0 prosjekter

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

The 10th "International Meeting on Plant Peptides and Receptors

In 2022 it is the turn of Norway to host the 10th "International Meeting on Plant Peptides and Receptors" (PEPTIDE2022) with approximately 80 attendees. We are planning to hold the meeting in the Scandic Holmenkollen Park Hotel in Oslo from the 14th to the 16th of September. Several leading scien...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2022-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Physiological basis of insect community responses to climate change

Jordens klima endrer seg raskt, med varmere temperaturer og endringer i nedbørsmønstre. Å forutsi biologiske og økologiske effekter av disse endringene er en stor vitenskapelig utfordring. Hittil har mesteparten av forskningen fokusert på å forstå hvordan varmere temperaturer påvirker dyre- og pl...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2022-2027

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SSF-Svalbard Science Forum

Early life exposure to mercury in kittiwakes breeding in Svalbard: A longitudinal study to reveal acquired levels and potential selection

The main objective of the project is to reveal the levels of the contaminants (Mercury, Hg) and where seabirds take up contaminants (spatial origin) during the first years of life. And, by using the longitudinal data- with repeated sampling within individuals from fledging (just before leaving th...

Tildelt: kr 45 999

Prosjektperiode: 2022-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SSF-Svalbard Science Forum

Environmental correlates of spatial variation in snow bunting reproductive success

My project will focus on spatial and individual heterogeneity in reproductive success of snow buntings (Plectrophenax nivalis), and how such variation is linked to spatial environmental and microclimatic variation. For instance, rapid changes in timing of spring onset, and increased summer warmin...

Tildelt: kr 75 999

Prosjektperiode: 2022-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

PREDICT: Increasing the extent, transparency, and impact of predictions of population dynamics.

Samtidig som stadig mer urørt natur forsvinner, opplever vi nå svært raske klimaendringer. Det er fortsatt uvisst hvordan ulike plante- og dyrearter vil respondere på disse endringene, og vår evne til å predikere, eller forutsi, slike responser er helt nødvendig for å oppnå god forvaltning og bev...

Tildelt: kr 3,8 mill.

Prosjektperiode: 2022-2025

Sted: Trøndelag - Trööndelage

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Permafrost, wildfire, climate change processes, interactions, and feedbacks: co-development of Earth System Models between China and Norway

Arktisk-boreale områder varmes opp mye raskere enn det globale gjennomsnittet. Arktisk-boreale økosystemer er til sammen de største reservoarene av terrestrisk karbon og har lange snødekte sesonger. Prosesser involvert i disse økosystemene har stor betydning for klimaet. Estimert global oppvarmin...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2022-2025

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Social dynamics and eco-evolutionary feedbacks in wild populations

Å unngå befolkningskollaps på grunn av klimaendringer er en av de største utfordringene for vår generasjon. For effektivt å kunne bruke de begrensede ressursene som er tildelt bevaringsarbeid, må vi forstå egenskapene til organismer som påvirker deres sårbarhet for endringer i miljøet. En av de m...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Light as a Cue for Life in Arctic and Northern Seas

Lys er den primære energikilden for praktisk talt alt liv på jorden, og i denne forbindelse er det ytterst få miljøer som er like utfordrende for liv som i de arktiske farvannene i polarnatten. Likevel har nye studier avslørt høy biodiversitet, men også lysstyrt biologisk aktivitet, selv i den mø...

Tildelt: kr 7,5 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Autonomous underwater monitoring of kelp-farm biomass, growth, health and biofouling using optical sensors.

Ettersom kommersielle tareoppdrett fortsetter å ekspandere i Norge, blir autonome metoder for overvåking av vekst, biomasse og begroing stadig viktigere. Dette prosjektet har som mål å utvikle optiske metoder for disse formålene. Brunalger (inkludert tare) regnes som en av de største uutnyttede ...

Tildelt: kr 7,2 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SSF-Svalbard Science Forum

Levels and Potential DNA damage of Organohalogenated Contaminants in blood from three Arctic Seabirds species

Svalbard is an important study site for the effects of persistent organic pollutants (POPs) which avian species accumulate high levels of, due to the high deposition of POPs in the Arctic environment. Together with experienced researchers, blood samples will be collected from 15-20 kittiwakes in ...

Tildelt: kr 35 999

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIBIO2-FRIPRO forskerprosjekt, biologi

Analyzing plant cell wall integrity maintenance and its coordination with plant immunity

Planter har blitt eksperter på tilpasning til et miljø i endring siden de ikke kan stikke av i fare. Tilpasning krever konstant overvåking av miljøet og selve planten samt adaptive, tett kontrollerte endringer i molekylære prosesser for å sikre overlevelse (også beskrevet globalt som planteplasti...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SSF-Svalbard Science Forum

Predicting population dynamics in Arctic breeding barnacle geese under future climate change scenarios

The aim of this msc is to predict population dynamics under likely future climate change scenarios, and under changing trophic interactions. My main source of data, in addition to existing climate scenarios from the breeding and overwintering grounds, is mark-recapture data from the population of...

Tildelt: kr 80 999

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SSF-Svalbard Science Forum

Early life exposure to mercury in kittiwakes breeding in Svalbard: A longitudinal study to reveal acquired levels and potential selection

The main objective of the project is to reveal the levels of the contaminants (Mercury, Hg) and where seabirds take up contaminants (spatial origin) during the first years of life. And, by using the longitudinal data- with repeated sampling within individuals from fledging (just before leaving th...

Tildelt: kr 51 999

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SSF-Svalbard Science Forum

Are yolk thiamine levels associated with stress hormones in arctic seabirds? A comparative approach among populations, species and food webs

Many seabird populations are drastically declining in Norway and internationally. The causes can be complex, but there has been an increasing foucus on disease as a potential causal factor, and especially thiamine deficiency (vitamin B1). Thiamine is essential for all living cells, and function a...

Tildelt: kr 66 999

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SSF-Svalbard Science Forum

Snow bunting reproduction in a changing environment: effects of altered predation rates versus earlier spring onset (RiS ID 11613)

This project focuses on the effects of, and potential interplay between, advanced timing of spring onset and changes in predation pressure by the Arctic fox (Vulpes lagopus) on breeding dates and reproductive success of snow buntings (Plectrophenax nivalis) in Adventdalen. Spring onset and early ...

Tildelt: kr 60 999

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Opening future biotechnological possibilities by revealing the acclimation and biogenesis of the photosynthetic apparatus in marine algae

Kiselalger er den økologisk viktigste gruppen av mikroalger (planteplankton) og står for 20-25% av den globale primærproduksjonen. Disse algene har også et stort kommersielt potensial og kan brukes til f.eks biodrivstoff, fôr til akvakulturindustrien, som en kilde til nanomateriale og i bioremedi...

Tildelt: kr 7,6 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Pollution in the coastal wetlands of East Asia: Cascading effects from littoral macroinvertebrates to migrating shorebirds

Globalt gjennomgår kystøkosystemer raske endringer med hensyn til habitatforringelse og forurensning, noe som gjelder særlig langs den østasiatiske kystlinjen på grunn av rask industriell utvikling og byvekst. Dette har ført til effekter på biologisk mangfold i kystnære våtmarker og derved på kva...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIBIO2-FRIPRO forskerprosjekt, biologi

The importance of inbreeding and drift in conservation of subdivided populations

I bevaringsbiologi mangler vi fortsatt en god forståelse av effekter som genetiske prosesser kan ha på sannsynligheten for at populasjoner dør ut. Vi trenger spesielt en bedre forståelse av hvordan populasjonsfragmentering, fluktuasjoner i populasjonsstørrelse, innavlsdepresjon og tap av genetisk...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Evolutionary Demography Society’s 7th Annual Meeting

Mangelen på interaksjon spesielt mellom human-demografere og biologer var bakgrunnen for at organisasjonen «Evolutionary Demography Society» (https://www.evodemos.org/) ble etablert i 2013, med hovedsiktemål å skape en felles arena for forskere fra ulike fagdisipliner i bruken av demografiske an...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Lacewing Venom: Linking molecular and phenotypic evolution

Dette prosjektet vil gi en bedre forståelse av hvordan arter evolverer, som er et sentralt spørsmål innen biologi. En utfordring ved å forstå evolusjon kommer av at de fleste egenskaper egentlig er produkter av et stort antall gener med flere, ofte ukjente, roller. Å identifisere hvordan forandri...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

POS-ERC-Støtte til ERC søkere som oppnår god evaluering

Improving ERC StG application MultiCliff

Formålet med dette prosjektet er å utbedre min søknad om Starting Grant fra ERC. Søknaden ble høyt ranket ved forrige søknadsrunde, men nådde ikke helt frem i kampen om finansiering.

Tildelt: kr 0,29 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIBIO2-FRIPRO forskerprosjekt, biologi

Understanding evolvability

Hovedaktiviteten i 2020-2021 var å fullføre en del av arbeidet som ble utført ved Center of Advanced study (CAS) i Oslo året før. Denne aktiviteten har bestått i 1) å skrive en anmeldelse om et kvantitativt genetisk perspektiv på "Evolvability" som skal publiseres i november 2021 i Annual Review ...

Tildelt: kr 8,6 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SSF-Svalbard Science Forum

Integrated population modelling of a Svalbard population of snow bunting, RiS ID 10953

I aim to apply an integrated population model to data on Svalbard snow buntings to investigate if there is a relationship between breeding time and survival and fecundity. The data are collected in Adventsdalen, near Longyearbyen, Svalbard. My main data source will be mark-recapture spanning from...

Tildelt: kr 5 414

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Oikos 2018

I februar 2018 ble den Nordiske Oikos konferansen avholdt i Trondheim, Norge, og bestod av hovedkonferansen som varte i tre dager og flere tematiske symposier i forkant. Den Nordiske Oikos foreningens oppdrag er "å støtte vitenskapelig forskning i økologi og relaterte fagområder og å stimulere ...

Tildelt: kr 0,23 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIBIO2-FRIPRO forskerprosjekt, biologi

Community dynamics in a rapidly warming high Arctic: trophic synchrony in time and space

Hovedmålet med INSYNC er å forbedre vår forståelse for hvordan økologiske klimaeffekter påvirker samfunndynamikk gjennom trofiske interaksjoner og de forskjellige artenes bestandssvingninger. Dette gjør vi ved å studere livet på tundraen på Svalbard, hvor klimaendringene skjer raskest. Vi vil opp...

Tildelt: kr 8,3 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIBIO2-FRIPRO forskerprosjekt, biologi

SPATIAL DIFFERENTIATION OF A BIRD METAPOPULATION: QUANTIFYING ECO-EVOLUTIONARY DYNAMICS IN SPACE

I 2020 publiserte vi et av de viktigste bidragene fra dette prosjektet: en genenerell teori for evolusjon av karakterer i et varierende miljø. Dette teoretiske grunnlaget gir oss muligheter til å beregne hvor raskt endringen i en karakter vil skje som en respons til variasjoner i miljøet, som f...

Tildelt: kr 9,7 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

KLIMAFORSK-Stort program klima

Cascading effects of climate change in a rapidly warming high Arctic ecosystem

One priority in climate research is to predict climate change effects beyond the species level. However, accounting for trophic interactions between species (indirect climate effects), density-dependence and demography (age-structure fluctuations) often proves difficult even in population-dynamic...

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Evolution and mechanisms of thermal tolerance in fish

Evolusjon og mekanismer for temperaturtoleranse in fish Termobiologi er studiet av hvordan temperatur former organismer og økosystemer. Det har belyst mange av naturens trekk, men to av de mest sentrale spørsmålene i termobiologi er fortsatt ubesvart: 1. Hva begrenser toleranse for høye tem...

Tildelt: kr 7,9 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

KLIMAFORSK-Stort program klima

Climate warming: A new and innovative approach for assessing resistance of bumblebees to heat waves

Bumblebees (Bombus spp.) are among the most important pollinators in north temperate regions like Europe. Due to the huge significance of these flying helpers in world food production, the interest in studying bumblebees has exploded in recent years. There is strong evidence that climate change i...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2017-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

KLIMAFORSK-Stort program klima

EVOLUTION IN A CHANGING CLIMATE (EVOCLIM)

En realistisk forståelse av hvordan klimaendringer vil påvirke det biologiske mangfoldet krever at man inkluderer mange økologiske prosesser som påvirker egenskapene til bestander og hvordan disse varierer over tid for å gi et riktig bilde av hvordan et endret miljø vil påvirke utviklingen av nye...

Tildelt: kr 7,3 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage