0 prosjekter

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Optimizing Water Chemistry for Enhanced Oil Recovery

We propose to quantify the impact of injected water chemistry on the recovery of oil on the field scale. This will be done by building a streamline model for the chemical changes that occur as the injected fluid moves from injection to a production well. The main focus will be on fractured chalk...

Tildelt: kr 11,1 mill.

Prosjektperiode: 2010-2013

Sted: Rogaland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Utvikling av barrierer og indikatorer for å hindre og begrense miljøutslipp til sjø

Hittil har petroleumsvirksomheten hatt stort fokus på sikkerhet for personell og utstyr på topside produksjonssystemer. Hovedmålet for dette prosjektet er å utvikle kunnskap, analyseverktøy og retningslinjer for design og verifikasjon av høypålitelige sik kerhetssystemer som er tilpasset strenge ...

Tildelt: kr 5,5 mill.

Prosjektperiode: 2010-2013

Sted: Viken

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Decision support tool for marine oil spills - numerical modelling of fate, and spill response strategies for spilled oil in near-shore water

I denne perioden (01.06-01.12 2013)har det vært mest arbeid med modelleringsdelen av prosjektet. To manuskripter er under utarbeidelse: Det ene tar for seg raudåta, Calanus finmarchicus, sitt potensielle bidrag til fjerning av olje under oljeutslipp, og h vordan dette kan legges inn i OSCAR model...

Tildelt: kr 10,8 mill.

Prosjektperiode: 2010-2014

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Geoillustrator - Sketch-based illustrative earth models visualization

I tidlige faser av utforskning av olje og gassfelt er det vanlig at ekspertene lager flere alternative tolkninger av hvordan geologien kan se ut i og rundt reservoaret. Et problem da er at disse tolkningene i stor grad befinner seg som mentale modeller i hodene til ekspertene. Kommunikasjon og f...

Tildelt: kr 10,2 mill.

Prosjektperiode: 2010-2014

Sted: Vestland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Innovative efficient and survivable electric drive systems for subsea and downhole applications

To enable safe, economical and environmentally acceptable solutions for improving oil and gas recovery from mature fields and for exploitation of deep and ultra-deep offshore reservoirs, new downhole technologies are required. Electrification of downhole applications has proven to be very promis...

Tildelt: kr 9,4 mill.

Prosjektperiode: 2010-2016

Sted: Møre og Romsdal

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Risks during hydrocarbon exploration and production in cold offshore regions

Hydrocarbon production in cold offshore regions is taking place in Norwegian waters in the southern Barents Sea (the Snøhvit development) and further projects are being planned in the area (e.g. the Goliat oil field development). Licences are granted furt her to the north and exploration drilling...

Tildelt: kr 5,7 mill.

Prosjektperiode: 2010-2013

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Shut-in and Restart of Waxy Crude Pipelines: Software Module Development

Waxy oil is commonly found on the Norwegian Continental Shelf and elsewhere. Production through sub-sea pipelines must at times be stopped, and these fluids will then tend to form a gel-like structure. It is thus essential to design and operate the pipeli ne such that restart is possible. It has ...

Tildelt: kr 8,5 mill.

Prosjektperiode: 2010-2013

Sted: Viken

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Waves-in-Ice Forecasting for Arctic Operators (WIFAR)

The project will be implemented over four years through 6 workpackages: WP1: Development and validation of a wave-in-ice model based on theory by V. Squire's group in New Zealand. The model will be implemented for use in compbination with an operational ice-ocean model developed at NERSC, first...

Tildelt: kr 9,8 mill.

Prosjektperiode: 2010-2014

Sted: Vestland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Glaciations in the Barents Sea area

Prosjektets hovedmål er forbedret kunnskap om sen kenozoisk geologisk utvikling i Barentshav-området. Følgende resultater er oppnådd: 1) Det er etablert et nytt høyoppløselig rammeverk for stratigrafi og paleomiljø, basert på biostratigrafiske og paleomagnetiske data fra ODP brønner på Yermak-p...

Tildelt: kr 11,0 mill.

Prosjektperiode: 2010-2015

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Wireless communication and power generation for Downhole Wireless Retrofit Instrumentation (DWRI)

The project is part of a broader technology development towards a complete system for downhole wireless retrofit instrumentation (DWRI). Such a system will be important for more efficient drainage of oil and gas wells (in particular subsea wells). The ob jective of the project is to address and ...

Tildelt: kr 6,3 mill.

Prosjektperiode: 2010-2013

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Lifetime prediction of polymer-, elastomer and composite materials for sub sea application in arctic and deep water regions

PolyLife prosjektet har utforsket aldring av polymermaterialer i de aggressive miljøer, som ligner miljøene de anvendes i ved olje- og gassutvinning. I prosjektperioden er det blitt etablert laboratorier med utstyr designet til å utføre aldringstester i krevende miljøer og for å utføre målinger a...

Tildelt: kr 12,5 mill.

Prosjektperiode: 2009-2015

Sted: Oslo

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Biota Guard Arctic - A Real time environmental effect monitoring system for offshore drilling and production operations in the Arctic

In May 2006 Biota Guard AS initiated a Joint Industry project which main objective was to develop and demonstrate an industrial prototype of a real-time environmental effect monitoring system. The project was supported by the Petromaks program and by indu stry sponsors StatoilHydro and ENI Norge....

Tildelt: kr 7,2 mill.

Prosjektperiode: 2009-2013

Sted: Rogaland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Chemical exposures and cancer incidence in Norwegian offshore oil industry workers

Epidemiological studies have shown associations between work in the oil related industry and a variety of adverse health outcomes. Less knowledge is ,however, available on health effects among workers on installations. The few reports that exist indicate an excess of certain diseases among oil an...

Tildelt: kr 3,4 mill.

Prosjektperiode: 2009-2013

Sted: Oslo

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Development of a subsea Typhoon Valve.

To qualify and quantify the potential advantages of the Typhoon Valve technology in a subse application, it is necessary to address the following six issues: 1. Examine and determine Typhoon Valve ability to reduce emulsion viscosity 2. Study and determi ne Typhoon Valve resistance against erosi...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2009-2013

Sted: Rogaland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Enabling low-emission LNG systems - Fundamentals for multilevel modelling

Enabling low-emission LNG systems KPN-prosjektet "Enabling low-emission LNG systems" produserte ny kunnskap om energieffektiv flytendegjøring av naturgass (LNG). Aktivitetene var knyttet til tre hovedområder: (1) grunnleggende forståelse av tofase strømningsfenomener i LNG-varmevekslere, (2) a...

Tildelt: kr 27,0 mill.

Prosjektperiode: 2009-2014

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Retrofit Wireless Smart Well System

Prosjektet har til hensikt å utvikle et trådløst nedihulls overvåknings- og kontroll system for olje og gass brønner. Denne type teknologi er attraktiv for oljeselskapene da den kan anvendes i multilaterale brønner, samt at den representerer fundamental e forbedringer hva fleksibilitet mhp inst...

Tildelt: kr 6,4 mill.

Prosjektperiode: 2009-2014

Sted: Rogaland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Sea floor stability offshore Lofoten, Northern Norway

Mindre utrasninger av ulik størrelse og form karakteriserer kontinentalskråningen utenfor Lofoten. I dette studiet har vi bruk en multi-disiplinær tilnærming for å evaluere deres opprinnelse samt skråningens stabilitet i dag ved å kombinere morfologiske, sedimentologiske, geotekniske og geofysis...

Tildelt: kr 7,6 mill.

Prosjektperiode: 2009-2014

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Improved imaging, mapping and monitoring of hydrocarbon reservoirs

I inneværende periode har det vært stort fokus på å teste ut og videreutvikle forskjellige måter for å skille mellom trykk og metning fra seismiske data og å bruke andre simuleringer eller målinger i tillegg. Spesielt for grunne reservoarer eller grunne l ekkasjer blir det langt vanskeligere å br...

Tildelt: kr 15,5 mill.

Prosjektperiode: 2009-2014

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Functional microgels for enhanced oil recovery applications.

In this project, we will try to develop different microgel systems for enhanced oil recovery applications. Microgels have several advantages compared to the polymer systems currently used for EOR applications. They are more tolerant to high temperatures a nd salinity, and less prone to degradatio...

Tildelt: kr 3,2 mill.

Prosjektperiode: 2009-2013

Sted: Oslo

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Stimulated Production: Steady and Non-Steady State Two-Phase Flow

One of the most important goals in the recovery of hydrocarbons is to find methods which make it possible to recover the last 20 to 60% of the oil after the production well is declared not profitable. There are many reasons why a large percentage of the oil is ...

Tildelt: kr 8,5 mill.

Prosjektperiode: 2009-2014

Sted: Oslo

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Low salinity water flooding of North Sea reservoirs: Physical and chemical effects

-

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2009-2014

Sted: Rogaland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Marine Icing

The rationale for this project is the lack of adequate tools and guidelines for safer operation in icing-prone waters. Knowledge of icing and the ability to forecast potential icing events in time and space will be important to secure safe operations. De velopment of improved and verified models...

Tildelt: kr 11,5 mill.

Prosjektperiode: 2009-2013

Sted: Viken

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Improved sub-salt and sub-basalt imaging by joint inversion of seismic, gravity, magnetic and electromagnetic data

Oil and gas exploration in increasingly challenging regions requires improved imaging technology. This project aims at developing a new joint inversion technology, suitable for the imaging of challenging settings, such as sub-salt and sub-basalt areas. T he joint inversion will integrate seismic...

Tildelt: kr 6,7 mill.

Prosjektperiode: 2009-2013

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Mechanisms of Primary Migration

Hydrocarbon fluids of relevance to petroleum exploration are formed as organic-rich source rocks undergo burial and are subjected to increased temperature and pressure in sedimentary basins. Many mechanisms have been proposed for the subsequent migration of the fluids in the source rocks and the...

Tildelt: kr 7,4 mill.

Prosjektperiode: 2009-2013

Sted: Oslo

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Developing and sustaining safety culture in the Norwegian petroleum industry: Leadership, Psychological Capital and Situational Awareness.

This aim of this project is to optimize HSE objectives in the Norwegian petroleum industry. Previous research from the IPRC on the petroleum industry on the UK Continental Shelf has indicated that health, safety climate, and HSE outcomes are substantially influenced by perceptions of the priorit...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2009-2013

Sted: Vestland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Empirical Understanding of Sedimentary Architecture

The shape and stacking of sedimentary bodies, especially sandstones which form hydrocarbon reservoirs, is controlled by a number of processes at the time of deposition. These include the rate of subsidence, the rate of sediment supply, the sedimentary env ironment, the climate and the grainsize o...

Tildelt: kr 6,7 mill.

Prosjektperiode: 2009-2013

Sted: Vestland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Enhanced Oil Recovery methods - Moving Science into Applications

Nye utvinningsmetoder har vært utviklet gjennom prosjektet. Lav salt vanninjeksjon har blitt kombinert med surfaktant for å dempe kapillaritet. Likeså har lav salt vann også blitt kombinert med polymer injeksjon. Hensikten er at polymer injeksjon akkumulerer olje i det porøse mediet (dannelse av ...

Tildelt: kr 14,2 mill.

Prosjektperiode: 2009-2014

Sted: Vestland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Lung function in workers exposed to oil mist offshore

Workers' exposure during oil drilling is complex. Oil drilling fluids consist of mineral oils and additives. During drilling the fluids are exposed to high temperatures and pressure, and chemicals may decompose. An oil driller may be exposed to the origin al drilling fluid, potential decompositio...

Tildelt: kr 2,8 mill.

Prosjektperiode: 2009-2013

Sted: Oslo

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Deep water repair welding and hot tapping

Steel pipelines represent today the most important infrastructure for transport of oil and gas to onshore facilities in Norway and Europe. Up to now, subsea pipeline tie-ins and repair have been carried out with the assistance of divers. The recent trend is that oil and gas are explored at deepe...

Tildelt: kr 15,0 mill.

Prosjektperiode: 2009-2014

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Slug Physics, Advanced Computation and Experiments

The main motivating factor for this project is long-distance transport of liquid-dominated well-streams, including deep-water developments. Reliable predictions are important for determining minimum stable production and start-up procedures and for the de sign of slug catchers. There are special ...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2009-2013

Sted: Viken