0 antall prosjekter

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Norwegian Micro- and Nanofabrication Facility III B

NorFab legger til rette for tilgang av moderne utstyr og laboratorier for brukere i Norge, uavhengig av deres akademiske eller industrielle tiknytning. Laboratoriene består av fire noder - NTNU NanoLab i Trondheim, SINTEF MiNaLab og UiO MiNaLab i Oslo, og USN MST-Lab lokalisert mellom Tønsberg og...

Tildelt: kr 30,0 mill.

Prosjektperiode: 2022-2027

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Norwegian Micro- and Nanofabrication Facility III

I en verden i endring er robuste nasjonale infrastrukturer et viktig verktøy for å raskt kunne løse nye utfordringer. Over 530 akademiske og industrielle brukere har i 2021 benyttet seg av NorFab. De har blant annet utviklet og oppskalert produksjon av nanopartiklene for bruk i COVID-19 PCR teste...

Tildelt: kr 100,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2026

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Norwegian NanoSymposium 2019

For the past fourteen years NTNU Nano has organized a small symposium for NTNU students covering nanotechnology, nanoscience and functional materials. Last year NTNU hosted the International Student Conference on Nanoscience, INASCON, organized by our masterstudents in nanotechnology in cooperati...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

International Nanoscience Student Conference 2018

INASCON is an annual, four-day conference organized by students, for students, aiming to attract early-career scientists from nanoscience, nanotechnology and nanomaterials-related degrees or disciplines. The first INASCON conference was held in Silkeborg, Denmark in 2007 and since then has been h...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Norwegian Micro- and Nano-Fabrication Facility (NORFAB)

The ambitions of the proposal are to provide national access to an infrastructure that contains generic equipment applicable for micro- and nanotechnology including complete process capabilities. It addresses a broad spectrum of users ranging from academi c groups focusing on fundamental research...

Tildelt: kr 71,0 mill.

Prosjektperiode: 2010-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Efficient CO2 Absorption in Water-Saturated Porous Media through Hydraulic Fracturing

Storing CO2 in porous rock formations that are already water saturated, it is necessary for the CO2 to displace or to be dissolved into the fluid. In either case, it is necessary to force the gas into the formation. If we envision pumping the CO2 into drained oil wells and these simply consis...

Tildelt: kr 10,5 mill.

Prosjektperiode: 2010-2015

Sted: Trøndelag - Trööndelage

TU-Tungt utstyr

Nanoimprinter for Nanoscale Surface Structuring. Application of Nanoimprinting Lithography to Biological, Organic and Inorganic materials

Nanoimprinter based techniques are today well established internationally, and versatile techniques within nanoscience and nanotechnology. One of the goals of NTNU NanoLab is to build up a national center of expertise on nanotechnology that can bring Norw egian research to an internationally comp...

Tildelt: kr 3,6 mill.

Prosjektperiode: 2007-2008

Sted: Trøndelag - Trööndelage

TU-Tungt utstyr

Field emission scanning electron microscope for nanostructuring and surface modification by electron beam lithography

Electron beam lithography is a state-of-the-art technique for nanotechnological research, enabling nano-structuring of a variety of materials for both applied research as well as for fundamental studies of properties of nanoscale materials. For the dev elopment of the nanostructuring capabilit...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2007-2008

Sted: Trøndelag - Trööndelage