0 antall prosjekter

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Exciting times: Extreme modelling of excitable tissue (EMIx)

Hjernen inneholder milliarder av nerveceller som i et komplekst samspill styrer våre tanker, følelser, atferd og bevegelser. Nerveceller kommuniserer via elektriske signaler som genereres av at molekyler og ioner flytter på seg i, over og mellom cellene. Gliacellene danner nettverk som strekker s...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Oslo

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Åpen publisering ved Simula Research Laboratory for regnskapsåret 2020

Simula Research Laboratory støtter sterkt opp om åpen publisering og demokratisering av forskningsresultater. Gjennom publiseringsstøtte fra NFR er kostnadene for åpen publisering av NFR-finansierte prosjekter redusert, noe som øker motivasjonen til individuelle forskere til å gjøre arbeidet sitt...

Tildelt: kr 14 000

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Oslo

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Rammebevilgning PES2021- 2022 for Simula Research Laboratory

PES-ordningen fra Norges forskningsråd hjelper Simula med å utvikle prosjekter i EUs nye rammeprogram Horisont Europa. Tilskuddet støtter planlegging og utarbeidelse av prosjektforslag. Det gir våre forskere større frihet til å jobbe med gode forslag i et svært konkurransedyktig internasjonalt mi...

Tildelt: kr 3,7 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Oslo

IS-DAAD-Forskerutveksl. Norge-Tyskland

Optimal shape design for cardiovascular flows

Ruptured brain aneurysms account for 3-5% of all new strokes worldwide and are fatal in about 50% of cases. Analysis of cardiovascular diseases through the simulation of the blood flow has the potential to identify aneurysms (in particular intracranial aneurysms) of high rupture risk and to optim...

Tildelt: kr 72 000

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Oslo

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

KOMM: IdentiPhy - In Silico Tools for Improved Drug Testing in Microphysiological Systems

Medikamenter er en helt sentral del av moderne medisin som har gitt samfunnet muligheten til å behandle eller begrense en rekke vanlige lidelser. Utviklingen av nye medisiner er lovende og legemiddelindustrien ønsker å utvikle medisiner mot blant annet Alzheimers, kreft, hjertesvikt og diabetes. ...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Personalized Virtual Heart Models for Diagnosis and Treatment Planning in Patients with Heart Failure

Arytmier, eller uregelmessig hjerteslag, er fortsatt en av de viktigste dødsårsakene i Norge. Med dagens medisin er det vanskelig å vurdere pasienters risiko for dødelig arytmi. I tillegg krever diagnose og behandling ofte kostbare og inngripende prosedyrer. Målet til MyVirtualHF er å forbedre di...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

POS-ERC-Støtte til ERC søkere som oppnår god evaluering

Data-driven Algorithms for Physical Simulations - with applications to breast cancer growth modelling and treatment optimisation

Modern applications in computational science, such as in biomedicine and climate science, are governed by multi-scale and partially unknown physically processes, and hence are numerically challenging to solve. The plummeting cost of sensors, computational power, and data storage in the last decad...

Tildelt: kr 0,27 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Oslo

KINA-Kina-programmet

Statsstipend: Supporting requirements management for software product line engineering

...

Tildelt: kr 0,19 mill.

Prosjektperiode: 2016-2018

Sted: Oslo