0 antall prosjekter

NAERINGSPH-Nærings-phd

Hvordan hjelpe studenter til å lykkes med å lære

Dette prosjektet ser på hvordan man kan bruke mekanismer og intervensjoner i digitale læringsplattformer for å øke studenters læring og bedre studentenes lærevaner i høyere utdanning. Prosjektet ventes å gi kunnskap som kan brukes til å forbedre digitale læreplattformer samt tradisjonelle og digi...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Norsk filosofisk tidsskrift årgang 2017

Se vedlegg A.

Tildelt: kr 0,14 mill.

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Kunst og Kultur årgang 2017

Se vedlegg A.

Tildelt: kr 0,14 mill.

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Heimen, Lokal og regional historie årgang 2017

Se Vedlegg A.

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Arbeiderhistorie 2017

Se Vedlegg A.

Tildelt: kr 85 000

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Tidsskrift for samfunnsforskning

Utgivelse av Tidsskrift for samfunnsforskning digitalt og med "gull" åpen tilgang i 2017.

Tildelt: kr 0,19 mill.

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Norsk statsvitenskapelig tidsskrift

Utgivelse av Norsk statsvitenskapelig tidsskrift digitalt og med "gull" åpen tilgang i 2017.

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift 2017

Se søknadens Vedlegg A.

Tildelt: kr 0,11 mill.

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Teologisk tidsskrift 2017

Se Søknad Vedlegg A.

Tildelt: kr 0,19 mill.

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Kritisk juss årgang 2017

Se vedlegg A.

Tildelt: kr 0,16 mill.

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Norsk antropologisk tidsskrift

Utgivelse av Norsk antropologisk digitalt og med "gull" åpen tilgang i 2017.

Tildelt: kr 0,17 mill.

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Norsk medietidsskrift

Utgivelse av Norsk medietidsskrift digitalt og med "gull" åpen tilgang i 2017.

Tildelt: kr 0,13 mill.

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Edda, Tidsskrift for nordisk litteraturforskning 2017

Se søknadens Vedlegg A.

Tildelt: kr 0,17 mill.

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Studia Musicologica Norvegica årgang 2017

Se vedlegg A.

Tildelt: kr 81 618

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Tidsskrift for kjønnsforskning årgang 2017

Se vedlegg A.

Tildelt: kr 0,14 mill.

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Norsk museumstidsskrift (etabl. 2015) årgang 2017. Fagfellevurdert nettidsskrift for forskningsartikler og annet faglig relevant stoff.

Se Vedlegg A.

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Utgivelse av Oslo Law Review 2017 og teknisk og grafisk arbeid på tidsskriftets nettside.

Oslo Law Review er Det juridiske fakultet ved UiOs Open Access-tidsskrift. Tidsskriftet favner alle juridiske disipliner så vel som tverrfaglige disipliner med skjæringspunkt mot juss. Tidsskriftet ble opprettet fordi fakultetet har sett et nasjonalt behov for et engelskspråklig, generalistisk, i...

Tildelt: kr 74 000

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Utgivelse av Sosiologisk tidsskrift

Utgivelse av Sosiologisk tidsskrift digitalt og med "gull" åpen tilgang i 2017.

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Hva gjør lærerstudenter når de studerer? Lesing, skriving og multimodale tekster i norsk grunnskolelærerutdanning

Forfatterne har forsket på hvordan studentene i grunnskolelærerutdanningene (GLU) arbeider i ulike fag. De som selv skal bli lærere og undervise andre, hvordan arbeider de med fagets tekster og uttrykksformer i vid forstand? Hvordan leser de og hvordan skaper de tekster, og hvordan bidrar dette t...

Tildelt: kr 57 000

Prosjektperiode: 2016-2016

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Søknad om støtte - Norsk antropologisk tidsskrift

Universitetsforlaget søker om støtte til utgivelse av Norsk antropologisk tidsskrift digitalt og på papir i 2016.

Tildelt: kr 25 876

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Søknad om støtte - Tidsskrift for samfunnsforskning

Universitetsforlaget søker om støtte til utgivelse av Tidsskrift for samfunnsforskning digitalt og på papir i 2016.

Tildelt: kr 30 468

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Kjærlighet som religion. Lesninger av film og litteratur i en globalisert mediealder

I litteratur og film finnes det en lang tradisjon for å utvikle og fortolke kjærlighetens ulike koder og de er derfor interessante kilder til å studere hvilke forventninger som knytter seg til kjærligheten. I tematiske nærlesninger undersøker forfatteren hvordan forfattere og filmskapere skildrer...

Tildelt: kr 33 000

Prosjektperiode: 2016-2016

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Kritisk Juss. Tidsskrift for rettspolitisk forening

Se søknadens Vedlegg A.

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift 2016

Se søknadens Vedlegg A.

Tildelt: kr 0,13 mill.

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Teologisk tidsskrift 2016

Se Søknad Vedlegg A.

Tildelt: kr 26 548

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Edda, Tidsskrift for nordisk litteraturforskning 2016

Se søknadens Vedlegg A.

Tildelt: kr 3 370

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Norsk filosofisk tidsskrift årgang 2016

Se vedlegg A.

Tildelt: kr 0,13 mill.

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Studia Musicologica Norvegica årgang 2016

Se vedlegg A.

Tildelt: kr 31 951

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Kunst og Kultur årgang 2016

Se vedlegg A.

Tildelt: kr 63 273

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Tidsskrift for kjønnsforskning årgang 2016

Vedlegg A.

Tildelt: kr 94 674

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Oslo