0 antall prosjekter

BIONÆR-Bionæringsprogram

Fremtidens Fôrsystem - Industri 5.0 for en bærekraftig agri-industri

Orkel AS og TKS Agri AS har sammen med ledende FoU-miljø gått sammen for å svare på flere av utfordringene i både landbruket og vareproduserende industri. FNs klimapanel peker på at større utfordringer som tørke og varierende avlinger kan resultere i hyppigere fôrkriser. Landbruket skal samtidig...

Tildelt: kr 9,8 mill.

Prosjektperiode: 2022-2025

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIONÆR-Bionæringsprogram

Mindre rundballplast - Demonstrasjon av nye pakkerteknologier

Orkel utvikler ny teknologi for å redusere forbruket av plast i rundballproduksjon med 40%, både nasjonalt og internasjonalt. Gjennom de siste årene har fokuset på forbruk av plast, og effektene dette har for miljøet, vært stadig økende. I avfallshierarkiet, en modell som rangerer miljøtiltak, ko...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2022-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Markedsdrevet integrert produkt- og produksjonsutvikling for rask internasjonal vekst

Hvordan holde nær kontakt med kundene når de er stadig flere og lenger borte? Hvordan doble produksjonen og samtidig effektivisere med 30%? Orkel har tredoblet salget over de siste fem årene på salg av landbruksmaskiner til hele verden, med Kina som hovedmarked. Hovedproduktene er Compactorer, ...

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Bærekraftig internasjonalisering for norske produsenter av verdensledende landbruksteknologi

Bærekraftig internasjonalisering for norske produsenter av verdensledende landbruks-teknologi (COMPACT) I COMPACT samarbeider Orkel, Skala Fabrikk, SINTEF og NTNU om å utvikle mer effektive løsninger for norske produsenter i landbrukssektoren som vil satse i et globalt marked. Målet med prosjekt...

Tildelt: kr 11,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage