0 antall prosjekter

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Aquaai Women TechEU PES 2021

The overall vision of the Women TechEU project is to pave the way for future participation in EIC calls with our novel bio-inspired robotic fishlike autonomous underwater vehicle. The patented (US 10882591 B2) mechanical design, size and flexible tail mimic the gentle undulating motion of a swimm...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Nordland - Nordlánnda

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Aquaai MFAAS ACC PES 2021

The overall vision of the MFAAS Accelerator project is to prototype, pilot and commercialise our novel bio-inspired robotic fishlike autonomous underwater vehicle. The patented (US 10882591 B2) mechanical design, size and flexible tail mimic the gentle undulating motion of a swimming fish with ut...

Tildelt: kr 74 999

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Nordland - Nordlánnda

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

CiVaCh - Kortreiste verdikjeder for gjenvinning av plastavfall fra oppdrettsnæringen

Norges oppdrettsnæring produserer ca. 20 000 tonn plastavfall i året fra fôrslanger, mæreringer og tauverk. I dette prosjektet er målet å øke graden av materialgjenvinning av plast fra havbruksnæringen. Ved å nøyaktig kartlegge avfallsstrømmene av plast fra oppdrettsnæringen på Helgeland, samt ka...

Tildelt: kr 3,8 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Nordland - Nordlánnda

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Myriad FAAS - First Fish-as-a-Service untethered robotic fish platform.

Our patented fishlike autonomous underwater vehicle provides companies operating in the blue economy with a rugged and affordable technology for tracking and analysing their marine operations, especially for aquaculture farmers, observing and monitoring their livestock. At Aquaai Norway AS, we ha...

Tildelt: kr 74 999

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Nordland - Nordlánnda

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Lavtemperatur frysing (Superfrysing) og distribusjon av sjømat

Lakseslakteriet Nova Sea ønsker å satse på innfrysing av laks, og i samarbeid med forskningsmiljøene SINTEF, Matforsk og Norner ønsker de i prosjektet å etablere kunnskap og teknologi for lavtemperatur frysing (superfrysing). Prosjektet tar sikte på å do kumentere effekten av superfrysing (innfr...

Tildelt: kr 3,3 mill.

Prosjektperiode: 2008-2009

Sted: Nordland - Nordlánnda