0 antall prosjekter

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Energy efficiency Breakthroughs for industrial processes

Brief description of what will be done in the PES project (3–4 lines): In the PES project, we will develop a single stage EU project proposal for submission to the call Topic HORIZON-CL4-2023-TWIN-TRANSITION-01-31 Energy efficiency breakthroughs in the process industries (Processes4Planet partne...

Tildelt: kr 70 000

Prosjektperiode: 2023-2023

Sted: Oslo

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Boosting advanced technologies in SME Supply chains

Brief description of what will be done in the PES project (3–4 lines): In the PES project, we will develop a single stage EU project proposal for submission to the call Topic HORIZON-CL4-2023-RESILIENCE-01-42 Boosting generation and diffusion of advanced technologies in SMEs based on a supply ch...

Tildelt: kr 70 000

Prosjektperiode: 2023-2023

Sted: Oslo

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

PES - Spatial material properties enabled by laser-based manufacturing

Inventas skal bidra på 3 forskjellige områder: Task 1 Design manual for multi-material AM The novel printing technology introduced in this project enables both 3D-printing of dens and more porous structures of the same material and multi-material prints. This is an interesting approach to design...

Tildelt: kr 70 000

Prosjektperiode: 2023-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Norwegian Hydrogen CPHV IA PES

Meeting the growing demand for green energy has become a critical priority worldwide to achieve a neutral carbon footprint. To accomplish this goal, the EU has set ambitious climate targets to reduce greenhouse gas (GHG) emissions by at least 55% by 2030 compared to 1990 levels and to achieve zer...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2023-2023

Sted: Møre og Romsdal

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

TappingMate - Autonom robotisert løsning for tappeprosesser i smelteverk

Gjennom industriell forskning skal prosjektet bidra til å realisere en radikalt ny løsning for robotisert autonom tapping av flytende metall fra smelteovner - TappingMate. Tappeprosesser utføres i dag med utstyr som betjenes manuelt og personell må derfor være nær smelteovnen. Dette miljøet har...

Tildelt: kr 11,5 mill.

Prosjektperiode: 2023-2026

Sted: Nordland - Nordlánnda

KLIMAFORSK-Stort program klima

Climate Crisis: Think global, act local

To limit the rise in global temperature within 2°C, as highlighted in the Paris Agreement, countries must cut 30 gigatons of greenhouse gases GHG emissions annually by 2030 (UNEP). Scaling up green transition efforts and reducing GHG emissions tenfold is crucial. The seminar aims to educate indus...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2022-2023

Sted: Oslo

TRANSPORT-Transport 2025

Transportation of the Future

United Nations Global Compact Norway (UNGC Norway) is applying for funding to set up a seminar to engage companies with research institutions by focusing on building knowledge and competencies around carbon-neutral transportation and its impact on society. According to Eurostat, the statistica...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2022-2022

Sted: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

Fremtidens Fôrsystem - Industri 5.0 for en bærekraftig agri-industri

Orkel AS og TKS Agri AS har sammen med ledende FoU-miljø gått sammen for å svare på flere av utfordringene i både landbruket og vareproduserende industri. FNs klimapanel peker på at større utfordringer som tørke og varierende avlinger kan resultere i hyppigere fôrkriser. Landbruket skal samtidig...

Tildelt: kr 9,8 mill.

Prosjektperiode: 2022-2025

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIONÆR-Bionæringsprogram

Mindre rundballplast - Demonstrasjon av nye pakkerteknologier

Orkel utvikler ny teknologi for å redusere forbruket av plast i rundballproduksjon med 40%, både nasjonalt og internasjonalt. Gjennom de siste årene har fokuset på forbruk av plast, og effektene dette har for miljøet, vært stadig økende. I avfallshierarkiet, en modell som rangerer miljøtiltak, ko...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2022-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

EXTRACT – Enhanced technologies for eXtraction, TRAnsport and treatment of injured and Contaminated Troops

...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2022-2023

Sted: Viken

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Reintegration of waste back into manufacturing as high value products

I PES-prosjektet er det vært jobbet med å samle de rette partnerne, utvikle konseptet og planlegge prosjektet. Det har vært mange møter med deltakere fra hele prosjekter, samt for de ulike arbeidspakkene. De neste ukene vil søknaden ferdigstilles og kontrollsjekkes. Endelige budsjetter skal også ...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2022-2023

Sted: Agder

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Antec BIOPLAN Accelerator PES

Biogas has the potential to reduce global GHG emissions by 10% and replace >20% of natural gas production. However, innovation has been stagnant in the field over the last 10 years allowing the market to be dominated by bioreactors that require large spaces and high retention time with low bacter...

Tildelt: kr 75 000

Prosjektperiode: 2022-2022

Sted: Oslo

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Additiv tilvirkning av maritime reservedeler – En ny digital og bærekraftig forsyningskjede

Wilhelmsen Ships Service opererer verdens største maritime forsyningskjede, og leverer produkter og tjenester til maritim industri fra over 2200 havner i verden. Det er en stor logistisk utfordring å ha reservedeler på plass der og når de trengs. DAVAMS-prosjektet vil støtte opp om en ny digital ...

Tildelt: kr 14,7 mill.

Prosjektperiode: 2022-2025

Sted: Viken

ENERGIX-Stort program energi

SUStainability development & cost-reduction of hybrid renewable energies powered Hydrogen stations by riskbased multidisciplinary approaches

The project will be aligned with the call by enhancing the collaborations between Europe and Japan in the development of sustainable hydrogen technology, with the purpose to develop more efficient, more reliable, and lower-cost hydrogen-based technologies with a multidisciplinary approach. The pr...

Tildelt: kr 2,5 mill.

Prosjektperiode: 2022-2025

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORSKSKOLE-Forskerskoler

Industrial Research School in Complex Systems

Industriforskerskolen skal ruste PhD kandidatene til å drive verdensledende forskning og innovasjon innen komplekse systemer. Nøkkelen til suksess er det tette samarbeidet mellom industrien og akademia. Norsk industri trenger ingeniører og forskere som forstår kompleksitet, og kan utvikle systeme...

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2022-2030

Sted: Vestfold og Telemark

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

HULK - The Ultrastrong Green PE Fiber

Det er et økende behov for produkter laget av prosesser med lavt karbonavtrykk og/eller av fornybare og resirkulerbare kilder, og HULK prosjektet handler om å utvikle UHMWPE-fibre i en bærekraftig prosess. UHMWPE fiber anses å ha det beste vekt-til-ytelsesforholdet blant alle kjente materialer i ...

Tildelt: kr 13,6 mill.

Prosjektperiode: 2022-2026

Sted: Vestfold og Telemark

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Circular Twin

Circular Twin aims to design, deploy, and validate a holistic framework of solutions that will pave the way towards a Circular Economy- driven sustainable production era realizing the vision of Industry5.0; it will do so, by developing, delivering, and validating holistic, Standardized collaborat...

Tildelt: kr 70 000

Prosjektperiode: 2022-2022

Sted: Oslo

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

ENGIneering PLAtform for Circular Economy

ENGIPLACE aims at researching, developing, and experimenting an open Digital Platform to support the Engineering of Circular Economy in next generation Products, Production Systems and Supply Chains. ENGIPLACE Platform aims to extend state-of-the-art PLM systems, compliant with i) a Circularity b...

Tildelt: kr 50 000

Prosjektperiode: 2022-2022

Sted: Oslo

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

AWARE5.0

The AWARE5.0 project aims to holistically address the growing challenge of achieving a resilient European industry (industry 5.0) through an AI-based, Digital Twin supported, modular “Rapid Reconfiguration Enabler”. Something about resilience and elaborate on the points in objectives The pandem...

Tildelt: kr 50 000

Prosjektperiode: 2022-2022

Sted: Oslo

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Mine.io: A Holistic Digital Mine 4.0 Ecosystem

In the context of industrialization, informatization and sustainable development of the mining sector, Mine.io solution will build a novel mining digital ecosystem and a systemic structure for the implementation of Mining 4.0 in mining industrial environments. Mine.io solution will embrace the wh...

Tildelt: kr 50 000

Prosjektperiode: 2022-2022

Sted: Oslo

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene

MIDAS Mennesket i fremtidens havromsoperasjoner

Norge er internasjonalt ledende innen utviklingen av autonom havromsteknologi, mye på grunn av et sterkt mangeårig samarbeid mellom forskning, akademia og industri i Midt-Norge. Maritim teknologi er i rivende utvikling, og autonomi, digitalisering og behandling av store datamengder kan få gjennom...

Tildelt: kr 26,3 mill.

Prosjektperiode: 2022-2028

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Autostack – Optimised and automated Norwegian production of low cost, high efficiency PEM electrolysers

Autostack-prosjektet har som formål å redusere kostnadene for grønn hydrogen gjennom masseproduksjon av PEM-elektrolyse stacker. De nåværende produksjonsmetodene er designet for lavt volum og basert manuelle prosesser, og en implementasjon av masseproduksjonsprinsipper har betydelig besparingspot...

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2022-2024

Sted: Viken

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

QUASAR

Resirkulering er uunnværlig for å unngå tap av verdifulle materialer som brukes til å produsere solceller og samtidig forhindre at skadelige elementer, inkludert for eksempel tungmetaller, spres ut i miljøet gjennom feil avhendingspraksis. Resirkulering er standardstrategien i dag for utrangerte ...

Tildelt: kr 0,22 mill.

Prosjektperiode: 2022-2023

Sted: Oslo

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Preparation of Eurostars application for commercial demonstrator of Airborne Wind Energy Plant

Diinef will participate in improving and re-file the project proposal by: i. Update own project activities, re-evaluate ressource need, re-evaluate cost of hardware, update project schedule and update schedule with suppliers and writing and including all of this into the application ii. Coordinat...

Tildelt: kr 33 000

Prosjektperiode: 2022-2022

Sted: Agder

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Lighten the load by optimized occupational footwear

Prosjektets overordnede mål er å utvikle optimaliserte arbeidssko som skal innfri krav til god ergonomi, sikkerhet og redusert miljømessig fotavtrykk. Lav tilfredshet med passform og komfort rapporteres ofte i bransjene, og det er høy grad av muskel- og skjelettplager fra korsrygg, knær og føtter...

Tildelt: kr 5,2 mill.

Prosjektperiode: 2022-2024

Sted: Møre og Romsdal

DIV-AKT-Diverse aktiviteter hak=DI

Helseinnovasjonskonferansen 2023 - for alle med interesse for innovasjon og verdiskaping i helsesektoren

Formålet med arrangementet er å skape ein nettverksarena for alle med interesse for innovasjon og verdiskaping i helsesektoren, for å stimulere til auka samhandling på tvers av sektorar. Målet er å samle næringsliv, akademia, helsesektor, gründerar og verkemiddelapparatet, til å dele kunnskap o...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2022-2023

Sted: Vestland

FORNY20-FORNY2020

KVAL: Acoustic-Emission: the next sensor evolution in the market of condition monitoring for enabling condition-based maintenance

Inspeksjons- og vedlikeholdsprosedyrer er under kraftig utvikling gjennom introduksjon av IoT-teknologi. Dagens ingeniører overvåker maskinens tilstand basert på permanent monterte sensorer, uten fysisk tilstedeværelse. Basert på analyse av innsamlet data kan behov for vedlikehold planlegges for ...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2022-2022

Sted: Agder

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Nasjonalt nettverk for batteripakking

Prosjektets mål er å sikre at Norge tar en posisjon i den globale batteriverdikjeden, og med det sikre en høyere omstillingstakt i det grønne skiftet for Norge. Vi skal legge grunnlaget for norsk, konkurransedyktig produksjon ved å utvikle ny produksjonskompetanse, nye digitale systemer og ny pro...

Tildelt: kr 5,3 mill.

Prosjektperiode: 2022-2025

Sted: Viken

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

CeBiP - Fra tre til biobaserte polymerprodukter - utvikle prosesskonsept og produkter for herde- og termoplast applikasjoner

Norske Skog Saugbrugs er en verdensledende produsent av magasinpapir og en del av foretningsstrategien videre er å se på nye muligheter for å utvikle produkter basert på trevirke og fiber som råstoff. Gjennom GP prosjektet ønsket Norske Skog Saugbrugs å utvikle ny teknologi som muliggjør å produs...

Tildelt: kr 3,4 mill.

Prosjektperiode: 2022-2025

Sted: Viken

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Project Establishment Support for Doscon AS to the Climate sensitive water allocation systems & economic instruments Call in Horizon Europe

-

Tildelt: kr 70 000

Prosjektperiode: 2022-2022

Sted: Oslo