0 antall prosjekter

POS-ERC-Støtte til ERC søkere som oppnår god evaluering

Multiscale analysis of neural microcircuit function - using perineuronal nets to understand plasticity and network processing

Hjernen viser en utrolige evne til å tilpasse seg behovet for stadig ny læring og samtidig bevare minner og innlærte ferdigheter. De nevrale og molekylære mekanismene som ligger til grunn for balansen mellom plastisititet og stabilitet er ikke kjent. Senere tids forskning har vist at en gruppe hj...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Multi-scale brain plasticity - from molecules to behaviour in life-long learning

Læring og lagring av minner skjer gjennom endringer i kontaktpunktene mellom hjernecellene. Hjernecellene er koplet til hverandre via synapser som overfører nervesignaler fra en hjernecelle til den neste. Hva som skjer i de enkelte synapsene under læring er ganske godt kartlagt, men vi forstår la...

Tildelt: kr 9,4 mill.

Prosjektperiode: 2016-2022

Sted: Oslo

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

DL: DigiBrain - From genes to brain function in health and disease

Internasjonale genkartleggingsstudier (GWAS) har funnet sammenheng mellom flere hundre ganvarianter og mentale lidelser som schizofreni og bipolar lidelse. Likevel har vi svært liten forståelse for biologiske mekanismer som ligger til grunn for kliniske funn. Det finnes ingen biomarkører for ment...

Tildelt: kr 40,4 mill.

Prosjektperiode: 2016-2024

Sted: Oslo

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

Experience-induced synaptic plasticity and network activity in visual cortex

I prosjektet har vi undersøkt hvordan bearbeider hjernen sanseinformasjon og omformer disse til minner. Det finnes ulike former for læring som involverer forskjellige hjerneområder, men felles er at det skjer strukturelle og funksjonelle endringer i kontaktpunktene mellom hjernecellene slik at mi...

Tildelt: kr 8,8 mill.

Prosjektperiode: 2012-2020

Sted: Oslo

IS-BILAT-Mobilitet Norge-USA /Canada

Viral mediated manipulations of beta-adrenergic receptor subtypes modulate fear conditioning.

Memories are formed through changes in synaptic transmission in specific brain circuits. Evidence points to amygdala, and specifically its lateral nucleus (LA), as a key site of synaptic plasticity underlying fear conditioning, a leading model for studyin g neurobiology of emotional memory. In fe...

Tildelt: kr 0,34 mill.

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Oslo

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

Neural processing and plasticity in cortical circuits of behaving animals

Hvordan kan hjernen være stabil nok til at minner kan lagres i årtier, men samtidig ha evne til endring i så stor grad at vi kan lære nye ting hele livet? Dette er et paradoks og et av de uløste spørsmål innen nevrovitenskap. En modell for å studere hjernens evne til endring, hjerneplastisitet, e...

Tildelt: kr 8,7 mill.

Prosjektperiode: 2011-2019

Sted: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Activity-dependent plasticity in visual cortex

A major question in neuroscience is how appropriate connections are formed when the brain develops. It is well established that neural circuits are fine-tuned by experience during 'critical periods' in early postnatal life. In the visual system, closing o ne eye for only a few days during a criti...

Tildelt: kr 2,7 mill.

Prosjektperiode: 2008-2012

Sted: Oslo