0 antall prosjekter

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Firm power, worker power, and the structure of labor markets

Maktdynamikken i arbeidsforholdet er i endring. På den ene siden vokser arbeidsgiverne seg større og okkuperer stadig større andeler av arbeidsmarkedene. På den annen side organiserer ansatte arbeidskraft i mye mindre grad og fagforeninger dekker andre typer av arbeidere. Disse endringene påvirke...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2023-2027

Sted: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The Freedom to Choose

Idealet om at mennesker skal stå fritt til å velge og bør holdes ansvarlige for valgene de tar er grunnleggende i den moderne verden. Faktisk er hensynet til individuell frihet og personlig ansvar fremtredende i nesten alle områder av samfunnet, fra politiske debatter til hverdagslivet. Prosjekt...

Tildelt: kr 12,5 mill.

Prosjektperiode: 2022-2028

Sted: Vestland

FINANSMARK-Finansmarkedet

The IAAE 2023 Annual Conference at BI Norwegian Business School, 27-30 June 2023

Formelt sett startet forberedelsene våre til å arrangere den årlige konferansen til International Association of Applied Econometrics (IAAE) i juni 2023 ved Handelshøyskolen BI den 1. september 2022. Forberedelsene går i henhold til planen. Framgangen vår kan følges på den nylig opprettede nettsi...

Tildelt: kr 0,40 mill.

Prosjektperiode: 2022-2023

Sted: Oslo

SAMØKONOMI-Makroøkonomiske utfordringer

When macro meets micro: Global challenges and heterogeneous responses in Norway

En liten åpen økonomi som Norge vil alltid være påvirket av global økonomisk utvikling. Klimaendringer, korona-pandemien og kraftige fall i oljeprisen gir spesifikke utfordringer til norsk økonomi og bærekraften i den norske velferdsstaten. Selv om oljerelatert virksomhet har bidratt til økonomis...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2028

Sted: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The dynamics of political selection

Moderne demokratier gir politiske ledere muligheter til å påvirke samfunnets sosiale og økonomiske utvikling både i positiv og negativ retning. Lederutvelgelse til politiske verv er derfor viktig, og partiene er nøkkelen til en politisk karriere. Partiene avgjør hva som skal til for at borgerne k...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2026

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Challenges to shaping an inclusive work-life in rapidly changing labour markets: Firms, Human capital, and Family policy

Hvorfor er kvinner fremdeles underrepresentert i toppstillinger, til tross for at kvinner har nådd høyt utdanningsnivå og arbeidsmarkedsdeltakelse? Hvordan påvirkes kjønnsulikheter av karrierer og strategisk humankapital, jobboppdrag og arbeidsorganisering i bedriftene? Endrer myndighetenes polit...

Tildelt: kr 12,4 mill.

Prosjektperiode: 2021-2027

Sted: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Global Challenges, Sustainability, and the Welfare State - Perspectives from Labor, Behavioral and Macroeconomics

Norge er en liten, åpen, og ressursbasert økonomi der globale endringer i oljepriser, valutakursvolatilitet og andre internasjonale sjokk påvirker økonomi og velstand. samfunnets velvære. Den nåværende COVID-19-pandemien er et eksempel på et slikt sjokk med stor innvirkning på norsk økonomi. Det ...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Vestland

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gaveprofessorat NorgesGruppen (Frode Steen)

Forskningssamarbeid med NorgesGruppen. Avtalen inkluderer gaveprofessorat, en post doc- stilling og en årlig dagligvarekonferanse. Avtalen går over fem år. For ytterligere spesifikasjon, se kontakt.

Tildelt: kr 0,85 mill.

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Vestland

SKATT-Skatteøkonomi

11th Norwegian-German Seminar on Public Economics

The 11th Norwegian-German Seminar on Public Economics is another joint initiative of CESifo, NoCeT, and OFS, takes place in Munich, Germany, and brings together about 25 researchers plus some local non-presenting participants from the CESifo network in Munich. Traditionally, there are 10 to 12 pa...

Tildelt: kr 75 000

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Vestland

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

Women in Economics Network – Nettverksbygning innenfor Samfunnsøkonomi

Kvinner utgjør 28% av akademisk stab innenfor samfunnsøkonomi i Norge, og bare 15% av professorer. Tallene for Norge speiler en generell underrepresentasjon av kvinner i samfunnsøkonomi på verdensbasis. Ved de største internasjonale konferansene utgjør kvinner mellom 15-20% av foredragsholderne. ...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Reducing Inequality Through Complementarities in Investments in Education and Health

I mange vestlige land har ulikhetene økt dramatisk de siste tiårene, med økende forskjeller i utdanningsnivå, inntekt og fysisk og psykisk helse. Dette skaper betydelige utfordringer med tanke på å sikre høy livskvalitet for hele befolkningen. Det er derfor svært viktig med grundig forskning på h...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2024

Sted: Vestland

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gaveprofessorat NorgesGruppen (Frode Steen)

Forskningssamarbeid med NorgesGruppen. Avtalen inkluderer gaveprofessorat, en post doc- stilling og en årlig dagligvarekonferanse. Avtalen går over fem år. For ytterligere spesifikasjon, se kontakt.

Tildelt: kr 0,75 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Vestland

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gaveprofessorat NorgesGruppen (Frode Steen)

Forskningssamarbeid med NorgesGruppen. Avtalen inkluderer gaveprofessorat, en post doc- stilling og en årlig dagligvarekonferanse. Avtalen går over fem år. For ytterligere spesifikasjon, se kontakt.

Tildelt: kr 0,79 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Vestland

SFF-Sentre for fremragende forskn

Centre for Experimental Research on Fairness, Inequality, and Rationality (FAIR)

FAIR har som mål å gjøre banebrytende forskning på hvordan å adressere ulikheter i samfunnet. Senteret er et langsiktig samarbeid mellom forskergruppene The Choice Lab (TCL) og The Center for Empirical Labor Economics (CELE) ved NHH. Siden oppstart i august 2017 har FAIR hatt stor aktivitet. S...

Tildelt: kr 167,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2027

Sted: Vestland

POS-ERC-Støtte til ERC søkere som oppnår god evaluering

ERC-PILOT

This application seeks funding for four initiatives that will strengthen the ERC Advanced Grant Application: - Research assistance - Proof reading - International team of reviewers - Pilot data collection

Tildelt: kr 0,29 mill.

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Vestland

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

11th Nordic Conference in Behavioral and Experimental Economics

Det søkes støtte til gjennomføring av 11. Nordic Conference in Behavioral and Experimental Economics, ved Handelshøyskolen BI/Nydalen 30. september og 1. oktober 2016. Konferansen ambulerer mellom de Nordiske land, og avholdes for 11. gang i 2016. Konferansen er en etablert arena for diskusjon ...

Tildelt: kr 74 999

Prosjektperiode: 2016-2016

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

2016 European meeting of the Economic Science Association (ESA)

The European meeting of the Economic Science Association (ESA) has established itself as the main conference in Europe on the use of experimental methods in the field of behavioral and development economics. The conference takes place in different European cities every year, at the latest in Heid...

Tildelt: kr 79 999

Prosjektperiode: 2016-2016

Sted: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

New approaches to measuring inequality: From household decisions to global comparisons

Thomas Pikettys bok "Capital in the twenty-first century" er en bestseller som har demonstrert at debatten knyttet til økonomisk ulikhet har fått økt interesse de siste tiårene. Boken diskuterer ulikhet i en historisk sammenheng og boken har mottatt både ris og ros, i Norge og internasjonalt. Me...

Tildelt: kr 5,1 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Vestland

IS-BILAT-Mobilitet Norge-USA /Canada

Law and Economics

Research stay at University of California Berkeley (UCB) fall 2010 and spring 2011 1. Collaboration with researchers at UCB. Professor Richard Gilbert and professor Michael Katz have invited me to do research at UCB in their research group. My research interests overlap with their ongoing rese...

Tildelt: kr 0,32 mill.

Prosjektperiode: 2010-2011

Sted: Vestland

SKATT-Skatteøkonomi

Taxation of Capital Gains in the Housing Market

Analyze the role played by capital gains in the formation of house prices and how taxation of such gains may reduce the volatility of prices, stabilize the housing market, and generate revenue. Construct a theoretical apparatus with two types of buyers, f irst-time and nth time, and examine diffe...

Tildelt: kr 0,81 mill.

Prosjektperiode: 2010-2011

Sted: Oslo

TJENESTER-Helse- og omsorgstjenester

Biopharmaceuticals in European hospitals: A comparative study of demand and reimbursement of innovative drugs

Pharmaceutical treatment are of growing importance in hospitals. Annual cost of pharmaceuticals in Norwegian hospitals has increased by 100 percent (in real terms) over a ten years period, and has by now reached 3 billion NOK per year. New and expensive d rugs have improved treatment of cancer, r...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2010-2013

Sted: Oslo

IS-BILAT-Mobilitet Norge-USA /Canada

Responsibility and fairness

Experimental economics has developed into one of the most productive and empirically relevant research fields in economics since the mid 1990s. The Nobel Prize in Economics 2002 was awarded Daniel Kahneman and Vernon L. Smith for their contribution to the field. An important contribution of expe...

Tildelt: kr 0,27 mill.

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Vestland

IS-BILAT-Mobilitet Norge-USA /Canada

Macroeconomic news, monetary policy and the role of financial markets

This project addresses the effect of macroeconomic news, such as announcements about monetary policy, on asset prices, as well as the reverse causation, namely how shocks in asset prices influence monetary policy. We expect there to be substantial interde pendence between monetary policy and asse...

Tildelt: kr 0,14 mill.

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Oslo

IS-BILAT-Mobilitet Norge-USA /Canada

Gasoline Prices in Market Equilibrium

Gasoline retail markets in some areas in Norway exhibit weekly price cycles: Prices tend to rise at the start of the week and gradually fall towards the weekend. Some claim the pattern is due to unlawful price collusion. If they are right, the detrimental welfare implications are important for s...

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Vestland

IS-STP-Statsstipendprogram, utlendinger

Erol, Emine tyrkisk statsstip 2006/07

...

Tildelt: kr 41 500

Prosjektperiode: 2007-2007

Sted: Vestland

SKATT-Skatteøkonomi

Nordisk konferanse om skattepolitikk og offentlig økonomi

...

Tildelt: kr 0,17 mill.

Prosjektperiode: 2006-2008

Sted: Vestland