0 antall prosjekter

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

IPN RAP - RakettAssistert Produkt

Prosjektet RAP skal utvikle stål og prosess for neste generasjons artilleriammunisjon som har dobbel rekkevidde av det som Nammo leverer i dag. For å nå dette målet skal tradisjonell ammunisjon kombineres med rakettmotor, og for at produktet skal ha nok drivstoff må stålgranaten lages med så tynn...

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2022-2026

Sted: Innlandet

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

New principle for production of layered three-dimensional multi-material products

Prosjektet har som mål å utvikle en multimaterial produksjonsprosess for produksjon av geometrisk komplekse deler. Delene kan da bygges med de ønskede materialene på riktig sted i delen, slik som f.eks. et kneimplantat. Kneimplantatet kommer delvis i kontakt med bein og delvis med vev, hvor ett ...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Innlandet

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Refusjon av Gull Open Access for 2020 - SINTEF Manufacturing

SINTEF Manufacturing søker om støtte til refusjon av to publiserte artikler via forskningsrådets utlysning

Tildelt: kr 10 000

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Innlandet

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Building Digital Twin Innovation Hub

Gjennom prosjektet Building Digital Twin Innovation Hub brukte vi innovasjon og løsninger fra den europeiske forskningsfronten innenfor digital tvilling for byggebransjen. Dette er en helt unik mulighet for norsk byggebransje og komme helt i front med kompetanse på digital tvilling for byggebrans...

Tildelt: kr 0,89 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Innlandet

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Digital manufacturing hub

Prosjektet har som hovedmål å øke kvaliteten, bærekraften og effektiviteten hos norsk vareproduserende industri gjennom implementering av DAT4.ZERO teknologi. - Øke digital kompetanse for å sette leverandører og vareproduserende industri i stand til å ta i bruk avanserte digitale løsninger i pro...

Tildelt: kr 0,97 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Innlandet

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Complex EXtruded Aluminium Profiles for BEV Battery ProtECTion System

Profiler av aluminium er godt egnet til bruk for side kollisjonsbeskyttelse, da det er mulig å absorbere mye energi pr.kg aluminium som brukes. Ulempen i forhold til å bruke stål er først og fremst knyttet til kost, men vi ser at de elektriske el-bilene som har vært produsert og som planlegges pr...

Tildelt: kr 14,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Innlandet

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Sustainable industrialization and production of battery systems

The electrification of vehicles is expected to drastically change the use of aluminium in cars. While the combustion engine disappears (consuming 42kg aluminium/car) new aluminium components will arrive. A main new component are the battery casing and surrounding crash protection system. It is ...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Innlandet

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Grønn og bærekraftig vareproduksjon i Norge; Produktivitet – Hjemhenting og Eksport

For å redusere negative effekter på klima og miljø, må verden og Norge gjennom en overgang til vareproduksjon og produkter med lavere miljømessig fotavtrykk. Det må sikres at industriell produksjon skjer på en grønn og bærekraftig måte, samtidig som vi skaper vekst. Norge er rikt på naturressurse...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Innlandet

EUROSTARS-EUROSTARS

E!113747 Smart Personalization Of Prosthetic Arm Sockets

Igjennom SmartFit prosjektet skal vi utvikle løsninger for å skreddersy og produsere sockets for armproteser. Vi skal utvikle en digital platform og verdikjede som skal automatisere denne prosessen både for brukere og helsepersonell. Viktigte områder i prosjektet vil være bruk av scanning løsning...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Innlandet

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Digitally-Controlled, Toolless and Flexible Forming

Benteler Automotive Raufoss AS produserer støtfangeranlegg/chassiskomponenter i ekstrudert aluminium. Etter ekstrudering blir profiler formet og kuttet / bearbeidet til ønsket form. Tradisjonelt har slik produksjon betydd store produksjonsvolum per år og få produktvarianter per kunde. Bilmarkedet...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Innlandet

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Refusjon: The Intelligent Factory Space. A Concept for Observing, Learning and Communicating in the Digitalized Factory.

Støtteordning for publisering.

Tildelt: kr 8 000

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Innlandet

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

HolistiC digitAl SeCurity AnD privacy framEwork for SMEs (CASCADE)

(i) Relevance The proposal targets the H2020 call topic Digital Security and privacy for citizens and Small and Medium Enterprises and Micro Enterprises ID: SU-DS03-2019-2020; sub-topic (b): Small and Medium-sized Enterprises and Micro Enterprises (SMEs&MEs): defenders of security, privacy and pe...

Tildelt: kr 69 999

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Innlandet

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Next Generation CMS (Crash Management System)

Benteler leverer støtfangersystemer i aluminium til alle ledende bilprodusenter i Europa. Strengere europeiske krav til krasj-sikkerhet har gjort støtfangersystemene som produseres i dag svært komplekse. Hensikten med disse kravene er å gjøre bilens front mindre aggressiv for motparten i møteulyk...

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Innlandet

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

DataVar: Closed Loop Data-Driven Manufacturing Variation Management using Industry 4.0

Komplekse produksjonssystemer består av en kjede av prosesstrinn der hvert prosesstrinn vil ha en eller annen form for variasjon. Denne variasjonen kan føre til kvalitetsavvik og metoder som total kvalitetsledelse, Lean, Seks sigma og statistisk prosesstyring er utbredt for styring av variasjonen...

Tildelt: kr 9,3 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Innlandet

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

STRAUSS - Superior Temperature Resistant Aluminium Steering Shafts

Ved kaldflytpressing av aluminiumskomponenter i romtemperatur er det svært viktig å sørge for at emnene er så formbare som overhodet mulig. Gjennom tilpasning av legeringsinnhold, prosessparametere og varmebehandling/mykgløding, skal det sikres at emnene har en ensartet og mest mulig formbar tils...

Tildelt: kr 11,4 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Innlandet

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Made in Norway

Vareproduserende industri og tilknyttede verdikjeder er viktig for norsk verdiskapning og arbeidsplasser, særlig når det er ventet en reduksjon i verdiskapningen fra olje og gass i kommende år. I dag står vareproduksjon alene for omtrent 11 % av verdiskapningen i Norge. I utkast til strategisk ...

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Innlandet

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

KomVent-Innovative løsninger for fremtidens ventiler

Søkerbedriften ISIFLO utvikler og produserer koblingsprodukter i messing og plastkompositt for distribusjon av drikkevann og av gass til husholdninger. ISIFLO ønsker å utvide produktspekteret sitt til ikke bare å være koblinger, men også ulike former for ventiler og kraner. Disse produktene vil b...

Tildelt: kr 8,3 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Innlandet

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

CatPack - digital design workflow for H2O2 Catalyst Packs

Nammo og SINTEF har i samarbeid videreutviklet teknologi for små og mellomstore rakettmotorer som benytter et flytende grønt drivstoff, hydrogenperoksid, som kun slipper ut miljøvennlig oksygengass og vanndamp til omgivelsene. Kjernen i denne teknologien er en katalysator som hurtig splitter driv...

Tildelt: kr 5,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Innlandet

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

OneHAND - A smart, modular and user-centric prosthetic hand with improved function and usability

Building from the strong drivers of key end-user needs currently unmet by the competing products in the market, the central goal of oneHand project is to accelerate the market introduction of a disruptive user centred approach to prosthesis use - oneHAND solution. The oneHAND solution consists o...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Innlandet

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

ICT 38, TBD

The focus is on integrating state-of-the-art AI technologies in the manufacturing domain, for example in agile production processes and predictive quality, taking into account the domain-specific requirements in terms of time criticality, safety and security, finding effective ways for collaborat...

Tildelt: kr 59 999

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Innlandet

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

DATA4.ZERO

BACKGROUND A vision of Zero Defect Manufacturing (ZDM) is the ultimate objective of any quality initiative, whilst optimising efficiencies and reducing costs. Some of which are based on reactive approaches thus focussing heavily on rigorous inspection of parts prior to transportation to the next ...

Tildelt: kr 79 999

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Innlandet

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

DigiSocket: Digitalization of the prosthetic socket personalization through machine learning and advance computer vision

Hy5PRO AS is a young and vibrant company, working towards the development of cost effective, accessible and high-quality prosthetic solutions. We have CE-marked, FDA-registered and Canada approved our first product, a disruptive myoelectrical prosthetic hand using a unique hydraulic-based actuati...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Innlandet

EUROSTARS-EUROSTARS

E!12815 Touchback: Sensing-enabling prosthetic hand users

Hy5 har utviklet en håndprotese som fyller gapet mellom standard myo-elektriske klyper og avanserte og kostbare håndproteser. Vår løsning anvender moderne mikro-hydrauliske pumper og sylindre med funksjonalitet innebygd i avansert 3D printet titan og polymer. Som et resultat, åpning og lukking av...

Tildelt: kr 4,7 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Innlandet

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

DEVELOPING A SECURE AND IMMUTABLE, INTEGRATED DATA STORAGE AND SHARING SOLUTION FOR INDIVIDUALS AND INDUSTRY (DECENT)

DECENT is designed to dramatically improve the security of online data in direct correlation to its reuse and exchange in order to encourage the sharing of open, PSI and proprietary data. DECENT achieves this by creating hyper secure network effects that are critical in order to maximise the bene...

Tildelt: kr 69 999

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Innlandet

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Superior fatigue stressed chassis components

Lettere kjøretøy er en åpenbar måte å redusere energiforbruket og møte strengere miljøkrav i transportsektoren. Substitusjon av materiale representerer en av hoved-metodene for å redusere vekt av kjøretøy og dermed redusere CO2-avtrykk. Substitusjon av stål med aluminium er en nærliggende løsning...

Tildelt: kr 11,6 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Innlandet

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Aluminium Extrusions for Coated Automotive Components

Aluminium i bil er et hurtig voksende marked på grunn av et økende behov for å redusere vekt og utslipp av CO2 til omgivelsene. Økning i markedet for elektriske biler innebærer at veksten er spesielt stor innen profiler og plater, mens behovet for støpegods forventes å stagnere som følge av at fo...

Tildelt: kr 3,9 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Innlandet

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Low Lead Brass for Sustainable Community Development

Prosjekteier, ISIFLO, er kjent for sine smidde og maskinerte kvalitetsprodukter i messing, deriblant komponenter for drikkevannsdistribusjonssystemer. Disse produseres i messinglegeringer som inneholder bly for å øke maskinerbarheten. Avhengig av vannkvalitet og produktegenskaper vil ulike mengde...

Tildelt: kr 7,5 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Innlandet

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Agile Methodology to support Interior-design and home electronic goods MAnufacturing through additive manufacturing, IoT and blockchain

The overall objective of AMIMA is to support the European habitat industry (furniture and lighting including smart home devices) through the implementation of new methods for customer involvement creation and the development of MDFs. For that, we will develop a tailored methodology and training i...

Tildelt: kr 69 999

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Innlandet

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Hy5 - Production of a complete cost effective, reliable and functional prosthetic arm

Prosthesis hands on the market are different with regards to several parameters like grip control, mode control, grip types, grip speed, grip force, weight, finger movements and so on. Prosthetic arms (i.e. sleeve, socket) do not take the specific prosthesis hand parameters into account, making t...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Innlandet

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU SINTEF MANUFACTURING AS

...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Innlandet