205 prosjekter

SSF-Svalbard Science Forum

MARINE FUNGI ON JAN MAYEN (MFJM) - TAXONOMIC DIVERSITY AND NEW ANTIBACTERIAL SECONDARY METABOLITES

The proposed project (MFJM) aims to map the diversity and distribution of marine fungi on the remote Jan Mayen. Few studies have been performed on the island to map the diversity of fungi and none of these has reported occurrences of marine fungi. It is likely that the unique location host undesc...

Tildelt: kr 46 000

Prosjektperiode: 2022-2022

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FRIBIO2-FRIPRO forskerprosjekt, biologi

Novel mechanisms for cell-to-cell communication in fish

Oppdrett av laks er blitt en av gorges viktigste næringer, med årlig produksjon på over 1.4 mill tonn. Produksjon lider av relativt stor dødelighet (opp mot 20%) forårsaket av miljøfaktorer, stress og infeksjonssykdommer. Det er relativt store kunnskapshull når det gjelder hvordan fiskeceller res...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2027

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Bottom-sea ice Respiration and nutrient Exchanges Assessed for THE Arctic

Global oppvarming endrer den arktiske havisen. Det påvirker spesialiserte mikroorganismer, som alger, som lever i den. Havisalger er essensielle medlemmer av det marine økosystemet. De sørger for organisk karbon til andre organismer og påvirker den biokjemiske syklusen av grunnstoffer. Gjennom fo...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

SSF-Svalbard Science Forum

Fungal symbionts induce mortality and reduce swimming activity in calanoid copepods during polar night

Zooplankton are key intermediaries between microbes and higher trophic levels. Elevated temperatures in the Arctic are expected to increase metabolic rates, which in turn will result in increased rates of zooplankton production and foraging. We postulate that this may also be tied to elevated in...

Tildelt: kr 18 999

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

SSF-Svalbard Science Forum

Tourist safety in polar regions: guide’s competence and emergency preparedness in Arctic communities, RIS ID 11591.

Polar adventure tourism is growing rapidly leading to increasing risk of accidents and more stress on local emergency preparedness. The objective of the phd research is to explore the relationship between guides competences and ensuring safety in the field. The study pays attention to key issues ...

Tildelt: kr 50 000

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Living on Air

Atmosfæriske metanoksiderende bakterier er de eneste organismer på jorden som kan ta opp og kunsumere klimagassen metan direkte fra atmosfæren. Disse organismene tar opp opptil 47 millioner tonn metan fra atmosfæren hvert år, men til tross for dette øker atmosfæriske metankonsentrasjoner raskt. H...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

9th Norwegian Environmental Toxicology Symposium

The Norwegian Environmental Toxicology Symposium is a biennial interdisciplinary symposium with focus on research-based solutions to solve challenges related to the protection of the environment, and in particular increasing knowledge on how anthropogenic stressors affect the ecosystem alone and ...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

SSF-Svalbard Science Forum

Methodological development of near-remote sensing of vegetation dynamics and permafrost collapse

I propose to develop and test a method of monitoring vegetation change and permafrost degradation using simple field instruments and a normal digital camera. I will survey vegetation cover and take photographs with NDVI and normal cameras at 186 permanent plots in Adventdalen. Percentage cover fr...

Tildelt: kr 75 999

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

IS-DAAD-Forskerutveksl. Norge-Tyskland

New integrated approach for fungal natural product discovery based on co-occurrence networks of interacting microbes

The project “New integrated approach for fungal natural product discovery based on co-occurrence networks of interacting microbes” is a collaborative effort between UiT – The Arctic University of Norway and the University of Bremen, Germany, involving research exchange activities of three early c...

Tildelt: kr 95 000

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

SSF-Svalbard Science Forum

Historic changes in diversity, abundance, and biomass of seaweed-associated fauna in Svalbard, RIS ID 11621

Global warming has been accelerating recently and shows especially strong impact in the Arctic. The resulting changes of the abiotic environment may challenge the structure and/or functioning of ecosystems. We aim at quantifying whether and, if so, by how much the abundance, biomass, and diversit...

Tildelt: kr 61 999

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

SFI-Sentre for forskn.drevet innov

Dsolve - Biodegradable plastics in marine applications

Dsolve - Senter for utvikling av bionedbrytbar plast til anvendelse i fiskeri og akvakultur. Senteret har som visjon å redusere plastsøppel og tilhørende problemer (makro-/mikroplast og spøkelsesfiske) forårsaket av fiskeri- og havbruksnæringen. Vår ambisjon er å plassere Norge i spissen for ...

Tildelt: kr 96,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2028

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Ekte opplevelse, samskaping og digital innovasjon – Innovative onsite og online løsninger i kulturbasert opplevelse og reiseliv

Prosjektet skal lede frem til en søknad til utlysningen ?Collaborative Project to Increase Research-based Innovation in Selected Service Industries?. Prosjektet vil mobilisere åtte bedrifter med direkte eller indirekte tilknytning til kulturbasert opplevelse, til å forplikte seg til et treårig ...

Tildelt: kr 74 999

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

OCEAN Sustainability Pathways for Achieving Conflict Transformation - OCEANS PACT

OCEANS PACT tar for seg marine konflikter i lys av visjonene om blå vekst, FNs bærekraftsmål og forpliktelsene til å skape et netto nullutslippssamfunn. Utgangspunktet er den økende industrialiseringen av verdens kyst- og havområder og de mange formene for konflikt som nå avtegner seg. OCEANS PAC...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FRIBIO2-FRIPRO forskerprosjekt, biologi

Exploring the intersection between opto- and epigenetic networks in the parasitic vine Cuscuta

Sollys med lang bølgelengde, som oppfattes som rødt eller mørkerødt av oss, forteller planter om de vokser i skyggen av andre planter eller i direkte sollys. I motsetning til de fleste plantearter som prøver å vokse vekk fra skyggen, søker snylteplanten Cuscuta skyggede forhold hvor produksjonen ...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

AFO-JIGG: Service design thinking to improve welfare and product quality in the Norwegian small-scale fishing fleet

I Norge er dødsfall blant fiskere i småskalaflåten omtrent fem ganger større enn i de større kystfartøyene og nesten 20 ganger større enn i havfiskefartøyene. Hovedårsaken til dødsfallene er drukning etter fartøyulykker, men fall over bord og drukning i havn er også relevante årsaker. Selv om det...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FRIBIO2-FRIPRO forskerprosjekt, biologi

MONEC - To manage or not: Assessing the benefit of managing ecosystem disservices

Kan en plante forårsake mer skade enn gagn i et økosystem? Den vakre kreklingen lager grønne, teppebelagte heier og smakfulle bær, og den lagrer karbon. Men for mange arter i økosystemet er den en dårlig samarbeidspartner. Bladene til krekling inneholder kjemiske stoffer som hindrer andre planter...

Tildelt: kr 11,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Understanding Resilience and Long-Term Environmental Change in the High Arctic: Narrative-Based Analyses from Svalbard (SVALUR)

SVALUR har som målsetning å bygge resiliens og kapasitet for å tilpasse seg de raske miljøendringene som finner sted på Svalbard. Det finnes mange programmer som fokuserer på miljøovervåkning på Svalbard, men hver av disse har relativt spesifikke mandater og begrensede tidsrammer. Lokalbefolkning...

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Nano- and microplastics: Do they impact fish health and welfare?

Plastprodukter blir nedbrutt via miljøpåvirkning til små mikroskopiske partikler - ned til nanometer størrelser. Overveldende dokumentasjon viser at de minste partiklene (nanopartikler) kan påvirke organismer negativt - mer negativt enn partikler i mikro- og millimeter størrelser. I dette prosjek...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

SSF-Svalbard Science Forum

Life Strategy of Arctic Marine Phytoplankton in Central Part of Svalbard

Marine phytoplankton is an elementary compound of food chain in the Arctic. The main phytoplankton blooms develop in spring and autumn. Its overwintering strategies are still not fully understood. Recent studies suggest that a part of the population is captured during new sea ice formation. Mixot...

Tildelt: kr 52 579

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

SSF-Svalbard Science Forum

Seasonal importance of mixotrophy in Billefjorden, uptake of living material by microalgae, RiS ID 10889

The aim of the project is to study the relative contribution/importance of phagotrophy in microalgae at different seasons in a high Arctic fjord. Ingestion rates of fluorescently marked vivid bacterial cells by microalgal groups will be determined and potentially mixotrophic micralgae will be col...

Tildelt: kr 65 526

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

SSF-Svalbard Science Forum

Seasonal CO2 fixation in Billefjorden, chemotrophy vs phototrophy, RiS ID 10889

The aim of the project is to quantify carbon fluxes over the year using isotope labelling experiments. the focus will be on autotrophic carbon uptake via nitrification and photosynthesis. In addition, the heterotrophic carbon uptake by bacteria, arachaea, and microplankton will be measured. The m...

Tildelt: kr 72 757

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Norsk Økologisk Forenings konferanse 2019 "Mot mer politisk relevant økologi"

Mot mer politisk relevant økologi Presset på naturlige økosystemer over hele verden og i Norge øker. Kunnskap basert på økologisk vitenskap kan informere beslutningsprosesser samt forbedre politiske prosesser slik at presset modereres, men hvor ofte brukes denne kunnskapen? Og, krever grunnloven...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

GLOBALBÆREKRAFT-Forskning for global bærekraft

Coastal transformations and fisher wellbeing - synthesized perspectives from India and Europe

FisherCoasts tredje prosjektperiode lidd under Covid-19-pandemien, som særlig har påvirket feltarbeidet, spesielt i India. Etter revidert plan har imidlertid vår doktorgradsstudent vært i stand til å utføre flere måneders feltarbeid og derved samle inn en betydelig mengde data for hennes avhandli...

Tildelt: kr 3,7 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

IS-AUR-Samarb.progr. Norge Frankrike

HYPOTHALAMIC TANYCYTES AS EPIGENETIC CALENDARS

This ambitious project addresses the role of hypothalamic tanycytes and epigenetic modification in regulating seasonal time keeping in mammals using two physiological paradigms, maternal programming and hibernation. This project brings together complementary skills in: 1) seasonal and development...

Tildelt: kr 80 000

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

IS-AUR-Samarb.progr. Norge Frankrike

Developing a new approach to improve the understanding of appetite control and growth in salmonids

The Arctic charr is a salmonid that shows strong seasonal fluctuations in food intake. The charr has a deep resilience in response to periods of fasting indicated by a lack of central hunger signalling. The underpinning physiological mechanism of the strong tolerance to feed deprivation, however,...

Tildelt: kr 33 139

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Research Visit in China related to Aquaculture Technology and Market

-

Tildelt: kr 0,16 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

18th Meeting of the International Study group for Systems Biology

The international study group of systems biology (ISGSB) is organizing a biannual conference series. ISGSB conferences are well established and ISGSB2018 will be the 18th conference of this series that has a growing number of participants both from theoretical and experimental sciences. ISGSB con...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

SSF-Svalbard Science Forum

Bacterial communities in the cryosphere. Controls and connectivity on glaciers and sea ice RIS 10889

The aim of this project is to elucidate bacterial community structure and the forces that shape succession and diversity patterns within a Svalbard fjord (Billefjorden), influenced by sea ice and glacial meltwater inflow. Data collection in April and July will include 16sRNA sequencing, CARDFish ...

Tildelt: kr 60 730

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

SSF-Svalbard Science Forum

Microalgae vertical flux in the Svalbard seasonal ice zone RiD ID 10889 and 10900

Two field campaigns will be completed in Billefjorden, through collaboration with the Czech Center for Polar Ecology (CPE) station in Petuniabukta (Nostoc field station), to study microalgae and vertical carbon export in the seasonal sea ice zone of Svalbard. 24-hour sediment traps will be deploy...

Tildelt: kr 64 720

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

SSF-Svalbard Science Forum

Microalgal communities in the cryosphere Controls and connectivity from glaciers to sea ice, RiS ID 10889

The aim of the project is to study the roles and controls of microalgae in the cryosphere. I will study communities on glaciers, in the fjords and in and underneath sea ice. Besides microscopy, next generation sequencing methods will be used for 18S amplicon sequencing in summer with high glacial...

Tildelt: kr 72 888

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku