4 455 prosjekter

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

ISPAS OMNIA - Neste generasjons fasestyrt multirolle radar

ISPAS OMNIA En ny elektronisk styrt tredimensjonal radar I 2013 startet ISPAS AS på et eventyr om å benytte moderne høyteknologi til å detektere olje på vann. Planen var å benytte fasestyrte antenner, en teknologi som benyttes av militære styrker rundt om i verden, på en måte som ingen hadde ten...

Tildelt: kr 14,7 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Viken

FORNY20-FORNY2020

MP: Outer membrane vesicle vaccine against enteric redmouth disease (ERM) in aquaculture.

Havbruk er en viktig næring for Norge hvorav laksen er en av våre viktigste eksportvarer. Det er derfor viktig at Norge levere et godt og friskt produkt. Dessverre er det slik at ved et dyrehold hvor mange individer er tett samlet er det også lett for at ulike infeksjonssykdommer kan slå seg ned....

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

KVAL: Novel biologics tailored for treatment of COVID-19

COVID-19-pandemien, forårsaket av SARS-CoV-2, har en enestående helse- og økonomisk innvirkning, og det er for tiden ingen godkjente terapier. Mens det endelige målet er å utvikle beskyttende vaksiner som induserer langvarig immunitet, er det et presserende globalt behov for flere behandlingsalte...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Oslo

EUROSTARS-EUROSTARS

E!114314 SPEKTIR: A Novel Miniature Multispectral Thermal Image Sensor for Multi-Industrial use

Alle fysiske objekter sender ut termisk stråling med et spekter som avhenger av objektets temperatur. Øynene våres kan bare se termisk stråling fra varme objekter. For eksempel ser den termiske strålingen fra en kokeplate på 500 degree Celsius ut som en svak rød glød for menneskeøyet. Vi er blind...

Tildelt: kr 5,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

KVAL: BERGENLYS – Preparation of Supplement for Stem Cell Therapies and Regeneration

Stamcelleterapi gir nye muligheter for behandling av en rekke tilstander, f.eks. diabetes, kreft, nervesykdommer og vevsregenerasjon. BergenLys er et innovasjonsprosjekt ved Haukeland universitetssjukehus der utdaterte, behandlede (lyserte) blodplatekonsentrater blir brukt til framstilling av et ...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Vestland

FORNY20-FORNY2020

KVAL: BIOUP – Bioelectrochemical Reactor for Biogas Upgrading with Methane Production from CO2

Det globale samfunnet må bevege seg fra en fossil drivstoffbasert økonomi mot en økonomi som er fornybar. Biogassproduksjon fra organiske ressurser bidrar til oppnåelsen av EUs strategi for bærekraftig utvikling gjennom reduksjon i klimagassutslipp. Flere europeiske land har politiske mål om å øk...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Viken

FORNY20-FORNY2020

KVAL: Bioactive encapsulated fresh, raw garlic extract

Det finnes mengder med hvitløksprodukter på markedet, men stort sett alle er basert på tørket hvitløk. Når hvitløken tørkes mister den sine gode, bioaktive egenskaper. Det har tre professorer ved NTNU i Trondheim gjort noe med. De har gjort det mulig å kapsle inn et ferskt ekstrakt av hvitløk, ...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SFI-Sentre for forskn.drevet innov

earthresQue - Centre for Rescue of Earth Materials and Waste in the Circular Economy

I dag utgjør forurenset jord, avfall fra bygg og anleggssektoren, slagg og aske mer enn 70% av deponerte materialer i Norge. I tillegg er det store mengder rene overskuddsmasser, som jord, knust stein og fjell, som går til massetipp. Dette er ikke bare sløsing med verdifulle ressurser, det er ogs...

Tildelt: kr 96,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2028

Sted: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

The use of live insect larvae to improve sustainability and animal welfare of organic chickens production

Poultrynsect er et forskningsprosjekt utviklet av et konsortium av forskere med ekspertise innen agronomi, fjærfeernæring, entomologi, mat og veterinærvitenskap som tilhører forsknings- og akademiske institusjoner i fire europeiske land (Belgia, Tyskland, Italia og Norge). Prosjektet tar sikte på...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

SFI-Sentre for forskn.drevet innov

Centre for Industrial Biotechnology

Industriell bioteknologi innbefatter bruk av moderne bioteknologiske metoder, enzymer og mikroorganismer for produksjon av en rekke produkter, herunder kjemikalier, medisiner, mat- og fôr-ingredienser, detergenter, energi og biomaterialer. Industriell bioteknologi vil spille en viktig rolle i ut...

Tildelt: kr 96,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2028

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Rare-Earth-Free Iron-Nickel-based ordered phases for permanent magnet applications

Permanentmagneter er viktige komponenter for mye moderne teknologi. De brukes i elektrisk og elektronisk utstyr, som datamaskiner og medisinsk utstyr. Aller viktigst, de spiller en stor rolle for mange anvendelser på energifeltet hvor de bidrar til omdanning av energi mellom mekanisk arbeid og el...

Tildelt: kr 8,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Viken

H20-LEIT-LEIT-ADVMAT-Advanced materials

Ontology-driven data documentation for Industry Commons

OntoCommons lays the foundation for interoperable and standardised data documentation across all materials and manufacturing domains, thereby facilitating data sharing and pushing data-driven innovation to bring out a truly Digital Single Market and new business models for European industry to me...

Tildelt: kr 7,6 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage og 2 andre

ENERGIX-Stort program energi

Combined Hydrogen and Electrical Infrastructure for Offshore Energy Transport

Vind- og solenergi blir stadig billigere hvorav utbygging til havs er i kraftig vekst. Fornybar kraftproduksjon vil ofte varierer. Disse svingningene samsvarer ikke nødvendigvis med strømbehovet og skaper behov for energilagring i faser med overskuddsenergi. I den sammenheng er hydrogen foreslått...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Functional mAterials for eneRgy, environment And biOmedical applicatioNs

Bulk and nanomaterials development is crucial for applications in renewable energy and environmental technologies, energy saving and storage. Multidisciplinary nature of the materials research and applications, dissemination, testing, and marketing requires the competence, which is beyond the cap...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Viken

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Hjernehelsekonferansen 2020

Begrepet hjernehelse er nå for alvor kommet i bruk i Norge, etter å ha blitt introdusert i 2015 (Hjerneåret). Regjeringen lanserte i desember 2017 "Nasjonal hjernehelsestrategi 2018 - 2024" og bruker nå begrepet hjernehelse aktivt. Hjernehelsekonferansen ønsker å befeste begrepet og utvide forstå...

Tildelt: kr 0,24 mill.

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

EKSE - Elementkalibrering av sonarer og ekkolodd

Menneskehetens bruk av havet er økende. Derfor øker også behovet for kunnskap om havet, havbunnen og det som lever der. Noen bruksområder er sjøkart, kartlegging av bunntyper og habitater, og grunnlag for strømningsmodeller som brukes i modellering av klimaendringene. Vi ønsker naturligvis at sli...

Tildelt: kr 6,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Viken

FORNY20-FORNY2020

KVAL: 2nd medical use – Dermatology

Hidradenitis suppurativa (HS), også kalt svettekjertelbetennelse, er en kronisk inflammatorisk sykdom. Sykdommen kjennetegnes med smertefulle, væskende og illeluktende byller, og det danner seg ofte arr. Utsatte områder er ofte i armhuler, lysken, i skrittet og/eller rundt brystene. De bakenforli...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

13M - Novel treatment of acute myocardial infarction

Akutt hjerteinfarkt (HI) rammer millioner av mennesker hvert år. Rask gjenoppretting av blodstrømmen til hjertemuskulaturen er det primære behandlingsmålet for pasienter med akutt HI. I tillegg til trombolytisk medikamentell behandling er stenting, dvs. utblokking av hjertets blodårer (PCI), meto...

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Viken

EUROSTARS-EUROSTARS

E!1142997 PhagePow(d)er: Sustainable, Effectiv and Natural Inhibition of Food-Borne Pathogens by Advanced Phage Technology

Eksisterende prosesseringshjelpemidler for mattrygghet, selv om de for det meste er effektive, kan fortsatt ikke forhindre antimikrobiell resistens og sykdomsutbrudd. Dette medfører en enorm sosioøkonomisk belastning på grunn av sykelighet, dødelighet og tilbakekallinger av produkter. Videre ønsk...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

A novel immunotherapy for cancer

UV1 er en peptidbasert vaksine hvor virkemåten er å få immunforsvaret til å produsere T-celler (T-hjelperceller) som gjenkjenner kreftceller som uttrykker enzymet telomerase (hTERT). Telomerase er uttrykt i nesten alle kreftcelletyper (85 - 90 prosent av alle kreftformer uttrykker telomerase) i a...

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

EUROSTARS-EUROSTARS

E!114299 WATCH-IT: 24/7 smart monitoring of cardio-respiratory function in patients at risk of cardiovascular events

Hjerte- og karsykdommer er den viktigste dødsårsak i nesten alle områder i verden. Tre 'relativt usynlige' faktorer som øker risikoen for alvorlige kardiovaskulære hendelser er: atrieflimmer, søvnapné og hypertensjon. Disse faktorene kan ikke overvåkes ved hjelp av enkle, allment tilgjengelige og...

Tildelt: kr 4,4 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Oslo

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Catch&Kill - Sustainable low-cost materials for air and water disinfection

Smittsomme partikler, som bakterier, soppsporer og virus, representerer en trussel mot menneskers helse og mot hele samfunn. De forårsaker store økonomiske tap i mange verdikjeder, inkludert bearbeiding og lagring av mat og fôr. Det finnes allerede tiltak og verktøy for å redusere forurensninger ...

Tildelt: kr 14,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Vestfold og Telemark

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

NextGen TPO- Sustainable, intelligent polymer alloy membranes fit for the future

Prosjektet NextGen TPO skal utvikle bærekraftige, robuste og intelligente membranløsninger for vanntetting av bygg, anlegg og infrastruktur, som møter både nåværende og fremtidige behov. For å klare dette retter vi oppmerksomheten mot materialtypen termoplastiske polyolefiner (TPO). Bærekraft...

Tildelt: kr 10,6 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Viken

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Miljøvennlig transport av levende skalldyr

Norway King Crab skal redusere klimaavtrykket for levende sjømat og øke verdien av levende sjømat med nye teknologiske og miljøvennlige løsninger. Levende sjømat sendes i dag med fly. SINTEF har levende kongekrabbe som klimaversting i norsk sjømat. Det første vi tar tak i, er å eliminere eller st...

Tildelt: kr 4,4 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Targeting Tumor-associated macrophages (TAM) to increase the efficacy of PD-1 blockade cancer immunotherapy

Immunterapi mot kreft - hvordan kan vi få flere spillere på banen? En nylig utviklet type kreftmedisiner, immunologiske sjekkpunkthemmere, fungerer ved å fjerne en bremsekloss som hemmer kroppens naturlige forsvar mot kreft. Disse medisinene gjør at immunsystemets T celler blir bedre i stand til...

Tildelt: kr 3,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

CyTOheart: Cytohesins in the heart - regulation of natriuretic peptide signaling

Hjertesvikt er et økende problem i samfunnet og vi har behov for bedre hjertesviktbehandling. Dette krever bedre forståelse av mekanisme for hjertets funksjon både i normale og sviktende hjerter. I hjertesvikt klarer ikke hjertet lenger å pumpe nok blod til resten av kroppen. Det er to hovedgrupp...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Personalised rehabilitation of stroke patients evaluated with multimodal quantitative tools

Omsorg etter hjerneslag krever mer dager på sykehus og rehabiliteringsfasiliteter enn noen annen somatisk sykdom. Dette problemet er ment å øke betydelig med en aldrende befolkning. Det er derfor et presserende behov for å utvikle evidensbaserte og klinisk nye tilnærminger til personlig iskemisk ...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

Parsing the developmental and genetic architecture of risk and resilience in the adolescent brain

Ungdomsårene er en periode av livet med store fysiske, sosiale og psykologiske endringer. Ungdomshjernen er plastisk, hvilket muliggjør den raske utviklingen fra barndom til voksen. Samtidig ser vi en økt risiko for å utvikle psykiske lidelser i denne livsfasen, hvor 50% av pasienter opplever psy...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Oslo

NAERINGSPH-Nærings-phd

Modern corneal imaging technology and the paradigm shift in cataract and refractive surgery

Nøyaktig kunnskap om alle de optiske komponentene i hornhinnen er nødvendig for planlegging av øyeoperasjoner med synsmessig forutsigbare resultater. Inntil nylig har målingene av hornhinnens optikk vært basert på teknologien introdusert i midten av det nittende århundre, og var begrenset til ree...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Precision therapy versus standard therapy in Acute Myeloid Leukaemia and Myelodysplastic syndrome in elderly (PALM) – a randomized trial

Akutt myelogen leukemi (AML) og alvorlig myelodysplastisk syndrom (MDS) hos eldre har dårlig prognose fordi pasientene ikke tåler kurativ behandling med høye doser cellegift eller stamcelletransplantasjon. Pasientene får derfor behandling med mindre bivirkninger som kan forlenge livet, men som ik...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2027

Sted: Viken