0 antall prosjekter

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Archimate - EIC accelerator project for scaling up laiout's services

Owners and brokers of office spaces must adapt their floor plans every time there is a change of tenant. This is a complex process that accounts for many factors, such as workspace regulations, customer preferences and energy consumption, and usually includes weeks of back-and-forth meetings with...

Tildelt: kr 74 999

Prosjektperiode: 2023-2024

Sted: Oslo

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Enhancing optimal exploitation of solar energy in Nordic cities through the digitalization of the built environment

Norge har et stort potensial for å benytte seg av solenergi. Likevel blir lite av potensialet utnyttet, grunnet klima og vær, juridiske, kulturelle og økonomiske hindringer. HELIOS vil i sitt arbeid bruke Trondheim som pilot-by, for å teste ut og vise hvilket potensiale solenergien har i det nord...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2026

Sted: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Toolbox for cost-effective and reliable CO2 Injection Wells

I prosjektet IntoWell skal vi utforske og evaluere konsepter for fremtidige CO2 lagringsbrønner, som er mer robuste og rimeligere enn dagens løsninger. Prosjektet skal utvikle og validere multi-fysikk simuleringsverktøy for å forutsi og vurdere CO2-brønnens mekaniske integritet under relevante fe...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Rogaland

FORNY20-FORNY2020

Nabla Flow - Revolutionizing the Engineering Consultancy Industry through Smart Wind Analysis Tools

Nabla Flow sikter mot å forenkle og fremme måten arkitekter, produktdesignere, byplanleggere og rådgivende ingeniører vurderer vindforhold og justerer for uønskede effekter når de designer og bygger nye produkter, bygninger og strukturer. Behovet for kostbar og manuell rådgivning kan erstattes av...

Tildelt: kr 3,1 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Rogaland

FMETEKN-FME - teknologi

The Research Centre on Zero Emission Neighbourhoods in Smart Cities - ZEN Centre

The Research Center on Zero Emission Neighbourhoods in Smart Cities (FME ZEN) er et forskningssenter for miljøvennlig energi etablert av Norges forskningsråd. NTNU er vertskap og samarbeider med SINTEF og brukerpartnere om å utføre forsknings-, utviklings- og innovasjonsaktivitetene i senteret. E...

Tildelt: kr 176,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Overvann som ressurs - Økt bruk av overvann som miljøskapende element i byer og tettsteder.

Asplan Viak AS har stor bredde i fagkompetanse, og vi ønsker å skape et nytt tjenestetilbud i grenselandet mellom etablerte fagdisipliner. Prosjektet vil utnytte fagkompetanse innen landskapsarkitektur og konvensjonell vann- og avløpsteknikk til å fokusere på dagens status mht. moderne overvannsh...

Tildelt: kr 0,77 mill.

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Akershus

ENERGIX-Stort program energi

Set 6 Medvirkning i EERA Sub-Program (SP) Urban City-related Supply Technologies i EERA Joint Program (J`P) Smart Cities

SINTEF Energi er invitert inn i SP4: Urban City-related Supply Technologies for å lede arbeidspakke 5 (WP5) Technology Assessment, som dekker varmepumpeteknologi for fremtidens infrastruktur (fra bygg til by). Identifisering og evaluering av bærekraftige materialer/komponenter/system vil bli gje...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2013-2014

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

DIVA - Digital VA-forvaltning

DiVA produktet har som formål å lage bedre hoved- og saneringsplaner basert på infrastrukturell verdiforvaltning. Infrastrukturell verdiforvaltning skiller seg fra annen verdiforvaltning ved at infrastrukturen har ubestemt levetid. Infrastrukturell verdiforvaltning i VA-sektoren er et sett med p...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2012-2017

Sted: Akershus