0 antall prosjekter

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

ECSEL-prosjekt PowerBase Enhanced substrates and GaN pilot lines enabling compact power applications

Målet til Eltek var å se på hvordan GAN transistoren kunne utnyttes for å øke virkningsgraden til 98%. For Power Factor Correction (PFC) trinnet ble totem pole topologien vurdert og testet fordi egenskapene til GAN transistoren gjorde at denne kunne brukes. Si MosFet kunne ikke brukes i denne top...

Tildelt: kr 7,4 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Buskerud