0 prosjekter

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Cancer metabolism: From basic biochemistry to clinical opportunities

Det er ganske enkelt å drepe kreftceller med legemidler. Det er derimot vanskelig å drepe kreftceller uten at man samtidig påfører pasienten alvorlig skade. Derfor fokuserer moderne kreftforskning i stadig større grad på å utnytte forskjeller mellom kreftcellene og de friske cellene i kroppen. Ve...

Tildelt: kr 7,1 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage