0 antall prosjekter

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

A leap towards effective and safe treatment for neuropathic pain: a strategic initiative for enhanced healthcare and societal well-being

AKIGAI’s initiative is set to transform the treatment of Neuropathic Pain (NeuP) by bringing a NeuP drug to market – an EGFR-Inhibitor (EGFR-I) which has been demonstrated by AKIGAI to effectively alleviate NeuP symptoms. NeuP, an intense and often chronic form of pain, affects almost 10% of the ...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2024-2024

Sted: Oslo

KVINNEHELSE-Kvinners helse og kjønnsperspektiver

Dementia with Lewy bodies in women: combating misdiagnosis through sex-specific biomarkers of disease risk and progression

Demens med Lewylegemer (DLB) er vanskelig å diagnostisere, spesielt hos kvinner, og en ny helgenom assosiasjonsstudie kan forklare hvorfor det er slik: Kvinner og menn har ulike genetiske forbindelser til sykdommen. Dette kan forklare hvorfor DLB er sjeldnere hos kvinner og hvorfor sykdommmen hos...

Tildelt: kr 11,0 mill.

Prosjektperiode: 2024-2027

Sted: Rogaland

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Switching off Neuropathic Pain–a chronic and globally unmet NEED affecting 100M+ patients–with a tried-&-tested drug family: EGFR-inhibitors

Neuropathic pain (NeuP) results from direct nerve damage. It is an intense and often chronic form of pain with burning, lancinating and electric characteristics. It impacts significantly on the physical, emotional, and economic well-being of sufferers. With increasing prevalence rates already in ...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2024-2024

Sted: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Glioma invasion assays as a predictive tool for personalized glioma medicine

Glioblastoma multiforme er den vanligste ondartede hjernesvulsten. Median overlevelse for pasienter er mindre enn 24 måneder, og det er foreløpig ingen kur. Det er betydelige begrensninger for glioblastomterapi. Spesielt er glioblastomer svært heterogene og unike for hver pasient, og forhindrer "...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2023-2026

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

MoDAl - A new kit for early and fast molecular diagnosis of PD and DLB

Sykdommer med Lewi bodies (DLB), inkludert Parkinsons sykdom, demens og andre bevegelsesforstyrrelser, påvirker en aldrende befolkning, og de er vanskelige å diagnostisere tidlig og derfor å finne behandlinger for å stoppe utviklingen. Forskerne bak MoDAl-prosjektet har beskrevet en laboratorieme...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2023-2023

Sted: Rogaland

FORNY20-FORNY2020

NAD replenishment therapy for Parkinson’s disease

Parkinsons sykdom (PD) er den raskest voksende hjernesykdommen i verden. Det er for tiden mer enn 10 millioner mennesker med PD, og ??dette tallet forventes å dobles innen 2040. Mens det farmasøytiske markedet for PD anslås å nå 11 milliarder dollar innen 2029, er eksisterende behandlinger rent s...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2023-2025

Sted: Vestland

HELSEINNOVASJON-Helseinnovasjon

Et slag for syn. Effektiv og bærekraftig behandling og rehabilitering av synsproblemer etter hjerneskade ved bruk av VR-teknologi

Syn er den viktigste menneskelige sansen, og synsproblemer er vanlig etter hjerneskade. De fleste som rammes er eldre, i 2050 estimeres det en dobling av eldre >70 år, og dermed at flere får av hjerneslag, parkinson eller demens. Den viktigste årsaken til hjerneskade er hjerneslag, og synsproblem...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2023-2023

Sted: Buskerud

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

PES-søknad for helseforetak i Helse Sør-Øst

Helse Sør-Øst (HSØ) har vedtatte strategier og planer for forskning. Disse gir helseforetakene klar retning og motivasjon for å søke HE. OUS, som største helseforetak i HSØ, har en sterkt posisjon i HE i kraft av sin størrelse innenfor forskning og klinisk behandling. Dette gjør OUS til en attrak...

Tildelt: kr 5,4 mill.

Prosjektperiode: 2023-2024

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

KVAL: Mitophagy induction to treat Alzheimer’s disease – a hit-to-lead drug discovery project

Demens påvirker over 50 millioner mennesker over hele verden, med et anslått antall på 80 000-120 000 i Norge. Blant de forskjellige typene demens, utgjør Alzheimers sykdom (AD) 70% av dem. AD er en nevrodegenerativ sykdom, som hovedsakelig forekommer i den eldre befolkningen over 60 år, og de fl...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2022-2023

Sted: Oslo

EUROSTARS-EUROSTARS

E!1826 AI quantification of wake-up stroke

Akutt slag er en av hovedårsakene til død og varig funksjonssvikt, både nasjonalt og globalt. Rask og rikitg behandling er nøkkelen til å unngå dette. Akutt slag kan behandles med trombolyse og/eller trombektomi, men begge behandlingsaltertnativene kan kun bli utført i et begrenset tidsvindu ette...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2022-2024

Sted: Oslo

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Women Tech - Entering European systems to help people with migraine

This PES project will support the writing of an application for the Women TechEU call. The writing includes structuring a work package with activities (deliverables, milestones), preparing the proposal and a 5 page business plan. The work includes budgeting of the proposed work package to cover n...

Tildelt: kr 24 999

Prosjektperiode: 2022-2023

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

PredARIA - A new biomarker system to predict ARIA adverse side effects from immunotherapies for Alzheimers disease

Prosjektets vil utvikle en ny blodbasert teststrategi for Alzheimers sykdom (AD) som kan oppdage og forutsi alvorlige bivirkninger ved bruk av et nylig godkjent legemiddeli USA og av andre immunterapier som er under utvikling. Dette muliggjøre personlig optimalisert behandling og forebygging av a...

Tildelt: kr 11,3 mill.

Prosjektperiode: 2022-2025

Sted: Oslo

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

FlowOx 3.0 NEURO

FlowOx is an innovative non-invasive medical device that will disrupt decades of inadequate drug-based therapies with a novel approach to the medical practice and for the treatment of symptomatic pain and muscle spasms in MS patients. The mechanism of action will involve vascularly induced neuro...

Tildelt: kr 74 999

Prosjektperiode: 2022-2023

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

KVAL: Deep learning in dynamic Possitron Emission Tomography (PET) Imaging

Medisinsk avbildningsteknikker er mye brukt for å visualisere vev, svulster og biologiske prosesser både klinisk ved sykdomsdiagnostikk og hos dyr for forskningsformål. Det finnes ulike typer medisinsk bildediagnostikk der noen fokuserer på å visualisere anatomiske strukturer eller vev (eks. CT, ...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2022-2022

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

FKB-Forskningssentre for klinisk behandling

Norwegian Headache Research Centre

Norsk senter for hodepineforskning (NorHead) NorHead har hatt et svært hektisk og produktivt første år i drift. Det har vært jobbet intensivt med å få opp infrastruktur, inkludert NorHead Forskningsregister. Det er publisert 30 vitenskapelige artikler og senteret her hatt en rekke aktiviteter for...

Tildelt: kr 128,0 mill.

Prosjektperiode: 2022-2030

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

New blood test for diagnosing early stage Parkinsons Disease

Pre Diagnostics vil utvikle en non-invasiv blodprøve for påvisning av Parkinsons sykdom (PD) i tidlige stadier av sykdommen. Dette vil muliggjøre diagnostisering og behandling i en tidligere fase enn hva som er mulig med dagens diagnostiske metoder. PD er den nest største nevrodegenerative sykdo...

Tildelt: kr 14,9 mill.

Prosjektperiode: 2022-2025

Sted: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

ANeED Joint Effort 21: eHealth and a PPI-program in Dementia with Lewybodies (DLB)

Digitale signaturer fra bærbare enheter ved demens med lewylegemer Demens med lewylegemer er en sykdom som rammer mange ulike organer i kroppen i tillegg til hjernen med kognitiv svikt i form av redusert mentalt tempo, oppmerksomhet og konsentrasjon. Sykdommen gir sviktende gangfunksjon og balan...

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2026

Sted: Vestland

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Women Tech - Entering European systems to help people with migraine

This PES project will support the writing of an application for the Women TechEU call. The writing includes structuring a work package with activities (deliverables, milestones), preparing the proposal and a 5 page business plan. The work includes budgeting of the proposed work package to cover n...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Oslo

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Hjernehelsekonferansen 2021: GOD SØVN – KLAR HJERNE

En av tre voksne sliter ukentlig med søvnen. Ca. 15 prosent av befolkningen har insomni av mer langvarig art. Kroniske søvnvansker øker, og det anslås at 85 prosent av de med søvnproblemer, ikke får behandling. Søvn er en samfunnsutfordring! Hjernehelsekonferansen 2021 handler om hjernen og søvn...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

KVAL: Novel Treatment for Trigeminal Neuralgia

Trigeminusnevralgi er en smertetilstand som er blitt beskrevet som en av de verste smerter mennesker kan oppleve med en prevalens på ca. 0,2% og med få tilfredsstillende behandlingsalternativer. Vår forskningsgruppe har siden 2012 utført nyskapende forskning med sikte på å utvikle et nye behan...

Tildelt: kr 0,49 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NAERINGSPH-Nærings-phd

Intermittent negative pressure and its impact on the venous-arterial reflex; - mechanism of action and clinical effects

Intermitterende undertrykk (svakt sug) på underbenet har vist seg å forbedre blodstrømmen hos personer med sirkulasjonsproblemer. Spesielt har personer med blokkerte arterier vist seg å dra nytte av behandlingen, noe som fører til forbedringer i avstanden de kan gå, raskere tilheling av sår og re...

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Oslo

EUROSTARS-EUROSTARS

E115549 (CEREBRI) Developing cost-effective biofeedback treatment for patients suffering from migraines

Migrene er en nettverkssykdom i hjernen som rammer 14% av befolkningen. Personer med migrene har ofte redusert livskvalitet og et manglende behandlingstilbud. Medisiner er ofte forbundet med bivirkninger, og det er et økende behov for ikke-medikamentell behandling med dokumentert klinisk effekt. ...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Oslo

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

The BRIDGE study: Bridging pregnancy and fetal microchimerism with longterm female maternal cardiovascular and neurovascular health

Hjerte- og karsykdom, inkludert hjerneslag, er ledende årsaker til for tidlig død og funksjonshemming hos kvinner, og forventes å øke mye i årene fremover. BRIDGE-studien har som mål å øke kunnskap om hvordan svangerskap påvirker hjerte- og karsykdom og å tilrettelegge for fremtidig presisjonsmed...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Oslo

JPND-EU Joint Programme - Neurodege

Developing BBB-ASL as non-invasive early biomarker of Alzheimer’s disease

Alzheimers sykdom (AD) forårsaker de fleste tilfeller av demens. Et av de tidligste tegnene er tap av blod-hjerne-barriere (BBB) integritet, som kan avbildes med positronemisjonstomografi (PET) og magnetisk resonansavbildning (MR) og kan være relatert til sykdomsprogresjon. Arterial spin labeling...

Tildelt: kr 6,5 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Hjernehelsekonferansen 2020

Begrepet hjernehelse er nå for alvor kommet i bruk i Norge, etter å ha blitt introdusert i 2015 (Hjerneåret). Regjeringen lanserte i desember 2017 "Nasjonal hjernehelsestrategi 2018 - 2024" og bruker nå begrepet hjernehelse aktivt. Hjernehelsekonferansen ønsker å befeste begrepet og utvide forstå...

Tildelt: kr 0,24 mill.

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Antiepileptic drugs in pregnancy and risk for the mother and child - an international conference

There is a strong public interest in drug safety and especially in use of drugs in pregnancy. Every year about 300 000 children are born in the Nordic countries, and about 60% of Nordic pregnant women are prescribed drugs during pregnancy, some of them due to chronic diseases that necessitate lon...

Tildelt: kr 0,16 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Digital poliklinikk med hjemmeoppfølging

Smartere bruk av digitale løsninger gjør det enklere for pasienter å få behandling hjemme hos seg selv, og redusere behovet for fysisk oppmøte på sykehuset samt å sikre at eventuelle forandringer i pasientens tilstand fanges opp tidligere. I dette prosjektet har en digital poliklinikk blitt teste...

Tildelt: kr 4,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Oligodendroglial isoforms of ANK3 and their role in the etiology of bipolar disorder

Bipolar lidelse er en alvorlig mental lidelse som rammer 1% av verdens befolkning og er definert av Verdens Helseorganisjon (WHO) som en av lidelsene med høyest morbiditet og tapt produktivitet. Grunnen til de høye helsemessige og sosiale kostnadene er at lidelsen typisk utvikles i tenårene eller...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2026

Sted: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

B-cell immunosuppresion or pulsed immune reconstitution therapy as Efficient and Active Treatment for Multiple Sclerosis

Multippel sklerose (MS) er en demyeliniserende og nevrodegenerativ inflammatorisk lidelse i sentralnervesystemet, som affiserer mer enn 13 000 pasienter i Norge og mer enn 2.2 millioner mennesker i verden totalt. Kladribin-tabletter er i dag førstevalg som godkjent høyaktiv sykdomsmodulerende be...

Tildelt: kr 11,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Exercised Plasma to Treat Alzheimers Disease, The ExPlas Study

Ligger nøkkelen til å forebygge og behandle Alzheimer i blodet til de som trener? Dette spørsmålet stiller vi for å bidra til å undersøke potensielt nye muligheter for utvikling av medisin som kan forebygge-, forsinke- og/eller behandle Alzheimers sykdom, den vanligste formen for demens. Den s...

Tildelt: kr 13,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2026

Sted: Trøndelag - Trööndelage