektur 2018

TreFokus og medarrangørene har tatt initiativet til at det etableres en årlig nasjonal konferanse om trearkitektur. Bakgrunnen for dette er at bruken av tre på nye måter i bygg og trearkitektur er voksende i Norge samt at standarden på norsk trearkitektur har fått en internasjonal høy kvalitet. N...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Oslo

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Fremtidens smoltproduksjon - Femte konferanse om resirkulering av vann i akvakultur

Fremtidens smoltproduksjon» er den eneste konferansen i Norge med resirkulering av vann i akvakultur (RAS) som hovedfokus, og i år feirer vi at det er 10 år siden den første konferansen ble arrangert på Sunndalsøra. Konferansen startet som en konferanse for norske deltakere, men på grunn av stor ...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

KLIMAFORSK-Stort program klima

En framtid v.2

-

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Klimabudskap som engasjerer

Dersom vi skal klare å holde den globale oppvarmingen godt under 2°C og helst under 1,5°C slik Parisavtalen sier, så haster det å gjennomføre det grønne skriftet. Vi vet omtrentlig hva som må gjøres, og mye av politikken og teknologien som skal ta oss til lavutslippssamfunnet er på plass. En vikt...

Tildelt: kr 0,39 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Oslo

FORSKKOMM-Nasjonal kompetansebygging

Samspill og kommunikasjon i samfunnsfaglig energiforskning

Forskningskommunikasjon er en av kjerneoppgavene til forskere og forskningsmiljøer i Norge og skal bidra til at forskningen kommer samfunnet til gode. I dette prosjektet studerer vi forskningskommunikasjon innenfor samfunnsvitenskapelig energiforsking som er et felt som preges av kompleksitet og ...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Oslo

FORSKKOMM-Nasjonal kompetansebygging

Communicative Circuitry of the Green Shift (COGS)

Dette prosjektet tar utgangspunkt i at hvordan forskningskommunikasjon foregår påvirker hva som blir kommunisert og hvilken form det får. Derfor vil dette prosjektet fokusere på hvordan ulike praksiser innen forskningskommunikasjon bygger opp om eller undergraver gode samarbeidsrelasjoner, heller...

Tildelt: kr 2,7 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Oslo

FORSKKOMM-Nasjonal kompetansebygging

Å gi formidlingen en kropp - en casestudie av NTNUs kyborgprosjekt

Dette prosjektet undersøker skjæringsfeltet mellom forskning, forskningskommunikasjon, og offentlig agendasetting omkring teknologi som har høy samfunnsrelevans og samtidig kan skape usikkerhet eller bekymring. Motivasjonen for prosjektet er å undersøke hvordan samfunnsaktører og forskningsmiljøe...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2018-2020

Sted: Oslo

MILUTARENA-Formidlings- og koordineringstiltak knyttet for miljø- og utviklingsforskning

Emerging Leaders 2018 og 2019

Arktis er i endring. Folk som bor og jobber i og med Arktis opplever endringer i klima. De opplever endringer i samarbeidsklima. Det store spranget mellom grenseløse muligheter og globale utfordringer i Arktis, krever varsomhet og ydmykhet. Fremtidige operasjoner i Arktis krever effektivt samarbe...

Tildelt: kr 0,60 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

WEBMEET - Food web ecology and ecological modelling for marine management and governance, a multi project workshop

To strengthen the contribution from five major projects in the Barents Sea on food web ecology and ecosystem modelling relevant for marine ecosystem-based management, a workshop will be held with participants from these projects and invited key international scholars in mid-November 2017. The mai...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Vestland

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Fagseminar med åpning av Innovative Bioprosessplattform og presentasjon av avanserte kjemiske analyser.

SINTEF Ocean, i samarbeid med SINTEF Materialer og kjemi, ønsker å arrangere et fagseminar onsdag 1. november 2017. Fagseminaret er åpent for alle, men målet er å samle relevant industri fra havbruksnæringen spesielt, og sjømatnæringen og landbruket generelt, for å synliggjøre mulighetene innfor ...

Tildelt: kr 43 207

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Dialogue about Sustainable and Resilient Economy: The values of knowledge and innovation in a blue bioeconomy future

Dialogue about Sustainable and Resilient Economy: The values of knowledge and innovation in a blue bioeconomy future (DIASURE). The SUREAQUA opening Symposium will be an arena for knowledge sharing and network building. Leading scientists from major research institutions, both from the Nordic are...

Tildelt: kr 61 999

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Rogaland

KLIMAFORSK-Stort program klima

CLIMATRANS Dissemination

CLIMATRANS project, a multidisciplinary research project, financed by the Research Council of Norway, in cooperation with Institute of Transport Economics (TØI) and Meteorological Institute (MET) in Norway and School of Planning and Architecture, Delhi (SPA), Indian Institute of Science, Bangalor...

Tildelt: kr 59 999

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Oslo

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Research and Development mobilizing symposium in Møre and Romsdal

There is a long tradition in Norway for a sustainable and economic exploitation of marine resources. In recent years? climate change, has led to relocation of species, introducing new raw material to the fishery industries. This requires development of both equipment and processing methods in mar...

Tildelt: kr 20 800

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Møre og Romsdal

MILUTARENA-Formidlings- og koordineringstiltak knyttet for miljø- og utviklingsforskning

Internasjonal sommerskole: The marginal ice zone. Cross-cutting challenges which require interdisplinary research, management and policy.

Fordi sommerskolen 2017 tar sikte på internasjonal deltagelse er prosjektsammendraget på engelsk. In recent years, we have witnessed significant changes and reductions in Arctic sea ice distribution and volume and a decrease of the Arctic sea ice extent. Seized as an opportunity, plans are bei...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Svalbard

BIONÆR-Bionæringsprogram

TRIBORN concluding seminar

Se vedlagt prosjektbeskrivelse

Tildelt: kr 74 999

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

FUTUREFOOD workshop

Mye skjer på veien fra en politisk plan blir utformet til den implementeres. I global helse-feltet har handlingsplaner om mødrehelse blitt viktige. Politiske planer formuleres ofte langt borte fra de virkelighetene de er rettet mot og skal forbedre, og virker ofte annerledes enn de opprinnelig va...

Tildelt: kr 56 943

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Oslo

MILUTARENA-Formidlings- og koordineringstiltak knyttet for miljø- og utviklingsforskning

Pollution pods - climate change communication between art, psychology and air research

Formidling av resultatene fra klimaforskning mangler ofte den nødvendige responsen blant "folk flest", den leder sjelden til forandring i atferd. The NFR prosjekt Climart forsket på virkmekanismene of effekten som klimarelatert kunst kan ha på publikum og fant at kunst ser ut til å aktivere menne...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIONÆR-Bionæringsprogram

Enzym-mørning av kjøtt

Norsk kjøttbransje ønsker å ta i bruk ny kunnskap om mørning av kjøtt med naturlige enzymer. Anvendelse av proteinnedbrytende enzymer (proteaser) fra ulike planter/frukter har vist seg svært effektive til å mørne seige lavverdimuskler. Fra naturens side er det bare 10-15 % av hvert storfeslakt so...

Tildelt: kr 37 999

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

MILUTARENA-Formidlings- og koordineringstiltak knyttet for miljø- og utviklingsforskning

The Tenth Anniversary ('Jubileum') of the Arne Naess Symposium on Global Justice and the Environment

Midlene som det søkes om fra NFR går til formidling av Arne Næss Symposium, "Imagining Ecomodernity" 15 september 2016 i Gamle Festsal, UiO (se vedlagt beskrivelse av 2016 AN symposium). Formidlingen vil i hovedsak være TV produksjon for Kunnskapskanalen NR2 i samarbeid med Unimedia - et progra...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Oslo

MILUTARENA-Formidlings- og koordineringstiltak knyttet for miljø- og utviklingsforskning

Publiseringsstøtte - Forum for Development Studies

Forum for Development Studies er i sin 45. årgang, utkommer tre ganger årlig. Tidsskriftet har redaksjonell basis ved Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI), er det ledende nordiske tidsskriftet for formidling av forskning på utviklingsspørsmål, og har befestet sin posisjon som et etablert, inte...

Tildelt: kr 0,46 mill.

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Oslo

MILUTARENA-Formidlings- og koordineringstiltak knyttet for miljø- og utviklingsforskning

What next for sustainable development? Our Common Future at thirty

Tretti år har gått siden Verdenskommisjonen for miljø og utvikling lanserte rapporten Vår felles fremtid og satte ideen om bærekraftig utvikling på den internasjonale dagsorden. Ideen ble anerkjent av verdensledere på Rio konferansen i 1992, og har siden strukturert den internasjonale debatten om...

Tildelt: kr 0,14 mill.

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Vestland