3 prosjekter

PETROSENTR-Forskningssentre for petroleum

Research Centre for a Low-Emission Petroleum Industry on the Norwegian Continental Shelf

LowEmission har som formål å utvikle nye teknologier og konsepter for offshore energisystemer, energieffektivisering og integrasjon av eksisterende infrastruktur for fornybar kraftproduksjonsteknologi for implementering på Norsk Kontinental Sokkel (NKS). Dette skal hjelpe industrien med å nå det ...

Tildelt: kr 120,2 mill.

Prosjektperiode: 2019-2027

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PETROSENTR-Forskningssentre for petroleum

The National IOR Centre of Norway

Ifølge norsk petroleumslov skal de nasjonale oljeressursene produseres på en måte som gagner hele det norske samfunnet. Det nasjonale IOR-senteret samarbeider tett med internasjonalt ledende eksperter og oljeselskaper for å bidra til en forbedring av oljeutvinningen på norsk sokkel gjennom forskn...

Tildelt: kr 80,4 mill.

Prosjektperiode: 2013-2021

Sted: Rogaland

PETROSENTR-Forskningssentre for petroleum

Research Centre for Arctic Petroleum Exploration - ARCEx

Senter for arktisk petroleumsforskning (ARCEx) er et nasjonalt forskningssenter som ledes fra Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet. Senteret har akademiske partnere i Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim og Svalbard i tillegg til Tromsø, og industripartnere i Harstad, Trondheim, Osl...

Tildelt: kr 75,2 mill.

Prosjektperiode: 2013-2022

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku