0 antall prosjekter

POLARPROG-Polarforskningsprogram

NORUSVA: Norwegian - Russian collaboration in Svalbard on freshwater ecology research - strengthening and planning workshop

Målet med prosjektet NORUSVA er å følge opp, videreutvikle og forsterke det eksisterende samarbeidet mellom norske og russiske forskere som ble etablert gjennom prosjektet FREMONEC. Dette vil skje gjennom en workshop som skal arrangeres I Moskva, Russland. Foruten norske og russiske forskere vil ...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

POLARPROG-Polarforskningsprogram

A renewed tectonostratigraphic framework of the Southwestern Basement Province of Svalbard

The project "A renewed tectonostratigraphic framework of the Southwestern Basement Province of Svalbard" is a joint geological research project being conducted by the Norwegian Polar Institute (NPI; Tromsø) and the Russian Polar Marine Geological Expedition (PMGRE; St. Petersburg). These institut...

Tildelt: kr 81 529

Prosjektperiode: 2015-2017

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Multi-Instrument Studies of High Latitude Atmospheric Turbulence and Wave Processes

Ultra Low Frequency (ULF) bølger i Jordas geomagnetiske felt er signaturer på erergioverføring fra sola og solvinden til jordas øvre atmosfære. Ved å overvåke karakteristikk og plassering av bølger fra instrumenter som magnetometer, optiske instrumenter og radarer på jordens overflate, er det mu...

Tildelt: kr 0,69 mill.

Prosjektperiode: 2015-2022

Sted: Svalbard

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Pollutants and carbonate system parameters in polar environment media: snow-ice-seawater-sediments-coastal discharges

Den norsk-russiske ekspedisjonen til Svalbard ble organisert innenfor rammen av det bilaterale samarbeidsprosjektet POMPA. Målet var å bruke de samme metodene for å studere kjemisk sammensetning av de viktigste arktiske miljømediene - sjøvann, sjøis, kystutslipp, bunnsedimenter, jord og permafros...

Tildelt: kr 0,89 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Oslo

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Ice-algal and under-ice phytoplankton bloom dynamics in a changing Arctic icescape.

Hovedmålet for Boom or Bust prosjektet er å øke vår kunnskap om isalger og planteplankton under havisen i Arktis, som endres raskt. Vi har kombinert forskjellige metoder for å 1) identifisere biologiske faktorer og miljøfaktorer som påvirker oppblomstring og samfunnsstruktur hos isalger og plante...

Tildelt: kr 10,1 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Norways ice-associated whales in a changing Arctic

Viktige resultater fra ICE-whales prosjektet inkluderer de første bestandsestimatene for alle tre endemiske Arktiske hvalartene i norsk Arktis, noe som er en betydelig prestasjon gitt de analytisk og logistiske utfordringer med disse dyrenes svært lave bestandstall og mobile natur i generelt isfy...

Tildelt: kr 11,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2021

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Pliocene East Greenland Current and Sea Ice Evolution

Sjøis er en kritisk komponent i det globale klimasystemet. Sjøisutbredelsen har en direkte effekt på hvor mye solenergi som reflekteres tilbake til verdensrommet, varmeutvekslingen mellom hav og atmosfære, lagdelingen av vannmassene i havet og havsirkulasjon. I løpet av de siste tiårene har utbre...

Tildelt: kr 9,2 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Vestland

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Eurasian Ice Sheet and Climate Interactions

Hovedmålsettingen med EISCLIM-prosjektet er å rekonstruere de store Eurasiske isbredekkene under siste istid. Formålet er å få en bedre forståelse av utviklingshistorien, herunder klimatiske og andre faktorer som har vært med å styre forløpet. Dette er gjort ved å kombinere empiriske data (geolog...

Tildelt: kr 11,9 mill.

Prosjektperiode: 2014-2019

Sted: Vestland

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Measurement of coloured dissolved organic matter (cDOM) in the ocean.

EU-prosjektet Ocean Certain fokuserer på sammenhengen mellom det mikrobielle næringsnettet i havet og vertikaltransport av karbon (den "biologisk pumpen"). Biologisk vertikaltransport av karbon i havet er basert på to ulike mekanismer: utsynkning av organ iske partikler og diffusjon/nedblanding a...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Vestland

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Methane Emissions from the Arctic OCean to the Atmosphere: Present and Future Climate Effects

Metan (CH4) er en klimagass med et globalt oppvarmingspotensial ~32 ganger sterkere enn CO2 over 100 år, og gassen bidrar betydelig til de siste økningene vi ser i global oppvarming. Siden 2007 har den atmosfærisk CH4 konsentrasjonen steget merkbart, men årsaken til dette forstår vi ikke fullt ut...

Tildelt: kr 23,3 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Viken

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Antarctic ice shelf - shelf - slope exchange study

Ice-ocean interactions and circulation below the ice shelves fringing the Antarctic continent are of great climatic interest since they determine the basal melt rates which influencing a) the ice shelf mass balance and thus its capacity to buttress the ic e sheet feeding them and b) the productio...

Tildelt: kr 6,1 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Vestland

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Bridging marine productivity regimes: How Atlantic advection affects productivity, carbon cycling and export in a melting Arctic Ocean

CarbonBridge fokuserer på hvordan innstrømning av Atlantisk vann til Polhavet påvirker algeproduksjon og karbonkretsløpet i områdene vest- og nord for Svalbard. Det har vært forventet at disse områdene vil bli mer produktive og kunne gi bedre næringsgrunnlag for fisk og marine pattedyr med reduse...

Tildelt: kr 21,5 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Arctic Modernities

Since the late nineteenth century the circumpolar Arctic has undergone a process by which it has become incorporated in global modernity via natural science, technology, tourism and international politics. However, little research has so far been done on the impact of modernisation/modernity on ...

Tildelt: kr 7,6 mill.

Prosjektperiode: 2013-2016

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Ocean Acidification in the Arctic: effects of ice

CARSIC will develop basic knowledge through studies related to process understanding of Arctic Ocean biogeochemistry and ocean acidification: aiming to estimate future carbonate system parameters state in the Arctic Ocean. We plan to work on a database, perform field studies in Svalbard, and ma...

Tildelt: kr 0,79 mill.

Prosjektperiode: 2013-2016

Sted: Oslo

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Big Black Box:

Our knowledge on polar night ecology is poor. Most Arctic studies are conducted during the light season from spring to autumn when field work is convenient. The dark Arctic winter, however, may last up to eight or nine months depending on the snow depth a nd sea ice cover. The ecological and phys...

Tildelt: kr 0,75 mill.

Prosjektperiode: 2013-2016

Sted: Svalbard

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Processes and Players in Arctic Marine Pelagic Food Webs - Biogeochemistry, Environment and Climate Change

Mikroorganismene i havet, dvs fytoplankton alger, protozoer, bakterier, arker og virus, er små, men de er veldig mange og vokser fort og har derfor stor betydning i økosystemet. De produserer all maten til større dyr og fisk, bryter ned forurensning, og regulerer havets opptak av klimagassen CO2....

Tildelt: kr 22,8 mill.

Prosjektperiode: 2013-2018

Sted: Vestland

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Arctic Ocean under Melting ice

Framstredet er den eneste dype passasjen for utveksling av vannmasser mellom Atlanterhavet og Polahavet. På den østlige siden av stredet transporterer Vestspitsbergenstrømmen varmt Atlanterhavsvann inn Arktis, på vestsiden av Framstredet fraktes sjøis og isvann fra Arktis sørover Alfred Wegner In...

Tildelt: kr 17,0 mill.

Prosjektperiode: 2013-2018

Sted: Vestland

POLARPROG-Polarforskningsprogram

FREMONEC: Effect of climate change and related stressors on fresh and brackish water ecosystems in Svalbard

The Russian-Norwegian collaboration project FREMONEC aims to strengthen the cooperation between Norway and Russia on polar research in Svalbard. It will serve as a positive example for a network building in thematic areas relevant for both countries: impa cts of climate change, biodiversity and e...

Tildelt: kr 0,90 mill.

Prosjektperiode: 2013-2016

Sted: Oslo

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Mare incognitum - ecological processes during the polar night

The primary objective of this project is to achieve a basic understanding of Arctic biodiversity and food web structure during the Arctic polar night, and how reproduction, growth, trophic interactions, and life-history traits during this nearly unstudied time contribute to functioning of Arctic...

Tildelt: kr 11,2 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Spatial and temporal variability in sea ice and primary production dynamics of the Arctic Ocean

Biological production starts with photosynthesis, energy from the sun captured by plants and converted to carbohydrates. In the oceans, microscopic algae make up most of this production, they are the primary producers. With the extreme seasonality of the physical environment of the Arctic, parti...

Tildelt: kr 1,0 mill.

Prosjektperiode: 2013-2016

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Cultural Heritage in Polar Regions. Natural and human impact on cultural heritage sites and environments

Cultural heritage management in the Polar Regions is an increasingly challenging endeavour as management authorities face impacts from climate and environmental change as well as increasing human activity such as oil and gas extraction and tourism. The purpose of the project is to address the ...

Tildelt: kr 5,8 mill.

Prosjektperiode: 2013-2016

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Bjerknes Compensation Mechanism: Historical perspective, geographical pattern, and Arctic multi-decadal predictability

Long runs (hundreds of years) of the global climate models and high-resolution climate proxy data sets provide an opportunity to study multi-decadal natural variability of the coupled atmospheric and oceanic circulation. The Nordic seas and the Arctic are regions were such a natural variability ...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2013-2016

Sted: Vestland

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Reconstruction of Environmental Histories Using Long-Lived Bivalve Shells in the Norwegian Arctic (RELIC)

Analysis of accreted calcium carbonate parts of marine animals has proven useful as a tool in reconstruction of marine environmental histories. In particular, the shells of long-lived bivalve molluscs have provided insight into recent and prehistoric clim atic conditions of tropical and temperate...

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektperiode: 2013-2016

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Plant biomass studies in the Arctic (ArcticBiomass)

The main purpose is to establish a joint American-Norwegian research team dealing with research on the combination of field and satellite remote sensing based above-ground plant biomass, vegetation productivity and growing season mapping in northern Alask a and in Svalbard, as well as on a circum...

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektperiode: 2013-2016

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

POLARPROG-Polarforskningsprogram

CharrAdapt: Adaptation of Arctic charr to changing polar climate

The CharrAdapt project proposes to investigate the adaptation of Arctic charr (Salvelinus alpinus), to the extreme polar environment through the study of population biology, physiology and genetics. As the only Arctic polar freshwater fish species, Arctic charr serve as an important model in whi...

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektperiode: 2013-2016

Sted: Oslo

POLARPROG-Polarforskningsprogram

ACOBAR-II: Analysis and publication of results from the Fram Strait tomographic experiment.

As part of the EU projects DAMOLCES (2005-2010) and ACOBAR (2008-2013) two major acoustic experiments were carried out in the Fram Strait. The aim was to provide accurate measurements of acoustic travel times over 100-300 kilometer sections for inversion and assimilation into ice-ocean models. ...

Tildelt: kr 0,75 mill.

Prosjektperiode: 2013-2016

Sted: Vestland

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Norwegian Polar Politics 1870-2014

The project will be administrated from the Department of History and Religious Studies at the University of Tromsø, and will draw on competence and the international network which has been accumulated through more than 15 years of research on polar histor y. It will address the major historical ...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2013-2016

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Fate of COPePod secondarY production in a chancing Arctic

A warmer climate with less extensive ice cover will lead to higher total primary production in the Arctic, which has the potential to increase the overall secondary production. Altered climate conditions will also affect timing of primary production, with consequences for the grazers of marine e...

Tildelt: kr 0,90 mill.

Prosjektperiode: 2013-2016

Sted: Svalbard

POLARPROG-Polarforskningsprogram

The Oceanography of Grønnfjorden and Billefjorden (GrønnBille)

Under prosjektmøtet i Tromsø 23.04.2014, med UiT og Akvaplan-Niva som vertskap, ble relevante arbeid fra Isfjorden, Billefjorden og Grønnfjorden presentert med et fokus på framtidige og historiske hydrografiske data (temperatur-, salt- and tetthets profiler). Russiske og norske partnere gave en o...

Tildelt: kr 1,0 mill.

Prosjektperiode: 2013-2016

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Microorganisms in the arctic: major drivers of biogeochemical cycles and climate change

Arctic soils are currently the focus of intense research due to their recognized vulnerability to climate change, in particular with respect to the unknown consequences of warming on the enormous carbon reserves that are currently sequestered in permafros t. In order to understand how carbon proc...

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2013-2016

Sted: Vestland