734 prosjekter

PUBL-Publisering/prosjektinform

Utgivelse av Sámi diedalas áigecála - vitenskapelig tidsskrift på samisk i 2016

Sámi diedalas áigecála (SDÁ) er et fagfellevurdert vitenskapelig tidsskrift som publiseres på samisk. SDÁ er godkjent som publiseringskanal med uttelling på nivå 2. Tidsskriftet har i 2015 fått publiseringsstøtte fra Norges forskningsråd (NFR PUBL og NFR SAM II), og for året 2015 får SDÁ 400 000 ...

Tildelt: kr 0,11 mill.

Prosjektperiode: 2016-2018

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

PUBL-Publisering/prosjektinform

NOA 2016

Utgivelse av NOA 2016

Tildelt: kr 50 000

Prosjektperiode: 2016-2016

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Tidsskrift for kulturforskning 2016

Utgivelse av Tidsskrift for kulturforskning 2016

Tildelt: kr 90 000

Prosjektperiode: 2016-2016

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

DIN 2016

Utgivelse av DIN 2016

Tildelt: kr 80 000

Prosjektperiode: 2016-2016

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Viking 2016

Viking, med undertittelen Norsk arkeologisk årbok, er et tidsskrift som kommer ut én gang i året og blir utgitt av Norsk Arkeologisk Selskap. Tidsskriftet har blitt utgitt siden 1936, og har vært et viktig forum for presentasjon av arkeologisk forskning i Norge. Vår ambisjon å formidle forskning ...

Tildelt: kr 60 000

Prosjektperiode: 2016-2016

Sted: Vestfold og Telemark

PUBL-Publisering/prosjektinform

Norsk Lingvistisk Tidsskrift 2016

Utgivelse av Norsk Lingvistisk Tidsskrift 2016

Tildelt: kr 90 000

Prosjektperiode: 2016-2016

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Musikk og tradisjon 2016

Utgivelse av Musikk og tradisjon 2016

Tildelt: kr 50 000

Prosjektperiode: 2016-2016

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Collegium Medievale 2016

Utgivelse av Collegium Medievale 2016

Tildelt: kr 50 000

Prosjektperiode: 2016-2016

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Kritisk Juss. Tidsskrift for rettspolitisk forening

Se søknadens Vedlegg A.

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Publiseringsstøtte Norsk Pressehistorisk Tidsskrift

Pressehistorisk Tidsskrift ble i 2014 et heldigitalt tidsskrift. Dette betyr at første fase av omleggingen fra papir til elektronisk produkt er gjennomført, og at tidsskriftet nå forbereder seg på neste skritt, som er open access. Siden open access gjerne innebærer at finansieringen gjennom tradi...

Tildelt: kr 20 000

Prosjektperiode: 2016-2016

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift 2016

Se søknadens Vedlegg A.

Tildelt: kr 0,13 mill.

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Tidsskriftet "Barn"

Norsk senter for barneforskning (NOSEB) ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) har som mål med denne søknaden å sikre økonomien til den daglige driften av tidsskriftet Barn. Tidsskriftet har vært utgitt av senteret siden 1983. Tidsskriftet hadde tidligere ikke eget budsjett, me...

Tildelt: kr 50 000

Prosjektperiode: 2016-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PUBL-Publisering/prosjektinform

Teologisk tidsskrift 2016

Se Søknad Vedlegg A.

Tildelt: kr 26 548

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Tidsskriftstøtte, Prismet

Prismet er det ledende religionsspedagogiske tidsskriftet i Norden, og det eneste religionspedagogiske fagtidsskriftet i Norge. I tidsskriftets forskingsseksjon (det har også en praksisrelatert seksjon) blir det trykket vitenskapelige artikler knyttet til undervisning om og formidling av religion...

Tildelt: kr 51 000

Prosjektperiode: 2016-2016

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Heimen, Lokal og regional historie årgang 2016

Se Vedlegg A.

Tildelt: kr 38 302

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Norwegian Journal of Geography/Norsk Geografisk Tidsskrift

The essential journal for Norwegian geographical research: encompasses physical and human geography. Norsk Geografisk Tidsskrift eller Norwegian Journal of Geography, published since 1926, is a continuation of Norsk Geografisk Aarbog (1889 to 1921) and is associated with the Norwegian Geographic...

Tildelt: kr 47 000

Prosjektperiode: 2016-2016

Sted: Ukjent Fylke

PUBL-Publisering/prosjektinform

Støtte til utgivelse av Norsk statsvitenskapelig tidsskrift

Universitetsforlaget søker om støtte til utgivelse av Norsk statsvitenskapelig tidsskrift digitalt og på papir i 2016.

Tildelt: kr 51 777

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Baroque Antiquity and the Archaeological Imagination in Early Modern Europe

This pioneer study examines the assimilation and transformation of antiquity in the Roman Baroque. It combines several "histories" - print, archaeology and architecture - in the attempt to identify strategies of recovering the past in the Early Modern period. In contrast to the multitude of books...

Tildelt: kr 35 000

Prosjektperiode: 2016-2016

Sted: Ukjent Fylke

PUBL-Publisering/prosjektinform

Søknad om støtte - Norsk antropologisk tidsskrift

Universitetsforlaget søker om støtte til utgivelse av Norsk antropologisk tidsskrift digitalt og på papir i 2016.

Tildelt: kr 25 876

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Søknad om støtte - Tidsskrift for samfunnsforskning

Universitetsforlaget søker om støtte til utgivelse av Tidsskrift for samfunnsforskning digitalt og på papir i 2016.

Tildelt: kr 30 468

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Publication: Crossing Borders. Combining historical learning and Human Rights Education

Crossing Borders: Combining human rights education and historical learning - synopsis The book explores some of the multiple ways in which history education and Human Rights education can be combined and intertwined. The interest in the links between Human Rights education and history teaching h...

Tildelt: kr 62 000

Prosjektperiode: 2015-2017

Sted: Ukjent Fylke

PUBL-Publisering/prosjektinform

Las Nominalizaciones in Visor Libros

To obtain economic help to publish the monograph Las Nominalizaciones in Visor Libros.

Tildelt: kr 55 000

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Ukjent Fylke

PUBL-Publisering/prosjektinform

Foucaults begreper

Foucault har lenge vært en av de mest leste teoretikerne innenfor humaniora og samfunnsfag. Mange av dem som leser ham, gjør det for å forstå og tilegne seg ett eller flere av begrepene han er kjent for. Fortrinnsvis skjer dette ut fra en forventning om at disse kan tjene til å belyse et gitt emp...

Tildelt: kr 41 000

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Translocal Connections of Bio(in)insecurity. Avian Influenza in Turkey and the Becoming of a Global Threat

The monograph will be marketed and distributed on the international market.

Tildelt: kr 44 704

Prosjektperiode: 2015-2017

Sted: Ukjent Fylke

PUBL-Publisering/prosjektinform

Litteratur og digitalisering

Hva skjer med litteraturen når omgivelsene digitaliseres? Dette som er det sentrale spørsmålet i Litteratur og digitalisering. Litteraturen - i likhet med andre kulturelle uttrykksformer - befinner seg i en brytningstid: Nye skrive- og leseteknologier bidrar til å endre premissene for produksjon,...

Tildelt: kr 60 000

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Norsk språkhistorie 4

"Tidslinjer" er det fjerde bindet av Norsk språkhistorie (NSH), et vitenskapelig verk som en rekke forskere, primært fra nordiskmiljøene ved norske universitet og høyskoler, har gått sammen om å skrive. Dette bindet gir en samlet, kronologisk fremstilling av norsk språkhistorie fra de eldste tide...

Tildelt: kr 0,22 mill.

Prosjektperiode: 2015-2017

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Dialogteologi på norsk

Dialogteologi på norsk er en antologi i serien Verbum Akademisk der 17 forfattere presenterer og reflekterer over ulike problemstillinger som teologien står overfor i interreligiøs dialog. Boka bidrar med teologiske refleksjoner over erfaringer fra religions- og livssynsmøtet. Forfatterne er le...

Tildelt: kr 25 000

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Life and Death in Ancient Societies. Asia Minor in Hellenistic, Roman and Byzantine Times

Life and Death in Ancient Societies is the result of an international conference held in Oct. 2013 at Oslo/Fredrikstad, Norway, in connection with a research project: Thanatos: dead bodies - live data. A study of funerary data from the Hellenistic-Roman-Byzantine town Hierapolis in Phrygia, Turke...

Tildelt: kr 40 000

Prosjektperiode: 2015-2017

Sted: Ukjent Fylke

PUBL-Publisering/prosjektinform

Translation and publication

The project is about the completion of the translation as well as the publication of Ragnar Andersen's doctoral dissertation "Concordia Ecclesiae: An Inquiry into Tension and Coherence in Philipp Melanchthon's Theology and Efforts for Ecclesiastical Unity, Especially in 1527-1530?" which he defen...

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektperiode: 2015-2017

Sted: Ukjent Fylke

PUBL-Publisering/prosjektinform

Norsk språkhistorie 2

"Praksis" er det andre bindet av Norsk språkhistorie (NSH), et vitenskapelig verk som en rekke forskere, primært fra nordiskmiljøene ved norske universiteter og høyskoler, har gått sammen om å skrive. Dette temabindet omhandler noen utvalgte språklige praksisformer som har karakterisert det norsk...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2015-2017

Sted: Oslo