0 prosjekter

SSF-Svalbard Science Forum

Modelling organic pollutants in permafrost soils

Persistant Organic Pollutans (POPs) are toxic chemicals that adversely affect human health and the environment. They persist for long periods of time in the environment and can accumulate and pass from one species to the next through the food chain. Understanding the factors that determine change...

Tildelt: kr 83 999

Prosjektperiode: 2022-2022

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

COULOMBUS: Silisiumanoder med høy Coulombisk effektivitet for neste generasjon Li-ion-batterier

Cenate A/S produserer silisiumbaserte anodematerialer for Litium-ion-batterier. I en unik reaktor utviklet i tett samarbeid mellom Cenate og Dynatec omdanner vi silangass til silisium nanopartikler, før vi pakker partiklene inn i større agglomerater, egnet for bruk i batterier. I et litium-ion-...

Tildelt: kr 15,0 mill.

Prosjektperiode: 2022-2023

Sted: Viken

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Ligands for the Future: The First Generation of Renewable Phosphines and N-Heterocyclic Carbenes for Sustainable Catalysis

Utviklingen av teknologien som sikret den nåværende livskvaliteten ble satt på 1700-tallet sammen med industrialiseringen. Gjennombruddet ble gjort mulig mest på grunn av oppdagelsen og bruken av naturlig fossile ressurser. De fleste godene vi bruker i det daglige livet kommer direkte eller indir...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FORNY20-FORNY2020

KVAL: PhotoBiotics: Photodegradable antibiotics for reduced antibiotic microbial resistance

Prof. Magne Olav Sydnes og hans team ved institutt for kjemi, biovitenskap og miljøteknikk ved Universitetet i Stavanger utvikler nye antibiotika med evne til å brytes ned når de utsettes for lys. Denne nye teknologien er patentert og vil tillate å bekjempe spredning av antibiotika og utvikling a...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Rogaland

NAERINGSPH-Nærings-phd

Understanding Polymerizable Tracers for Quantifiation of Variable Flows

RESMAN-teknologien fokuserer på overvåking av olje, vann og gass i produserende brønner ved bruk av vår unike prorietære intelligente sporstoffer inkorporert i en polymermatrise. RESMAN teknologi gir en lavpris- og lavrisikoløsning for å få en langsiktig overvåkning i hva som flyter hvor, hvor my...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Longevity: Providing enhanced release and analytical method to enable continuous monitoring over 10 years in producing wells

For å øke produksjonen av olje er det viktig å monitorere hvor den produserte væsken kommer fra. Overvåkning av oljereservoarer er ofte dyrt, risikofylt og noen ganger ikke en gang mulig med standard teknologier. En klar forståelse av det som skjer i brønnen er likevel viktig for økt oljeutvinnin...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIONÆR-Bionæringsprogram

Eco-friendly Biostimulant for Potato Cyst Nematode Mitigation - CystLab

Cystlab har til hensikt å verifisere et nytt lavkostnads landbruksprodukt utviklet for å fjerne parasittiske potetcystenematoder (PCN), et økende problem for verdens potetproduksjon. Nematocider ble forbudt i 2015 og det finnes per i dag ingen effektiv behandling mot PCN på markedet. Potetprodu...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Viken

IS-AUR-Samarb.progr. Norge Frankrike

Fundamental Organometallic Gold (Au) Chemistry

This project concerns design and exploration of new gold(III) catalysts for reactions of unsaturated organic molecules. Catalyst development will be based on deep mechanistic insight obtained from a symbiotic interplay between experimental and computational approaches. The proposal is based on pa...

Tildelt: kr 20 000

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Oslo

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Event Support for The Organic Chemical Winter Meeting 2020 (OKV 35)

Organisk Kjemisk Vintermøte 2020 er en nasjonal møteplass og et forum for formidling av kunnskap fra forskningsfronten av og for forskere fra universiteter og høyskoler, instituttsektoren og industrien. Næringsrelevant forskning relatert til naturprodukter, bioteknologi og legemidler vil bli viet...

Tildelt: kr 40 379

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Viken

ENERGIX-Stort program energi

Hurtigladbare Anoder av Silisium for Transport

HAST-prosjektet skal jobbe med å lage et nytt anodemateriale for litium-ion-batterier. Batterier har en anode og en katode. Litium-ioner går frem og tilbake mellom de to. Litium vil helst være på katode-siden. Når man lader batteriet tvinges litium over til anoden. Når spenningen synker igjen, gå...

Tildelt: kr 22,3 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

Increased valorisation of domestic timber by a novel wood modification system

ValorWood-prosjektet skal utvikle holdbare og bærekraftige treprodukter med lavt klimaavtrykk til lave kostnader ved bruk av norsk tømmer og fornybare kjemikalier. Prosjektet har funnet fram til nå kjemikaliekombinasjoner og prosessparametere som fører til soppresistente produkter. Tremodifi...

Tildelt: kr 6,2 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Viken

FORNY20-FORNY2020

Lice-off - Developing Post-Treatment Decomposable Drugs for Salmon Lice

Lice-off er det første prosjektet som ser på utvikling og testing av en ny klasse kjemikalier med betydelig redusert miljøpåvirkning. Ved å introdusere en funksjonell gruppe, vil de aktive kjemikaliene nedbryte raskere, og reduserer dermed deres innvirkning på miljøet betydelig. En første kommers...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Rogaland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Catalytic Enantioselective Sigmatropic Rearrangements of Vinyl Sulfonium Ylides

I dag er 68% av de topp 200 legemidlene på markedet kirale. Men til tross for at kiralitet er en viktig faktor i legemiddel utviklingen har eksisterende teknologi store begrensninger når det gjelder framstilling av kirale forbindelser som inneholder farmaseutisk viktige funksjonelle grupper, M...

Tildelt: kr 0,99 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

High Efficiency Silicon for the silicone value chain

Silikonprodukter har blitt en svært vanlig del av vår moderne hverdag. Bruk av silikoner øker også jevnt på grunn av sin anvendelighet og allsidighet. Nær alle de tusenvis av ulike silikonprodukter som finnes produseres fra silisium. Reaksjonen mellom silisium og klormetan (størstedelen av produk...

Tildelt: kr 6,4 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MSCA-TOPP-UT-Toppfinansiering av MSCA utgående kandidater

En ny metode til at studere nedbrytning av organisk material i kystnære Arktiske økosystemer - toppfinansiering

Arktiske havområder mottar store mengder organisk karbon via avløp fra omkringliggende isbreer og tinende permafrostjord. Dette oppløste organiske stoffet (dissolved organic matter, DOM) utgjør en av verdens største aktive karbonpuljer, dvs. det kan respireres til CO2 av heterotrofe organismer. L...

Tildelt: kr 0,67 mill.

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Ukjent Fylke

SANOCEAN-South Africa - Norway co-operation on ocean research including blue economy, climate change, the env

Marine Sewage Outfalls - Environmental Impact Evaluation

I september hadde vi en 48 timers digital hackathon med studenter fra Sør Afrika og Norge. Målet for hackathonet var å utvikle en app «safe swim» som kan brukes til å informere brukere av strender for rekreasjon i vann om når det er trygt å bade og når det høy konsentrasjon av avløpsvann nært str...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Rogaland

KINA-Kina-programmet

Statsstipend Kina: Li Jinxing

...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Nanodiscs as high-resolution structural models for native like antimicrobial peptide-membrane interactions

Det er nå godt akseptert at økningen av antibiotikaresistens er en av de største globale krisene verden vil møte. Dersom vi ikke foretar gjennomgripende tiltak vil konsekvensene bli forferdelige, både på et menneskelig og et økonomisk plan. Flere mennesker vil dø av infeksjoner enn av kreft, og v...

Tildelt: kr 10,1 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

CasCat: Cascade Catalysis for Late-Stage C-H Functionalization

Moderne medisin og teknologiske innovasjoner avhenger av designede molekyler med spesialiserte egenskaper. For å kunne lage disse viktige molekylene trenger man en rekke sofistikerte kjemiske metoder som har blitt utviklet de siste tiårene. I dette prosjektet ønsker vi å utvikle nye, praktiske og...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

SSF-Svalbard Science Forum

Influence of wastewater on the bacterioplankton community and its characteristics in Adventfjorden, Svalbard, RIS-ID: 10924

I plan to conduct the sampling of the water and sediments from wastewater related and non-related sampling sites in Longyearbyen and Adventfjorden. Two fieldwork campaigns will take place: in low (March/April) and high (July/August) tourist season. I will perform in situ physicochemical analyses,...

Tildelt: kr 70 576

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Svalbard

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Synthesis and biological evaluations of macrolactam natural products

Naturen og dens biosfære utgjør via evolusjon en viktig kilde til naturprodukter som man kan basere legemiddelutviklingen på. Omtrent halvparten av legemidlene på markedet er enten rene naturprodukter eller analoger som har blitt inspirert av molekylene laget i naturen. Følgelig har denne prosess...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Oslo

NAERINGSPH-Nærings-phd

Impurities in an industrial process - isolation, structure elucidation and mechanistic studies

Arbeidet har fokusert på å fremskaffe detaljert kjemisk kunnskap om ett av syntesetrinnene i produksjon av røngtenkontrastmiddelet iohexol. Først ble de fire intermediatene som eksisterer underveis i syntesen fremskaffet. De ble strukturoppklart og NMR-analyser av disse gav interessante obser...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2016-2021

Sted: Agder

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Development of new strong zinc chelators and their applications in combating bacterial resistance and catalysis

Tenk deg en verden der antibiotika ikke lengre kan brukes mot vanlige bakterier. Resistente bakterier holder raskt på å bli et svært alvorlig problem, og det er estimert at om ikke lenge vil flere dø av infeksjoner som ikke lar seg behandle enn av kreft om dette problemet ikke blir tatt tak i. ...

Tildelt: kr 2,8 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Oslo

NAERINGSPH-Nærings-phd

Diastereoselective Glycosylation with Different Electrophiles

En rekke naturprodukter med interessant biologisk aktivitet er glykosider. I Dr. Bakstad`s forskningsgruppe tilknyttet Biolink Group og Universitetet i Stavanger har vi i flere år arbeidet med anthocyaniner som hører til den store gruppen av naturprodukter som kalles flavonoider. Anthocyaninene i...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Rogaland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Defect chemistry of oxide interfaces by first principles calculations - DECOXIF

Oksidmaterialer har svært varierte egenskaper med stort teknologisk potensial. Mange av disse egenskapene kommer av defekter i krystallgitteret, mens andre egenskaper svekkes av slike defekter. Det er krevende, men helt nødvendig, å kontrollere antallet og typen defekter under fremstilling av mat...

Tildelt: kr 3,1 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

DEVELOPMENT OF AN ENANTIOSELECTIVE ORGANOCATALYZED IODOLACTONIZATION REACTION

Omega-3 polyumettede fettsyrer, ofte forkortet omega-3 fettsyrer, er ofte i media omtalt som vidundermiddel mot en rekke humane sykdommer. Hvorfor har omega-3 fettsyrer fått denne sterke statusen som kur for mange sykdommer? Det er kjent at de to omega-3 fettsyrene eikosapentaensyre (EPA) o...

Tildelt: kr 5,9 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

"Eeny, meeny, miny, moe": Selectivity-determining factors in asymmetric catalysis

Kjemiske reaksjoner kan ofte føre til dannelse av flere produkter. Dette er et problem for eksempel i produksjon av legemidler. En mulig løsning er bruk av metallbaserte katalysatorer som er selektive for dannelse av bare det ønskede produkt. Rasjonal utvikling og forbedring av selektive katalysa...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

NNP - The Norwegian NMR Platform

Det er etablert en nasjonal plattform for kjernemagnetisk resonans (NMR). NMR teknologien brukes til å bestemme strukturen og funksjon av proteiner, naturprodukter og syntetiske organiske molekyler. NMR brukes også til å undersøke dynamikk, konsentrasjon og hvordan mo-lekyler fungerer i samspill ...

Tildelt: kr 51,4 mill.

Prosjektperiode: 2014-2024

Sted: Vestland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Fundamental Studies of Gold(III) Complexes With Hydrocarbon Ligands

Dette prosjektet har fokusert på kjemien til metallorganiske forbindelser av gull. Gull får usedvanlig stor oppmerksomhet i kjemisk forskning for tiden - i forbindelse med katalyse, nanokjemi, elektronikk, og medisinske anvendelser. Av spesiell betydning for dette prosjektet, har det vist seg at ...

Tildelt: kr 7,1 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Oslo

IS-NORDIC-Nordic Pilot Programme for NSF

Computational Studies of the Disproportionatio n of PdI

...

Tildelt: kr 40 500

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Oslo