5 prosjekter

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

A French-Norwegian approach to decarbonization of the industry. Reduction of emissions and value creation

Both France and Norway are developing promising projects using technologies such as Carbon Capture and Storage and hydrogen. Such innovations can only be successful through cooperation and the creation of global value chains. We believe that now is the right time to organise an event bringing tog...

Tildelt: kr 80 000

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

French-Norwegian Forum on Hydrogen

The Forum will take place on September 15th 2021. It will gather high profile speakers and top managers from French and Norwegian companies, clusters, research centres, academics, the public sector. In the morning, we will have a speech form the French Ambassador to Norway, a keynote speech by...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Oslo

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

French-Norwegian Forum: A Smart & Clean Ocean

Forumet "A Smart & Clean Ocean" holdes den 15. oktober på Handelshøyskolen BI. Arrangementet vil fokusere på samarbeid og innovasjon for et bærekraftig hav, med vekt på handlinger og prosjekter utført av store aktører innen marin / maritim og offshore næringer. Emner dekket: • Lavutslippsløsning...

Tildelt: kr 89 999

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Oslo

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

French-Norwegian Sustainable Blue Growth Forum

Målet for denne konferansen er å utforske muligheter for videre bilateralt samarbeid innen maritime næringer, både innad i næringslivet mellom forskjellige bedrifter, og på det politiske plan. De tradisjonelt viktige norske eksportnæringene til Frankrike er maritime: olje, gass og sjømat. Konfera...

Tildelt: kr 78 999

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Oslo

TRANSPORT-Transport 2025

Sustainable Mobility Forum A French-Norwegian initiative to create new opportunities for bilateral cooperation

Eksperter fra franske og norske næringer (små og mellomstore bedrifter og store konsern), forskningsinstitusjoner (IFP EN), studenter (INSA) og faglige organisasjoner (Norsk Elbilforening)) deler fakta, nye teknologier/tjenester og de siste trendene innen bærekraftig mobilitet med deltagerne. Vi ...

Tildelt: kr 34 999

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Oslo