41 709 antall prosjekter

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Enhancing resilience in a changing climate through comprehensive urban flood design

ECCO har som mål å styrke vår forståelse og tilpasning til vannrelaterte farer i urbane områder i den nordisk-baltiske regionen, med et spesifikt fokus på flom. Prosjektet har en omfattende tilnærming ved å kartlegge nedbørekstremer over hele regionen, vurdere ulike faktorer som kan forsterke fl...

Tildelt: kr 4,6 mill.

Prosjektperiode: 2024-2027

Sted: Oslo

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Digital Twin for the Catchment-to-Shelf Continuum

The project addresses the critical importance of shelf seas for global societies by proposing the development of DT-Coast infrastructure. Shelf seas face various anthropogenic pressures and climate change impacts, necessitating adaptive observation and simulation strategies. The DT-Coast will inc...

Tildelt: kr 69 999

Prosjektperiode: 2024-2024

Sted: Oslo

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

WeatherGenerator

This project will build the WeatherGenerator – the world’s best Generative Foundation Machine Learning Model of the Earth system – that will serve as Digital Twin for Destination Earth. Similar to the leap in quality that was achieved when foundation models were replacing conventional machine lea...

Tildelt: kr 69 999

Prosjektperiode: 2023-2024

Sted: Oslo

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Maximising the Impact of New EuRopean Satellites

The next generation EUMETSAT missions, Meteosat Third Generation (MTG) and Metop Second Generation (Metop-SG) will host sensors with major innovations for the detection of clouds and precipitation. Lightning observations from the LI onboard MTG will provide frequent measurements, with information...

Tildelt: kr 69 999

Prosjektperiode: 2023-2024

Sted: Oslo

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

PES for EU-INTERCHANGE: European Regional and Coastal Seas in a Rapid Changing Climate

The Project aims to support our effort on writing the proposal and leading/coordinating parts of the EU-INTERCHANGE consortium. More specific, we lead the writing process and assign tasks on the work-package (WP): Climate Projections. In addition, we define the case studies of offshore wind and...

Tildelt: kr 69 999

Prosjektperiode: 2023-2024

Sted: Oslo

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Søknad til HORIZON Europe Inland Ice

Til info: Konsortiet ledes av NORCE, som har PES Horisont Europa rammebevilgning for 2023-24. PES-søknaden som leveres her gjelder kun for MET sitt bidrag til EU-søknaden. Andre norske partnere i konsortiet som også har rammebevilgning er UiB og NUPI. Om EU-prosjektet: Prosjektet evner å styrke ...

Tildelt: kr 69 999

Prosjektperiode: 2023-2024

Sted: Oslo

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

FORESEE - FOREcasting Sea statE Extremes

Ekstreme sjøtilstander, representert av signifikant bølgehøyde, har stor effekt på marint design og offshore operasjoner der store verdier og menneskeliv står på spill. Derfor er det i høyeste grad viktig å kartlegge og forstå fysiske prosesser som fører til ekstrem sjøtilstand og presist beregne...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2023-2027

Sted: Oslo

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Forecasting and Observing Coastal and open ocean for Copernicus User-driven Services

Vi er med i et konsortium som sender en søknad til HORIZON-CL4-2023-SPACE-01-34: "Copernicus for Marine Environment Monitoring". Formålet er å knytte de nasjonale havvarslingstjenestene tettere til de europeiske havvarslingstjenestene som er organisert under Copernicus. Nansensenteret og vi er no...

Tildelt: kr 69 999

Prosjektperiode: 2023-2023

Sted: Oslo

RETUR-EU-Retur-EU

RETUR-EU Meteorologisk institutt

...

Tildelt: kr 16,4 mill.

Prosjektperiode: 2023-2030

Sted: Oslo

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

PES 2023 CAMAERA

MET Norway contributes extensively to a proposal for EU Horizon funding (TOPIC ID: HORIZON-CL4-2023-SPACE-01-31) with 10-12 other institutions. MET Norway co-leads one of the WPs and contribute to several others. The project, if successful, will run over 3 years and will have a price tag of 3 Mil...

Tildelt: kr 69 999

Prosjektperiode: 2023-2023

Sted: Oslo

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Planetary Health

Meteorologisk institutt vil lede arbeidspakke 2 (WP2) 'Measure, model, and predict the impact of global climate change to local weather events, mediated by environmental degradation, on surface and drinking water quality and quantity'. Vår rolle vil dreie seg om simulering og analyse av klimaforh...

Tildelt: kr 69 999

Prosjektperiode: 2023-2023

Sted: Oslo

POLARPROG-Polarforskningsprogram

11th International Workshop on Sea Ice Modelling, Assimilation, Observations, Predictions and Verification.

Funding is sought from RCN to conduct the 11th International Workshop on Sea Ice Modelling, Assimilation, Observations, Predictions and Verification at the Norwegian Meteorological Institute (Oslo) in March 2023 (IICGW-DA-11, https://iicwg-da-11.met.no/). The 3-day workshop aims at gathering sci...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2022-2023

Sted: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Workshop on consolidation downscaling for the provision of regional climate information to society - Cordex Consolidate

The research community on downscaling global climate models has traditionally been fragmented and has until now not utilised potential benefits from joint experiences made within empirical-statistical and dynamical downscaling. For instance, while there are two CORDEX whitepapers on dynamical and...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2022-2022

Sted: Oslo

SSF-Svalbard Science Forum

Network For meteORologiCal Expertise in Svalbard

Numerous sectors in Svalbard, such as transportation, tourism, search and rescue operations and scientific fieldwork, are dependent on accurate and reliable weather predictions in high spatial and temporal resolution. The network project N-FORCES will meet this need by examining the feasibility o...

Tildelt: kr 0,37 mill.

Prosjektperiode: 2022-2024

Sted: Oslo

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Development of the ChemDrift module for including ionizing organic and inorganic chemicals for exposure assessment in the marine environment

Lagrangian models offer the possibility to investigate the transport of chemicals without losing information on their origin, thus giving fundamental data on the contribution each source has on the overall exposure of the target ecosystem. On the other hand, while the capabilities of these models...

Tildelt: kr 0,22 mill.

Prosjektperiode: 2022-2022

Sted: Oslo

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

PES EU Best modelling strategy for including effects of wind farms on the atmosphere

-

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2022-2022

Sted: Oslo

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

PES WorldTrans 2022

-

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2022-2022

Sted: Oslo

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

PES 2022 ACT

-

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektperiode: 2022-2022

Sted: Oslo

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Wave-mediated atmosphere-ocean-sea-ice interactions and their climatic impacts in the Nordic Seas and eastern Arctic

Bølger forårsaket av vind er bølgene vi ser på havet, som bryter på stranden, og som gjør oss sjøsyke når vi er i båt. De er alltid tilstede på havet, men varierer mye i lengde og høyde. De har perioder fra sekunder til noen minutter, med bølgelengder fra et par centimeter og opp til ca 500 meter...

Tildelt: kr 11,9 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Oslo

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Artikkel i ACHILLES prosjektet

Artikkel i ACHILLES prosjektet

Tildelt: kr 11 000

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

EuroHPC-prosjekt MAELSTROM, MAchinE Learning for Scalable meTeoROlogy and cliMate

MAELSTROM er et europeisk prosjekt for utnyttelse av maskinlæring (ML) på store data innen værvarsling og klima. Varsler forbedres gjennom optimalisering av tungregningsarkitektur og utvikling av software for å håndtere de store datamengdene. MAELSTROM kombinerer ekspertise innen ML, tungregning...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Oslo

MARINFORSKHAV-Marine ressurser og miljø - havmiljø

Ecosystem structuring by pulses of internal wave breaking

Vertikal blanding i havet er en viktig mekanisme som styrer hvordan marine økosystemer fungerer. Livet i havet bygger på primærproduksjon som forekommer nær overflaten, der sollys tillater vekst av planteplankton. I tillegg er næring nødvending. Den kommer fra bunnen, der vekst av planteplankton ...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Machine Ocean – Combining Machine Learning and Earth Observations to Improve Simulations of Turbulent Behavior in the Earth System

Pålitelige vær- og havvarsler er grunnleggende for samfunnets sikkerhet, og forskere jobber kontinuerlig med å forbedre prognosemodellene. Atmosfæren og havet er deler av det komplekse systemet vi kaller Jordsystemet. Globalt sett er dette systemet relativt enkelt: solenergi blir absorbert på jor...

Tildelt: kr 11,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Accounting for forecast uncertainties in communicating sea ice and weather information in the Arctic

En økt etterspørsel etter nøyaktig informasjon knyttet til vær og sjøis for Arktis fører til store forventninger til dagens globale og regionale modellsystemer. Nøyaktigheten på varslene er begrenset av blant annet atmosfærens og havets kaotiske natur og svakheter i modellsystemene. En god beregn...

Tildelt: kr 9,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

ROMFORSK-Program for romforskning

Sea Ice Retrievals and data Assimilation in NOrway

Sjøisen i Arktis er i stadig bevegelse som følge av endringer i temperatur og vind. Vi bruker satellittbilder fra en rekke satellitter for å kartlegge hvor sjøisen befinner seg hver dag. I likhet med værvarslene man finner på yr, kan også sjøisens bevegelser de kommende dagene varsles ved hjelp a...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

NFR PES MET NORWAY 2020

Meteorologisk institutt har planer om å være med i 18 søknader i 2020. Fordelingen er: 1 stk som koordinator 9 stk som arbeidspakkeledere for minimum 1 wp i hver søknad. Kan være opptil 3 wp i en søknad 8 stk om vanlig deltaker

Tildelt: kr 0,71 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

TV-meteorologen som klimaformidler

Klimakommunikasjon og TV-meteorologen som klimaformidler Meteorologisk institutt ønsker at koblingen mellom vær og klima skal gjøre det enklere for folk å forstå klimaendringer og hvordan klimaendringene påvirker dem. Meteorologene på TV og radio er instituttets ansikt utad. Det falt seg derfo...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Oslo

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Key Earth System processes to understand Arctic Climate Warming and Northern Latitude Hydrological Cycle Changes

Prosjektet KeyCLIM har skapt en mengde ny kunnskap om viktigheten av koblede prosesser for forståelsen av klimautviklingen, med særlig vekt på nøkkelregionen Arktis og nordlige høye breddegrader. KeyCLIM har allerede resultert i flere viktige publikasjoner som inkluderer flere om historiske aero...

Tildelt: kr 30,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Oslo

EU-STRA-Strålevern

CONFIDENCE MET 2019: COping with uNcertainties For Improved modelling and DEcision making in Nuclear emergenCiEs

Vi har studert hvordan usikkerheten i atmosfærisk transport av radioaktivitet kan kvantifiseres. Dette er viktig i en tidlig fase etter et utslipp av radioaktivitet for å støtte viktige beslutningsprosesser. Beregninger er gjort med MET sin operasjonelle beredskapsmodell, SNAP. Vi har arbeidet me...

Tildelt: kr 0,76 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

NFR PES MET NORWAY 2019

Meteorologisk institutt har planer om å være med i 18 søknader i 2019. Fordelingen er: 1 stk som koordinator 9 stk som arbeidspakkeledere for minimum 1 wp i hver søknad. Kan være opptil 3 wp i en søknad 8 stk om vanlig deltaker Meteorologisk institutt er i en særstilling i Europa med yr og dets...

Tildelt: kr 0,69 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Oslo