41 709 antall prosjekter

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

ARCREATE. An Archaeology of Creative Knowledge in Turbulent Times

Hva skjer med teknologisk kunnskap og praksis i tider med turbulens, sosialt stress og høy mobilitet? Gir stress og mobilitet håndverksmiljøer store utfordringer, eller kan det gi næring til kreativitet? ARCREATE drevet av et dypt ubehag over arkeologiens etablerte fortellinger om migrasjon, da s...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2023-2028

Sted: Oslo

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Labor Entanglements across the Atlantic: US-Scandinavian Activism, Networks and Visions for Society in the Twentieth Century

Skandinavia og USA fremstilles ofte som kontraster, preget av ulik og adskilt historisk utvikling. Særlig synes Skandinavia å skille seg fra det amerikanske samfunn med etterkrigstidens utvikling mot en regulert kapitalisme og stor velferdsstat. De skandinaviske landenes sterke arbeiderbevegelser...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2023-2026

Sted: Oslo

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Voices on the Edge: Minuscule Texts in Early Medieval Latin Culture (c. 700–c. 1000)

I det latinske Europa manglet man i tidlig middelalder tilgang til skriveressurser som papir. Pergament var det mest vanlige mediet for skriftlig kultur, men var svært kostbart. Derfor benyttet lesere og skrivere ofte blanke områder i manuskripter til uformelle notater, utdrag og små tekster som ...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2027

Sted: Oslo

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Dressed in Stone. Interpreting hunter-gatherer rock art of South Africa through the bodily practice of dress.

Den innfødte jeger- og sankerbefolkningen i Sør-Afrika er kjent for å ha malt den fantastiske bergkunsten som finnes i store deler av landets fjellområder. Likevel har San-befolkningen selv ofte blitt beskrevet som "primitive", og til og med nakne mennesker. "Kledd i stein" søker å forene to ...

Tildelt: kr 3,9 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Oslo

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Relics of Nature: An Archaeology of Natural Heritage in the High North

Hva er naturarv? Og hva innebærer en bærekraftig forvaltning av natur? Svar på disse spørsmålene kan fremstå som både åpenbare og vanskelige. Generelt blir natur, og naturarv, ansett som noe grunnleggende «naturlig» og dermed skånet for menneskelig påvirkning. Likevel ser vi at natur i media og m...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Oslo

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

ClimateCultures. Socionatural entanglements in Little Ice Age Norway (1500-1800)

Hva skjedde forrige gang de nordiske samfunnene møtte raske klimaendringer? Hvordan reagerte folk da de møtte lignende utfordringer som de vi står overfor i dag? I dette prosjektet ser vi på den siste perioden med store klimaendringer i Norden, den lille istiden (1500-1800). Forskergruppen rekons...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Poor Little Belgium and the Greater War. The Commission for Relief in Belgium and the Humanitarian Mobilization of the World, 1914-1919.

Hvorfor er vi bekymret for fremmedes lidelser i fjernet? Hvorfor gir vi milliarder for å lindre nød til de som vi aldri har møtt? Og hvorfor bryr vi oss intenst for noen mens andres lidelser går ubemerket? Prosjektet utforsker disse spørsmålene med hensyn til en av de bredeste humanitære virksomh...

Tildelt: kr 0,98 mill.

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Cult, Memory, and Civic Identity in Kalydon

Cult, Memory, and Civic Identity in Kalydon har: - på trods af pandemien formået at udvikle et godt internationalt samarbejde og dermed skabe mulighed for udviklingen af et større forskningsprojekt med specialister indenfor fagfeltet Klassisk Arkæologi omkring studier i både græsk keramik og vot...

Tildelt: kr 3,2 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Image, Imitation, Indulgence. Netherlandish Art and Devotional Practices in Denmark-Norway c.1400-1600

Omkring seksti alterskap produsert i Antwerpen, Brussel, Mechelen og/eller i det nordlige Nederland befinner seg i dag i Skandinavia. I tillegg til å gi oss kunnskap om verkstedpraksis og handelsmønster, er disse også gode kilder - for ikke å si gode bilder - på samtidens religiøs praksis. Prosje...

Tildelt: kr 3,3 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Oversettelse av 3 artikler for bokmanuskriptet Values, Objectivity, and Explanation in Historiography

Values, Objectivity, and Explanation in Historiography brings up to date and renews the debate on two major themes in the philosophy of history which in the last decades have been overshadowed by the linguistic turn and the interest in narrativity. Part I of this book is concerned with the tens...

Tildelt: kr 60 000

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Gangs, Brands and Intellectual Property Rights: Interdisciplinary Comparative Study of Outlaw Motorcycle Gangs and Luxury Brands

Hells Angels, verdens mest kjente og mektigste «outlaw» motorsykkelklubb som opererer i over 50 land verden over, gikk i 2010 til sak mot Alexander McQueen for misbruk av deres varemerke. Saken mot McQueen viste for hele verden at Hells Angels er besatt av å beskytte sitt åndsverk. Dette fokuset ...

Tildelt: kr 3,1 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The Nordic Civil Wars in the High Middle Ages from a cross-disciplinary and comparative perspective

Bakgrunnen for prosjektet var at vi ønsket å nærme oss borgerkrigstiden i Nordens historie (c. 1130-1260) med nye spørsmål og perspektiver. For det første mener vi at tidligere forskning hadde overdrevet det destruktive ved middelalderens konflikter og kriger. Nyere forskning inspirert av rettsan...

Tildelt: kr 8,9 mill.

Prosjektperiode: 2016-2021

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Using the Past in the Past. Viking Age Scandinavia as a Renaissance?

Brugen af fortiden sker i dag såvel som i vikingetiden både materielt og som referencepunkter. Projektet har undersøgt, hvordan fortid er blevet brugt i vikingetidens samfund. Samtidig har det fokuseret på, hvorfor fortiden så ud til at være blevet aktivt brugt af forskellige sociale grupper. Sær...

Tildelt: kr 7,2 mill.

Prosjektperiode: 2016-2022

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Copper in the Early Modern Period. A Comparative Study of Work and Everyday Life in Falun and Røros.

Prosjektet undersøkte utviklingen ved Skandinavias to største kobbergruver i tidlig moderne tid - i Falun og på Røros. Vi undersøkte leveforhold og organisatoriske endringer, og fant bl.a. at bedring av levestandarden kom senere på Røros enn i Norge generelt; at både den svenske og dansk-norske s...

Tildelt: kr 9,1 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Oversettelse Unn Pedersens bokmanus I smeltedigelen: Finsmedene i vikingtidsbyen Kaupang

Formålet med prosjektet er å oversette Unn Pedersens monografi I smeltedigelen: Finsmedene i vikingtidsbyen Kaupang, antatt til utgivelse på Aarhus universitetsforlag som Into the melting pot: Non-ferrous metalworkers in Viking-age Kaupang. Monografie n blir fjerde bind i Kaupang Excavation P...

Tildelt: kr 84 000

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Oslo

GRUNNLOV-Grunnlovsjubileet 2014

FRANCO-NORDIC SYMPOSIUM PARIS 3.-5.NOVEMBER 2014

Arrangementet har som formål å samle nordiske og franske historikere omkring sentrale spørsmål i nordisk historie. Tematisk og kronologisk spenner disse fra middelalderens kongedømme til dagens "nordiske modell", men det vesentligste temaet for konferanse n er overgangen fra enevelde til konstitu...

Tildelt: kr 90 938

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

After the Black Death: Painting and Polychrome Sculpture in Norway, 1350-1550

Prosjektet 'After the Black Death' (ABD) ble lansert i 2010 og finansiert fra midten av 2014 til slutten av 2018. Finansieringen bidro til at et internasjonalt nettverk kunne fokusere på sen-middelalder alterskap og skulpturer fra norske kirker. Spesielt på ca. 25 gjenstander som har blitt katego...

Tildelt: kr 9,1 mill.

Prosjektperiode: 2014-2019

Sted: Oslo

SANCOOP-South Africa - Norway research co-operation on climate, the environment og clean energy

Historical ecology and state formation in the Shashi-Limpopo region of southern Africa: a cross-disciplinary approach

Det overordnede målet for prosjektet er å styrke vår forståelse av Mapela Hill, som ligger helt sør i Zimbabwe inntil elvene Shashi og Limpopo, og dennes rolle i den tidlige, formende fasen for framveksten av komplekse samfunn, urbant liv og statsdannelse. Prosjektet er tverrvitenskapelig sammens...

Tildelt: kr 0,90 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Oslo

GRUNNLOV-Grunnlovsjubileet 2014

Historiedagene 2014

Historiedagene 2014 er en konferanse som vil gå over tre dager, 20. - 22. juni 2014. Den vil bli arrangert i Georg Sverdrups hus på Blindern i Oslo som et samarbeid mellom HIFO(Norske historikerforening) og IAKH (Institutt for arkeologi, konservering og h istorie. Konferansen åpner med en hoveds...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Oslo

GRUNNLOV-Grunnlovsjubileet 2014

Experiences of War and Nationality in Denmark-Norway, 1807-1815

Manuskriptet er fordelt på følgende kapitler: Prologue: Denmark-Norway and the Ideology of Patriotism Chapter 1: The Bombardment of Copenhagen Chapter 2: Denmark-Norway's War with Sweden Chapter 3: Naval and Economic Warfare Chapter 4: Internal Changes an d External Threats Chapter 5: End Games C...

Tildelt: kr 96 000

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

ERC-Garipzanov: Graphicacy and Authority in Early Europe: Graphic Signs of Power and Faith in the Early Middle Ages (c. 300- 1000)

Prosjektets viktigste publikasjoner har utviklet konseptet grafiskhet. Selve konseptet ble i prosjektleders programmatiske artikkel (2015) definert som en måte å kommunisere abstrakt informasjon gjennom ikke-figurative grafiske objekter. Denne måten å kommunisere på kan spores tilbake til førmode...

Tildelt: kr 7,2 mill.

Prosjektperiode: 2012-2017

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Norsk økonomisk politikk etter 1905

Jeg søker med dette om støtte for oversettelse av innholdsfortegnelse, innledning og tre kapitler fra nevnte bokmanus. Manuskriptet er fullført fra min hånd, og det vil bli publisert av Universitetsforlaget sent i dette halvåret. Kontaktpersoni forlaget er forlagsredaktør Ingrid Ugelvik. Min p...

Tildelt: kr 38 338

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Gendered Integration? Jewish Women's Encounters with Scandinavia, 1900-1940

Bakgrunnen for prosjektet var et ønske om å kartlegge og analysere jøders integrasjon i Skandinavia i de fire første tiårene av 1900-tallet. Konkret ble Norge og Sverige valgt, da landene hadde en relativt lik jødisk bosetting, i det mange immigrerte dit fra Øst-Europa fra andre halvdel av 1800-t...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2012-2015

Sted: Oslo

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Negotiating Space, Arranging the Land: Mapping in the Nordic Countries, 1740 until today

This project is concerned with the cultural importance of mapping for the development of society. More precisely, the project explores how changing perceptions of "nature", of topography and landscapes shape the practice of mapping and cartographic work, and vice versa: how people´s relation to ...

Tildelt: kr 0,17 mill.

Prosjektperiode: 2012-2015

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Meetings Make History. Hunters' Rock Art and Lands of Identity in Mesolithic Northern Europe.

"Meetings Make History. Hunters' Rock Art and Lands of Identity in Mesolithic Northern Europe" er et forskningsprosjekt som søker en helhetlig forståelse av eldre steinalders bergkunst på den skandinaviske halvøy. Mesolittisk bergkunst inneholder grovt sett to måter å avbilde dyr på; enten so...

Tildelt: kr 7,4 mill.

Prosjektperiode: 2011-2017

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Constructing a "People's Community": The Dual Processes of Inclusion and Exclusion in National Socialism

Anhalt, med sentrum i hovedstaden Dessau, var et industrielt kjerneområde i Tyskland i mellomkrigstiden. Her lå Junkersverkene, som gjorde Dessau verdenskjent. Etableringen av Bahaus i 1925 gjorde at Anhalt ble ansett som et arnested for modernismen på 19 20-tallet. Videre var Anhalt siden 1918 s...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2011-2015

Sted: Oslo

GRUNNLOV-Grunnlovsjubileet 2014

1814-grunnloven - historisk virkning og sosial forankring

Det nordiske perspektivet har hele tiden stått sentralt i prosjektet. Våre åpne konferanser har hatt som mål å belyse ulike samfunnsgruppers relasjoner til konstitusjon, rettsorden og politisk kultur, herunder både kritikk og misnøye. I november 2012 avholdt vi en konferanse med tittel "Frihe...

Tildelt: kr 4,9 mill.

Prosjektperiode: 2011-2015

Sted: Oslo

GRUNNLOV-Grunnlovsjubileet 2014

Det globale i det lokale og det lokale i det globale - konstitusjon, menneskerettigheter og interessekamp.

Det tjuende århundre har blitt kalt "rettighetenes tidsalder". Norge har bidratt til å skape det internasjonale menneskerettighetssystemet. Her hjemme har menneskerettighetene fått en stadig sterkere stilling i politisk ordskifte og i norsk rett. Hvor ste rk stilling bør slike internasjonale avta...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2011-2014

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Korrupsjon i Norge 1790-1830

Postdoktorprosjektet er en undersøkelse av misligheter og korrupsjon i det norske embetsverket i perioden 1790-1835. Det var en klar utvikling mot et mer byråkratisk embetsverk i Norge i perioden. For å kunne forstå denne fullt ut, er det nyttig å kunne sammenligne Norge med Danmark og til en vis...

Tildelt: kr 2,8 mill.

Prosjektperiode: 2011-2015

Sted: Oslo

IS-BILAT-Mobilitet Norge-USA /Canada

From the New Left to the Far Left: West Germany and the United States 1967-71

Between 1967 and 1971 most of the new left movements of the 1950s and 60s went into a period of crisis and eventual self-dissolution. This rather abrupt process in turn proved the conception of an extremist far left, which was to become the stalwart featu re of leftist political action in the 197...

Tildelt: kr 55 000

Prosjektperiode: 2010-2010

Sted: Oslo