0 antall prosjekter

VITEN-Vitensentre

VITENSENTERET I SOGN OG FJORDANE AS

ViteMeir, eit vitensenter på Kaupanger i Sogndal kommune, vil bli eit vitensenter med høg attraksjonsverdi regionalt, med fokus på natur- og ressursgrunnlaget i regionen, og dei teknologiske moglegheiter og utfordringar som ligg i vårt samspel med naturen. Berekraftig utvikling er den overordna f...

Tildelt: kr 7,3 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Vestland

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Stipendiatstilling 3 NIVA (2021-2023)

Litteratur peker på et Kuznets forhold mellom plastforurensning og økonomisk vekst, der plastforurensning vil vokse i takt med økt inntektsnivå per innbygger før det begynner å synke på et visst tidspunkt, tilsvarende et omvendt U-formet forhold. Men å forvente at økonomisk vekst i utviklingsland...

Tildelt: kr 4,2 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Oslo

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Stipendiatstilling 3 SINTEF (2021-2024)

I dette PhD-prosjektet undersøkes det hvordan man kan bruke taredyrking til karbonfangst og -lagring, gjennom oppdyrking av tare og lagring av denne på en slik måte at karbonet i taren ikke slippes ut i atmosfæren igjen. Tare vokser veldig fort og bygger karbon fra CO2 inn biomasse (blader, stilk...

Tildelt: kr 4,2 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Stipendiatstilling 1 NILU (2020-2023)

Målinger fra satellittinstrumenter er svært nyttige for å studere atmosfærisk sammensetning. Siden instrumentene gir et estimat som er vertikalt integrert fra bakken til toppen av atmosfæren, gir ikke satellittmålingene et direkte estimat på luftkvaliteten ved bakken der folk oppholder seg. Denne...

Tildelt: kr 4,1 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Viken

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Stipendiatstilling 1 NIVA (2020-2023)

Den globale produksjonen av plast er enorm, noe som fører til en stadig økning i plastavfall. På grunn av ineffektiv avfallshåndtering og resirkulering, ender store mengder plastrester opp i miljøet hvert år. Siden nedbrytning av plast er en langsom prosess, akkumulerer det over tid. Plastavfall ...

Tildelt: kr 4,1 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

VITEN-Vitensentre

Atlanterhavsparken vitensenter

Vitensenteret skal være et populærvitenskapelig opplevelses- og læringssenter innen matematikk, naturvitenskap og teknologi hvor de besøkende lærer ved å eksperimentere selv og kan utforske fenomener knyttet til natur, miljø og teknologi gjennom egen aktivitet og i samarbeid med andre. Vitensente...

Tildelt: kr 20,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Møre og Romsdal

VITEN-Vitensentre

Vitensenter Nordland

Vitensenter Nordland skal ha hovedtema knyttet til Nordlands naturressurser, teknologi og digitalisering. Interaktive utstillinger og pedagogiske undervisningsopplegg vil bli valgt ut fra disse temaene. I dialog med de øvrige regionale vitensentrene skal det etableres et vitensenter som er unikt ...

Tildelt: kr 19,2 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Nordland - Nordlánnda

GENDERNETPLUS-GENDER NET Plus Cofund

The combined role of genetic and environmental risk factors in the gender-specific development of severe tinnitus

Tinnitus er den mest hyppige fantomsykdommen, og påvirker 70 millioner individer i Europa. Forekomsten øker drastisk med alderen, der nesten 40 % av de eldre opplever tinnitus. Det kan være sterkt invalidiserende, øker risikoen for sykefravær, uførhet og til og med selvmord. Mens prevalensen er...

Tildelt: kr 2,9 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Vestland

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Norwegian Bioprocessing & Fermentation Centre-NBioC

Handelsvarer som medisiner, kosmetikk og plastikk kommer i dag ofte fra ikke-fornybare kilder. Det grønne skiftet som drives fram av mange nasjoner søker grønnere energi, men også erstatning av petroleumsbaserte produkter med alternativer fra fornybare kilder. Bakterier og andre mikrober kan br...

Tildelt: kr 40,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2027

Sted: Rogaland

KLIMAFORSK-Stort program klima

Past changes in inter-annual climate variability: linking tropical and high latitude processes.

Funds are requested for a visiting Professor Mary Elliot to spend a duration of 10 months (Feb 2019-Nov 2019) at Uni Research. During her time at Uni Research, Professor Elliot will work with Carin Andersson Dahl and colleagues. One of the primary aims will be to derive information about past ch...

Tildelt: kr 0,36 mill.

Prosjektperiode: 2018-2020

Sted: Vestland

FORKOMMUNE-Forskning og innovasjon i kommunesektoren

Innovativ forvaltning av luft og miljø i norske kommuner

Mange kommuner i Norge vil gjerne måle luftkvalitet i lokalmiljøet og dele informasjonen med innbyggerne sine. Men stasjonære målestasjoner er dyre i anskaffelse og drift, så det er ikke mange av dem i norske byer. Alternativet er dermed enklere og billigere luftkvalitetssensorer, som er forholds...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Oslo

GLOBALBÆREKRAFT-Forskning for global bærekraft

The dynamics of legitimacy; an experimental and comparative historical approach.

When does a peace agreement come to be seen as sufficiently legitimate to be accepted by organizations built for conflict? Once a peace agreement is implemented, it might alter the long-term power balance, altering leaders' incentives, making it rational for them to breach the agreement. How can ...

Tildelt: kr 69 999

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Vestland

NORGLOBAL2-Norge - global partner

LeapAgri: Small Fish and Food Security: Towards innovative integration of fish in African food systems to improve nutrition

SmallFishFood-konsortiet er et tverrfaglig forskerteam fra Norge, Nederland, Tyskland, Ghana, Kenya og Uganda, og dekker områdene vurdering av fiskebestander, prosessering, markedsføring, ernæring, risikovurdering og forvaltning. Vi vil fornye matsikkerhetsdiskursen ved å fokusere på næringsverdi...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Vestland

KLIMAFORSK-Stort program klima

The Role of Atmospheric Waves in Arctic-midlatitude Linkages

The Arctic is warming more than twice as fast as the rest of the globe. This warming is accompanied by profound changes in polar regions, including a shrinking sea ice cover, the loss of permafrost, and a moistening of the atmosphere. Coincident with this period of Arctic change, there has been ...

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Vestland

KLIMAFORSK-Stort program klima

Ultra-High-Resolution Marine and Terrestrial Records - Institute of Arctic and Alpine Research (ULTRA-INSTAAR)

The ULTRA-INSTAAR project is a mobility stipend to enhance research and collaboration focused on reconstructing and understanding the long-term (century to millennial scale) development of key aspects of ocean-ice-atmosphere dynamics at annual to sub-annual resolution. In ULTRAMAR, we aim to quan...

Tildelt: kr 87 999

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Vestland

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Infrastructure for Norwegian Earth System modelling

En klimamodell løser matematisk formulerte naturlover på et tredimensjonalt rutenett. Klimamodellen deler opp jordsystemet i komponenter (atmosfære, hav, havis, landjord med vegetasjon osv.) som vekselvirker gjennom overføring av energi, bevegelse og fuktighet. Når klimamodellen også inkluderer a...

Tildelt: kr 69,7 mill.

Prosjektperiode: 2018-2026

Sted: Vestland

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Landscape & infrastucture dynamics of frozen environments undergoing climate change in Canada, Norway and Svalbard

Desverre har jo COVID betydet at vi har måttet sette prosjektet på vent. Dette skjete i juni 2020. Vi planlagde i høst 2020 at forsøke at gjennomføre den største planlagte aktivitet, det ferdigutviklede master kurs 'Geohazards and geotechnics in high Arctic permafrost environments' i juni i 2021 ...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Svalbard

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

NorSOOP: Norwegian Ships Of Opportunity Program for marine and atmospheric research

Verdens hav utgjør omtrent ¾ av jordas overflate og produserer omtrent halvparten av oksygenet som vi puster inn. Verdens hav er også viktig for produksjon av mat for mennesker fra både villfisk og fisk fra oppdrettsnæringen, de har en sterk påvirkning på vær og klima, og påvirker vår helse, triv...

Tildelt: kr 26,9 mill.

Prosjektperiode: 2018-2026

Sted: Oslo

PROFORSK-Skole og samfunn

"Stopp Kreftcellen Fråtse Frida" og "Kristine Kreftcelle - Kroppens Sosiopat"

Stopp Kreftcellen Fråtse-Frida! Kreftcellen Fråtse-Frida har bygget seg bolig i en krok i klasserommet. Hun er en krevende leieboer. En slik en som aldri får nok: hun må ha mer mat, mer oppmerksomhet og mer trøst. Fra borgen der hun bor setter hun på sjarmen og får forbipasserende til å bidra me...

Tildelt: kr 90 000

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Vestland

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Partnership on Sustainable Hydropower in Canada and Norway

HYCANOR er et partnerskap mellom tre norske og tre kanadiske institusjoner, med mål om å utdanne toppforskere innen miljøvennlig vannkraft. Gjennom dette partnerskapet får ph.d.- og MSc-studenter fra Norge og Canada tilgang til veiledning fra og samarbeid med verdensledende forskere, tilgang til ...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Tunneler, sikkerhets- og beredskapsopplæring i brann- og redningstjenesten

Norge er et av landene i verden med flest vegtunneler. Av de over 1100 tunnelene er mer enn 150 lengre enn 2 km. Sikkerheten i tunnelene er blant annet avhengig av tunnelens utforming, trafikkarbeid, sikkerhetsutstyr og beredskap. Rogaland får om kort tid to av verdens lengste undersjøiske tunnel...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Rogaland

KLIMAFORSK-Stort program klima

Climate Science and Climate Services in Practice

The overseas research grant is to support Jana Sillmann to spend up to 4 months at the Pacific Climate Impact Consortium (PCIC) at University of Victoria, BC, Canada. This will enable her to closely collaborate with a climate service provider challenged with similar geographical and climatologica...

Tildelt: kr 0,13 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Oslo

GENSTIM-Gen. stim.tiltak/nettv.bygging

Forskningsrådets pris for unge fremragende forskere i 2017 til Øivind Wilhelmsen

...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

KLIMAFORSK-Stort program klima

Mitigation of societal risks imposed by geohazards in a changing climate through digitalization

Nyere klimatrender har ført til at det norske samfunnet opplever ekstraordinære utfordringer. En av disse er hyppige og store hendelser innen geofarer, som jordskred, flomskred og snøskred. Klimaprognoser for Norge indikerer en økning i hyppigheten av utløsende hendelser for geofarer som ekstreme...

Tildelt: kr 7,6 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PROFORSK-Skole og samfunn

Researcher App- Become a researcher and investigate how climate change affects animals, plants and society.

Klimaendringene påvirker raskt økosystemene og vil ha vidtgående innvirkning på miljøet, de regionale økonomier og samfunnet som helhet. I dag er barna sterkt påvirket av media når det gjelder kunnskap om bevaring og klimaendringer. Imidlertid kan det globale perspektivet på klimaendringer formid...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Viken

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Modified 2D van-der-Waals materials for advanced bio-applications

2D-materialer som grafen og heksagonal bornitrid (h-BN) har interessante funksjonelle egenskaper for anvendelser som f.eks. informasjons- og kommunikasjons- og medisinsk teknologi. h-BN har blitt studert for sine egenskaper som den eneste elektriske isolatoren i 2D-familien, men med en krystallst...

Tildelt: kr 9,3 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Plastic pollution; a global Challenge Towards harmonised understanding, education and methodology in Europe, USA and China (PlastPoll)

Vi vet at plastavfall finnes overalt i det marine miljøet. Samtidig vet vi fortsatt for lite om geografisk distribusjon og kilder, plastens effekter på økosystemet og om hvilke metoder som fungerer best for å identifisere og måle plastforurensning. Det arktiske havet og tilstøtende havområder e...

Tildelt: kr 4,2 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Viken

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

India - Norway partnership for research and education in materials for energy and environment

Situasjonen med covid-19 som forhindret fremdrift av prosjektet i 2020, har dessverre fortsatt i 2021, i Norge og i India. Vi har dermed ikke kunne gjennomføre store deler av våre planer. Dessverre er det slik at flere av midlertidige medarbeidere i prosjektet (studenter; master/PhD, pdocs) også ...

Tildelt: kr 3,4 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Oslo

PROFORSK-Skole og samfunn

Stormwater research - get young people engaged!

Forskning på overvann handler om vann - men ikke bare vann! Det handler også om mennesker. For å få til gode overvannsløsninger kreves tverrfaglig samarbeid mellom hydrologer, vannforvaltere, byplanleggere og samfunnsvitere. Overvann er en samfunnsmessig utfordring i nesten alle større byer, der ...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Oslo

PROFORSK-Skole og samfunn

"Hvorfor det?" for ungdomstrinnet

"Science fair" er et mye brukt konsept i USA, hvor skolebarn får i oppgave å gjennomføre et vitenskapsprosjekt på fritiden for deretter å presentere dette på en utstilling hvor de beste innslagene premieres. Et norsk prosjekt; «Hvorfor det?» har tatt utgangspunkt i slike science fairs og har utv...

Tildelt: kr 56 627

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Rogaland