0 prosjekter

ENERGIX-Stort program energi

H2Si - Silicon Production from Quartz and Hydrogen

Silisium er en viktig innsatsfaktor i omstillingen til et bærekraftig samfunn som et sentralt element i aluminiumslegeringer, silikoner, elektronikk og i produksjon av fornybar energi i solceller, vindturbiner og batterier. Silisium produseres ved å reagere kvarts med karbonmaterialer som kull, ...

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2022-2024

Sted: Agder

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Integrasjon av IR kamerateknologi, modellbasert styringsfilosofi og termodynamisk modellering for produksjon av bærekraftige ferrolegeringer

Elkem jobber med å digitalisere produksjonen av Ferrosilisium (FeSi). Strategien er å kombinere nye måleteknikker, som for eksempel infrarød kamerateknologi, med avanserte datamodeller som mottar prosessdata i sanntid. Disse datamodellene vil kontinuerlige beregne status på prosessen og deretter ...

Tildelt: kr 88 749

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Agder

ENERGIX-Stort program energi

Optimized Production Process and Biocarbon Product for use as Silicon reduction material

Den overordnede målsetningen med prosjektet er å redusere bruken av fossilt karbon (kull og koks) i smelteovner for silisium- og ferrosilisium-produksjon. Å erstatte fossilt karbon med biokarbon er en nøkkel for å redusere karbonavtrykket til norsk prosessindustri. Biokarbon som skal brukes i ...

Tildelt: kr 6,5 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Digitalisering av ferrosilisiumsproduksjon

Elkem har utviklet et robust simuleringsverktøy (Raffsim) som brukes til å analysere samt optimalisere produksjon av ferrosilisium. En viktig del av produksjonsprosessen er den såkalte "post-taphole" delen, hvor den kjemiske sammensetningen til flytende ferrosilisium korrigeres inntil kundespesif...

Tildelt: kr 89 499

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

HASAM - Hypereutectic Alloys of Silicon and Aluminium for additive Manufacturing

Konvensjonelt utstøpte legeringer mellom aluminium og silisium er begrenset av silisium ved at smeltepunktet øker samt at de utstøpte legeringer ofte blir for sprø ved høyt silisiuminnhold. I 3D-printing oppnås rask smelting og rask avkjøling, noe som muliggjør andre sammensetninger enn i konvens...

Tildelt: kr 8,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Slag2value - Resirkulering av slagg til nye produkt

Gjennom 2021 ble det gjennomført et bredt testprogram for å avdekke potensialene ved de ulike separasjonsmetodene. Parallelt med dette ble det utviklet en karakteriseringsmetode som bidro til økt forståelse av de egenskaper ved slaggene som har sterkest innvirkning på separasjonspotensialet. Samt...

Tildelt: kr 11,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

MADAM - Development and production of Metal Alloys for powder-based Additive Manufacturing

I MADAM-prosjektet er det utviklet pulvere bestående av ulike nikkel-silisium legeringer. Markedet for 3D-printing av metaller og legeringer vokser fremdeles sterkt og bruken er ofte rettet mot produksjon av komplekse komponenter med spesielle krav til vekt, styrke og/eller slitasjebestandighet u...

Tildelt: kr 9,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

DustDetect - Dust Detection System

Prosessindustrien i Norge har et stort fokus på å redusere synlig støv i form av diffuse utslipp fra sine aktiviteter. Dette er utslipp som kommer ut av tak og vegger i bygningene ved ulike aktiviteter. Dette støvet blir ikke fanget opp av filteranlegg i bedriftene. Man har god kontroll på renset...

Tildelt: kr 10,6 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

PAHssion- Industrial efforts towards zero emissions of PAH

PAHssion-prosjektet fokuserer på måling av en bestemt gruppe stoffer som kalles "PAH", Polysykliske Aromatiske Hydrokarboner. Det er flere grunner til at dette er krevende. Særlig når konsentrasjonene av skadelige forbindelser synker, blir det vanskeligere å måle og usikkerhetene øker. PAH dannes...

Tildelt: kr 10,1 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

High Efficiency Silicon for the silicone value chain

Silikonprodukter har blitt en svært vanlig del av vår moderne hverdag. Bruk av silikoner øker også jevnt på grunn av sin anvendelighet og allsidighet. Nær alle de tusenvis av ulike silikonprodukter som finnes produseres fra silisium. Reaksjonen mellom silisium og klormetan (størstedelen av produk...

Tildelt: kr 6,4 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Modellering av utstøping av ferrosilisium: Total varmebalanse og effekt av kjølevann.

Elkem benytter i dag støpebelter i hovedsak for størkning av ferrolegeringer. Støpebeltet består av en rekke jernkokiller som i tur og orden fylles med flytende metall. Metallet avkjøles mens kokillen transporteres videre. Etterhvert størkner metallet før det tømmes ut av kokillen. Denne følger s...

Tildelt: kr 78 999

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

"Silicon-based anodes towards market penetration"

Batterimarkedet for Li-ion vokser raskt og forventes å være i raskt endring i det neste tiåret. Markedet vil gå fra en forbrukerelektronikk dominert til en fase dominert av elektroniske kjøretøy (EV). En ekstraordinær økende etterspørsel etter batterier betinger imidlertid nye og tilgjengelig rå...

Tildelt: kr 9,9 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

LiCoSi - Lignin Compatibility with Silicon Furnaces

Elkem ønsker å bidra til nullutslippssamfunnet og har som målsetning å være verdens mest bærekraftig produsent av silisiumlegeringer Som et ledd i dette har Elkem en målsetning om å nå 40% fornybart biokarbonreduksjonsmateriale i blandingen av reduksjonsmaterialer som brukes til produksjon av sil...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Agder

ENERGIX-Stort program energi

Redusert energiforbruk i silisiumproduksjon ved hjelp av styring basert på maskinlæring og digital tvilling

«Smart Furnace» prosjektet ønsker å benytte kunstig intelligens i styring av framstilling av silisium. Silisium framstilles ved kjemiske reaksjoner mellom kvarts og karbon ved temperaturer over 2000C. Produksjonen skjer i elektriske smelteovner hvor karbonelektroder leder elektrisk strøm inn i...

Tildelt: kr 8,5 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Agder

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Elkem mot FP9

Reisestøtte i 2017 for 5 navngitte personer, for å delta på viktige arenaer for Elkem både ut fra selskapets egen interesse og som representant for norsk industri og europeisk industrisektor (non-ferrous). Dette er nærmere beskrevet i vedlegg

Tildelt: kr 59 999

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Lignin4Si – Lignin residue for Si production

Prosjektet Lignin4Si skal utvikle ny teknologi for kostnadseffektiv produksjon av avansert etanol biodrivstoff til veitransport og fornybart reduksjonsmateriale til produksjon av Si/FeSi legeringer basert på trevirke. Prosjekt-partneren St1 har signert en intensjonsavtale med Treklyngen og Viken ...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Agder

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

RemovAl

OBJECTIVES FOR PILOT SCALE DEMONSTRATIONS I. Demonstrate the use of processed Bauxite Residue (BR) production as of green Soil Stabilizer for civil works applications though the stabilization of BR with other industrial by products. At least 800 t of BR are processed and used by ACCIONA as a raw...

Tildelt: kr 69 999

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Agder

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Agile CasT Iron Foundries

Prosjektet nærmer seg nå slutten etter 4,5 år. COVID-19 pandemien medførte at det ble noe utfordrende mot slutten ettersom det var begrenset med muligheter til å møtes og arbeide sammen. Samtidig viste COVID-19 pandemien at støperiene er smidige og omstillingsdyktige. Så da forlengelsen av prosje...

Tildelt: kr 7,4 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Agder

ENERGIX-Stort program energi

SiNoCO2 - Silicon production with no CO2 emissions

Prosjektnavnet SiNoCO2 forteller egentlig målet med prosjektet. Vi skal forske på metoder for å produsere silisiumlegeringet UTEN direkte CO2 utslipp fra smelteovnene som produserer silisium. Veldig enkelt sagt betyr dette at vi skal «lukke silisiumovnen». Vi vil da få en avgass fra ovnene som i...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Agder

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Elkem i H2020

Reisestøtte i 2017 for 4 navngitte personer, for å delta på viktige arenaer for Elkem både ut fra egen interesse og som representant for norsk industri og europeisk industrisektor (non-ferrous). Dette er nærmere beskrevet i vedlegg

Tildelt: kr 71 793

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

"SiAM" - Silicon based intermetallics for Additive Manufacturing

Nye teknologiske gjennombrudd øker behovet for nye materialer med forbedrede egenskaper. Silisider, silisiumbaserte materialer, med god korrosjons- og høytemperaturbestandighet kan være løsningen for et bredt spekter av anvendelser innen fornybar energi, innen transport og innen medisin. Siliside...

Tildelt: kr 4,2 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Agder

ENERGIX-Stort program energi

Thermoelectric Silicides

Mer enn 60% av energien som produseres i verden i dag, forsvinner ut til omgivelsene som spillvarme. En mulig teknologi for å utnytte noe av denne spillvarmen er termoelektriske generatorer (TEG). Et TEG-system har ingen bevegelige deler, er vedlikeholdsfritt og kan, på grunn av dets modulære opp...

Tildelt: kr 5,4 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Agder

ENERGIX-Stort program energi

PyrOpt - Pyrolysis of wood optimized for production of energy and tailor-made biochar for silicon production

Biokarbon benyttes som reduksjonsmiddel i produksjonen av silisium sammen med fossile karbonkilder. I form av trekull er det begrenset hvor stor andelen kan være. Dette bestemmes i stor grad av egenskapene til trekull. De viktigste begrensningene ligger i den lave mekaniske styrken, høy andel av ...

Tildelt: kr 12,7 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Agder

NAERINGSPH-Nærings-phd

FeSi process - Process phenomena in furnaces producing ferrosilicon alloys.

Elkem Foundry Products er en ledende leverandør av metallbehandlingsløsninger til støpejern industri. De er også leverandør av spesial ferrosilisium (FeSi) til stålindustrien. Dette spesialstålet brukes bla til å produsere biler, rør og andre tekniske løsninger. Produksjonsprosessen av disse Fe...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2016-2022

Sted: Agder

NAERINGSPH-Nærings-phd

Si quality and milling technology parameters effect on resulting Si powder properties, for various applications with focus on Li-ion battery

Kontinuerlig teknologisk utvikling finner sted og nye applikasjoner med potensiale for bruk av silisium og silisiumbaserte materialer genereres. Blant forskere verden over er det kjent at dersom silisium brukes i Li-ion batteri vil dette øke batteriets energilagringskapasitet betraktelig. Termoel...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2016-2022

Sted: Agder

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

High-temp Quartz - Characterizing quartz properties predicting high temperature performance in production of ferrosilicon and silicon alloys

Kvarts (SiO2) er kilden for silisium i produksjonen av silisiumlegeringer. Silisiumlegeringer produseres i elektriske ovner ved svært høye temperaturer, mer enn 2000 C. High-temp Quartz prosjektet vil i perioden 2016-2020 undersøke oppførselen til kvarts, ved slike høye temperaturer. High-temp...

Tildelt: kr 9,2 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Agder

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

SPIRE-02 Plant wide monitoring

Prosjektet ønskjer å søkje midler til støtte for etablering av prosjekt innanfor Call H2020-SPIRE-2016, Topic SPIRE-02-2016: Plant-wide monitoring and control of data-intensive processes. Elkem har blitt invitert med som industrielt case som representant for metallurgisk industri i eit konsortium...

Tildelt: kr 0,11 mill.

Prosjektperiode: 2016-2016

Sted: Agder

ENERGIX-Stort program energi

Industrial scale silicon-carbon composites adapted to battery grade anode material

Energilagring er en flaskehals ved utvikling av nye energiformer som solcelleenergi og vindkraft. Det samme gjelder utviklingen av elektriske kjøretøy. Elektrokjemiske systemer som Li-ion batterier er en av de mest etablerte og effektive energilagringsløsninger på markedet i dag. Ytelsen på disse...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Agder

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Field testing and pre-qualification of novel silicon-based products for use in agriculture in EU

The project is aiming at the H2020 "Fast Track to Innovation"-program. Elkem has the last years developed new products based on amorphous silica (bioavailable Si) for use as soil amendment. The products has demonstrated a significant positiv effect on plants that are subjected to biotic and abio...

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Agder

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Controlled Silicon thin Casting

Elkem er en global leverandør av silisium og silisiumrelaterte produkter som våre kunder prosesserer videre i sine anlegg. For eksempel, er det den viktigste bestanddelen høy-rent silisium både for produksjon av solceller og for silisium til silikoner. Nedstrøms prosesseffektivitet (energiforbruk...

Tildelt: kr 4,2 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Oslo