0 antall prosjekter

SSF-Svalbard Science Forum

RiS ID 12111: Hydrobatic AUVs for Polar Ocean Sensing (HAPOS)

The term hydrobatics stems from aerobatics and refers to the agile maneuvering of underwater robots. Small and agile underwater robots can revolutionise sensing in polar regions, reducing risks and costs while enabling access to previously inaccessible areas. When coupled with new planning and co...

Tildelt: kr 96 999

Prosjektperiode: 2023-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SSF-Svalbard Science Forum

Targeted sampling of zooplankton in Kongsfjorden, RiS ID 12141

The ecosystem in Kongsfjorden is affected by both Atlantic and Arctic water and the species distribution of zooplankton can change each year. Since zooplankton has an essential role at the base of the Arctic food web, their distribution and abundance can serve as an indicator of higher trophic sp...

Tildelt: kr 68 999

Prosjektperiode: 2023-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

DynNoise: Learning dynamical systems from noisy data

Dette prosjektet er tilknytta NTNU AMOS, og er eit samarbeid mellom NTNU, SINTEF og FFI for å utvikla metodar for å betre læra dynamiske system frå data. Fokuset vil vera på metodeutvikling basert på matematisk teori, og på bruk av metodane for å læra modellar som kan gje betre styring av underva...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2023-2025

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

KVAL: Torsional vibration measurements for online monitoring of ship propulsion system (OnlineProp)

Klassiske tilstandsovervåkingsmetoder (CM) basert på tids- og frekvensdomeneanalyse av translasjonsvibrasjoner er ikke tilstrekkelig for tidlig feil diagnose av enkelte feil koblet til torsjonsdynamikk. Torsjonsanalyse f.eks. basert på rotasjonsgiverne kan kombineres med dagens typiske translasjo...

Tildelt: kr 0,29 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Life Prediction and Health Monitoring of Marine Propulsion System under Ice Impact

Hovedmålet med HealthProp er å utvikle en digital tvilling plattform ved å kombinere smarte sensorer, datainnsamlingssystemer og feilsøkingsalgoritmer gjennom fysiske og data drevne modeller i skyen. Plattformen skal brukes til å overvåke fremdriftssystemene og «drive line» på skip som operer i A...

Tildelt: kr 4,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Perception & Fusion of Multidimensional Information & Cooperative Decision-making for Intelligent Diagnosis of Wind Turbine Critical Parts

InteDiag-WTCP er et samarbeidsprosjekt mellom flere universiteter og næringsaktører i Norge og Kina som handler om feilsøking og vedlikehold av kritiske komponenter i landbaserte og havbaserte vindturbiner ved hjelp av digitale teknologier. I 2020 starte to PhD stipendiater hos NTNU i samarbeid m...

Tildelt: kr 8,4 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

The first workshop on Artificial Intelligence & Data science for Arctic: AIDingArctic

There are extreme challenges unique to the Norwegian Arctic, from activities in remote Arctic locations to Arctic data collection and monitoring. There is a strong need to direct AI applications towards solving Arctic challenges that are important for Norway and the world (e.g., marine pollution ...

Tildelt: kr 22 241

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Technology for New Ocean Industries and Infrastructures - Offshore Wind, Aquaculture and Floating Bridges

TECHNOII er et partnerskapsprosjekt for forsknings- og utdanningssamarbeid mellom NTNU Institutt for Marin Teknikk og School of Naval Architecture, Ocean and Civil Engineering, Shanghai Jiao Tong University (SJTU) i Kina. NTNU og SJTU er verdens to høyest rangerte universiteter innen marin teknik...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Ocean Week 2019

Havet er en viktig leverandør av nødvendige og verdifulle ressurser. Vi trenger ny kunnskap og friske perspektiver på havene. Ocean Week vil stimulere ny kunnskap, økt samarbeid og innovasjon på mange felt innenfor havromsvitenskap –teknologi og samfunnsvitenskap. Dette er viktig for å sikre smar...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Environmental impacts and risks of deep-sea mining (MiningImpact 2)

JPI Oceans-prosjektet 'Økologiske aspekter ved marin gruvedrift' tar sikte på å vurdere langsiktige virkninger av utvinning av mangannoduler på dyphavsmiljøet. Den viktigste aktiviteten er forskningsprosjektet MiningImpact 2, som samler 32 partnere fra 10 forskjellige land og vil gjennomføre en u...

Tildelt: kr 6,2 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Green energy at sea: offshore wind turbines and energy systems for ships, ports, and offshore structures

Dette prosjektet er et samarbeid mellom to institutter ved NTNU (marin teknik og teknisk kybernetikk) og to institutter ved University of Michigan (Naval Architecture and Marine Engineering, og Aerospace Engineering). Prosjektet innebærer workshops, utveksling av forskere, og samarbeid for bedre...

Tildelt: kr 2,6 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Arrangementstøtte til Ocean Week 2018

Under Ocean Week vil forskere og næringsaktører fra Norge og utlandet orientere hverandre om de siste utviklingene innenfor sine fagfelt og bruke minglingsmulighetene til å skape nye koblinger. Fokus er på tverrfaglig kunnskapsoverføring og -utvikling. Det legges hovedvekt på teknologisk innovasj...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Unlocking the potential of autonomous systems and operations through supervisory risk control

Autonome systemer og operasjoner muliggjør nye og utfordrende operasjoner, for eksempel ubemannet transport på land og til sjøs, overvåking og kartlegging av hav- og landområder, og inspeksjoner av industrielle systemer, strukturer og komponenter som er vanskelig tilgjengelige. Autonomi krever av...

Tildelt: kr 10,2 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IS-DAAD-Forskerutveksl. Norge-Tyskland

Isogeometric phase-field modeling of fatigue in slender structures

The project aims at developing and implementing a numerical framework for the prediction of crack formation and growth due to material fatigue in engineering structures. Material fatigue is a crucial issue for the safe design of many engineering structures, and its prediction by numerical simulat...

Tildelt: kr 72 290

Prosjektperiode: 2018-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SSF-Svalbard Science Forum

Preparing the NTNU REMUS 100 AUV for Ice Management operations (RiS 10419)

This project aims at preparing the NTNU REMUS autonomous underwater vehicle (AUV) for Arctic Ice Management (IM) operations, and to gather experience and data that can be used for developing mapping algorithms for IM applications. A homing system will be used to allow deployment and recovery of t...

Tildelt: kr 79 999

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Event support for the 10th IFAC Conference on Control Applications in Marine Systems (CAMS 2016)

Since 1989, every three years the International Federation for Automatic Control (IFAC) has organized a Conference on Control Applications in Marine Systems (CAMS). CAMS returns to Trondheim after 21 years and will be organized by the Norwegian University of Science and Technology (NTNU) in coope...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2016-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Reducing risk in aquaculture - improving operational efficiency, safety and sustainability

Forskningsprosjektet har utviklet nye metoder for økt autonomi, effektivitet og sikkerhet i havbruksoperasjoner. Arbeidet omhandler problemstillinger knyttet til drift og inspeksjon, vedlikehold og reparasjon (IMR) for eksponerte lokaliteter, men resultater fra prosjektet er også relevante for me...

Tildelt: kr 6,7 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IS-TOPP-Toppfinans. av M.Curie-stipend

New Materials and reliability in offshore wind turbins technology

The design and manufacturing of optimized and cost-effective FOWT should therefore be based on the integrated dynamic modeling and analysis of FOWT. However, there are still challenges for the integrated modeling of FOWT in both frequency- and time-domain approaches. Frequency-domain methods c...

Tildelt: kr 0,88 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Air-Sea Interaction and Transport Mechanisms in the Ocean

I dette prosjektet har vi anvendt og utviklet videre vaar Large Eddy Scale og RANS havmodeller for aa beregne samvirket mellom stroem og boelger fra den fri overflata til havbunnen. Vi har ferdigstilt en LES modell for kombinert boelge-stroem stroemning som er blitt testet med forskjellige kombin...

Tildelt: kr 8,5 mill.

Prosjektperiode: 2013-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IS-MOBIL-Mobilitetsprogr.f.utl.Ph.D-stu

Advanced jacket models for offshore wind turbines with superelements Mobile researcher: Jan Dubois, Germany

The project studies the practical issues that arise when the superelement approach is used for offshore wind turbine support structures. Special care needs to be taken to calculate the wave loading correctly for joints that are represented by superelement s in dynamical simulations. The superelem...

Tildelt: kr 0,16 mill.

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Design and Verification of Control Systems for Safe and Energy-efficient Vessels with Hybrid Power Plants

D2V-prosjektet omhandler utvikling av kunnskap og kompetanse innen design og verifisering av reguleringssystemer for sikrere og mer energieffektive maritime fartøyer med installerte hybride elektriske anlegg og systemer for kraftgenerering og distribusjon. Tradisjonelt består en marine kraftver...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2011-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Maritime Logistics Fleet Size and Mix - development of methods to improve SOT, based on SOR and SOR/SOT in other modes of transport

Maritim flåtestørrelse og sammensetning - en grunnleggende og kompleks beslutning Hvordan en flåte bør være oppbygd med antall skip og sammensetning av ulike skipstyper er en sentral avgjørelse for alle rederier. I en gitt markedssituasjon vil antall skip (flåtestørrelse) og ulike skipstyper (fl...

Tildelt: kr 11,9 mill.

Prosjektperiode: 2010-2015

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

Guo, Xiaoyu Kina stp 07/08

...

Tildelt: kr 0,13 mill.

Prosjektperiode: 2007-2008

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRITEK-Teknologi

Wave-Current Interactions and Transport Mechanisms in the Ocean

The project aims to develop and apply a Large Eddy Scale ocean model capable of calculating the three-dimensional turbulent ocean flow from the bottom to the free surface, where the latter forms part of the solution. Such a solver will be able to resolve the large three-dimensional turbulent stru...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2005-2008

Sted: Trøndelag - Trööndelage

F-GEO-Naturvitenskap, geofag

Abnormal waves

The purpose is to strengthen the relations between the National Maritime Research Institute (NMRI), Japan, and Department of Marine Technology, NTNU, by the proposed collaborative research on abnormal waves. The goal for the research project is to establi sh a model describing abnormal (rogue) wa...

Tildelt: kr 40 000

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

TEKNO-Naturvitenskap, grunnleggende teknologi

Control of vessel and suspended load subject to extreme conditions

Prosjektet tar for seg modellering og regulering av fartøy og neddykket i last i forbindelse med marine operasjoner under ekstreme værsituasjoner. I forbindelse med olje- og gassutbygging på store vanndyp vil behovet helårs vedlikeholds- og intervensjonso perasjoner på undervannsinstallasjoner øk...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage