0 prosjekter

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Innate Control of Early Embryonic Development

Komplekse organismer som er bygd opp av billioner av ulike celler oppstått fra en enkeltcelle - zygoten. En zygote bærer på instrukser fra sine foreldrene om den videre utviklingen. Denne instruksjonen er skrevet inn i flere molekylære lag av DNA, RNA og proteiner, og er forbunnet i et regulatori...

Tildelt: kr 12,5 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Nordland - Nordlánnda

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Marine Disposal of Mine Tailings: Impacts on Pelagic Ecosystem Components in Norwegian Fjords

Økende behov for metaller og mineraler verden over medfører oppstart av nye gruver. Deponering av gruveavgang i sjø er kostnadseffektivt og en mye brukt metode i Norge. Sjødeponering av gruveavgang er imidlertid kontroversielt med tanke på miljøutfordringer, og kan medføre spredning av partikler ...

Tildelt: kr 7,9 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Nordland - Nordlánnda

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

INNOVATIVE EPIGENETIC MARKERS FOR FISH DOMESTICATION

Domestisering av dyr som en pålitelig matkilde var et kritisk punkt i menneskets historie, og det preger fortsatt samfunnet vårt i dag. Fiskeoppdrett er en av de raskest voksende sektorene for matproduksjon over hele verden, siden fiskeriene ikke klarer å møte den økende etterspørselen etter fisk...

Tildelt: kr 2,8 mill.

Prosjektperiode: 2016-2022

Sted: Nordland - Nordlánnda

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Epigenetic variation in seagrass clones: key to success without genetic variation?

Sjøgressenger er grunnlaget for noen av de mest produktive og svært mangfoldige kystnære marine økosystemene på planeten. Deres globale nedgang har en negativ innvirkning på økonomisk viktige arter og resulterer i tap av økosystemtjenester verdt mer enn ? 16.000 ha-1 år-1. Dermed er det avgjørend...

Tildelt: kr 4,8 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Nordland - Nordlánnda

BIONÆR-Bionæringsprogram

Optimizing grazing in dairy herds with automatic milking systems

Bakgrunnen for prosjektet er dei store endringane i mjølkeproduksjonen gjennom dei siste åra. Dette er eit resultat av teknologiske endringar og endringar i regelverk som styrer norsk mjølkeproduksjon. Dei viktigaste trekka i denne utviklinga er innføring av automatisk mjølking (AMS), aukande sto...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2014-2021

Sted: Nordland - Nordlánnda