0 antall prosjekter

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Payments for Ecosystem Services in Latin America in the context of REDD (PESILA-REDD)

PESILA-REDD (2011-2014) har hatt som mål å studere kostnadseffektivitet og legitimitet av betaling for økosystemtjenester (PES) fra skog som ett av flere virkemidler for å redusere avskoging og skog forringelse, såkalte REDD+ tiltak. Prosjektet har gjennom to case studier av PES i Costa Rica og ...

Tildelt: kr 4,9 mill.

Prosjektperiode: 2011-2016

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Mechanisms and socio-economics of carbon sequestration and soil quality improvement of biochar in weathered, acidic agricultural lands

-

Tildelt: kr 6,5 mill.

Prosjektperiode: 2011-2015

Sted: Akershus

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Monitoring and risk assessment of contaminants in Southern Africa: Arusha in Tanzania as a model

Bakgrunnen for prosjektet er økt urbanisering og industrialisering i Tanzania, Afrika som medfører økt forurensning av miljøet. Intensivert jordbruk kan føre til økt bruk av sprøytemidler og forurense matvarer til det lokale markedet så vel som til eksport. Tungt nedbrytbare miljøgifter kan komm...

Tildelt: kr 9,5 mill.

Prosjektperiode: 2011-2017

Sted: Akershus

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Pastoral herding strategies and governmental management objectives: economic incentives and production in the Saami reindeer husbandry

En av målsetningene for prosjektet er å undersøke i hvilken grad individuell reineiere responderer til endringer i kjøttpriser. Dette er spesielt viktig sett i lys av den senere offentlige debatt knyttet til reindrift og økologisk bærekraft. Denne debatte n kulminerte tidligere i år i at et samle...

Tildelt: kr 2,8 mill.

Prosjektperiode: 2011-2014

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Integrated Health Risk Management for urban and peri-urban wastewater Irrigation

-

Tildelt: kr 3,4 mill.

Prosjektperiode: 2011-2015

Sted: Akershus

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The role of civil society in environmental governance and climate change policymaking- A case study of the UN-REDD in Bolivia

Sivilsamfunnets rolle i miljøstyring og utforming av skog- og klimapolitikk I 2008 ble Bolivia et av de første pilotlandene i FNs klimaprogram for Reduserte utslipp fra avskoging og degradering av skog (UN-REDD). Over 50% av folket i Bolivia er urfolk og 10 % bor i eller er avhengig av skoge...

Tildelt: kr 3,7 mill.

Prosjektperiode: 2011-2016

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Monitoring of CyanoToxins in Southern Africa

Trygt drikkevann er en knapp ressurs i mange land. I det sørlige Afrika er oppblomstringer av cyanobakterier i innsjøer og vannmagasiner med på å skape problemer for drikkevannsforsyningen for mennesker og dyr i lengre perioder av året. Tilstedeværelse av cyanobakterier og deres toksiner er sett ...

Tildelt: kr 7,9 mill.

Prosjektperiode: 2010-2016

Sted: Akershus

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Negotiating new political spaces: claims for redistribution and recognition in Chile and Bolivia

The past two decades have seen the emergence and consolidation of several concomitant and contradictory political-economic processes in Latin America, which have changed conditions for collective action and civil society politics. Within these new 'struct ural contexts', political actors can be a...

Tildelt: kr 4,7 mill.

Prosjektperiode: 2010-2013

Sted: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Quantifying the global socio-economic and policy drivers for Brazils contribution to climate change

-

Tildelt: kr 7,4 mill.

Prosjektperiode: 2010-2014

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Localizing Globalization: Gendered Transformations of Work in Developing Economies

The overall aim of this interdisciplinary project is to investigate and compare how global flows of capital and goods shape local labour markets in different developing economies, and to study how these changes affect the way in which employment patterns, work forms and relations within househol...

Tildelt: kr 4,6 mill.

Prosjektperiode: 2010-2013

Sted: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Interaction among human interference, climate and the viability and dynamics of contracted acacia populations in the Eastern Sahara

There are two main factors driving environmental change in arid lands, climate variability and human interference. ACACIA will focus on these factors' effect upon the dynamics and viability of an essential resource, namely tree populations of Acacia torti lis, in a short- and long-term perspectiv...

Tildelt: kr 7,4 mill.

Prosjektperiode: 2010-2013

Sted: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Long term poverty dynamics in Nepal.

We combine quantitative and qualitative methodologies to understand long term poverty dynamics in rural Nepal. We conduct life-history interviews with a large random sample of households, preferably with an elderly person in each household. Major events a re recorded, such as child births, separa...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2010-2013

Sted: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Legal frameworks for Biodiversity Conservation and Ecosystem Services in the Himalayas (HimaLines)

Himalines var eit fleirvitskapleg prosjekt som omfattar rettsvitskap, biologi og sosialantropologi. Målsetjinga var å undersøkja i kva grad ulike rettslege ordningar påverkar utviklinga i biodiversitet og økosystem, særleg i skogsområde, sett i samanheng med kulturelle og andre faktorar som påve...

Tildelt: kr 6,5 mill.

Prosjektperiode: 2009-2016

Sted: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Critical journalism in China: Journalists, social activists and new spaces of representation

I prosjektet har jeg gjennom intervjuer og tekstanalyser undersøkt hvordan kinesiske journalister og aktivister formidler samfunnsspørsmål og problemer ut til offentligheten. Den kinesiske offentlige sfæren er underlagt politisk kontroll. I perioden etter 2008 har sensuren blitt mer omfattende, o...

Tildelt: kr 3,2 mill.

Prosjektperiode: 2009-2014

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Link between Diarrhea and Dengue: Fecal contamination and dengue mosquito production in household water containers in Southeast Asia

Vannrelaterte sykdommer er på den globale folkehelseagendaen. Integrasjon av kontrollstrategier for slike sykdommer kan være både hensiktsmessige og kostnadseffektive. Diarésykdommer og dengue feber er store globale helseproblemer. Husholdningenes lagring av vann kan være en felles faktor for beg...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2009-2015

Sted: Akershus

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Village scale solar systems for development: Transfer of social and technological innovations between India and Kenya

This social science based research project will analyse Indian experiences with implementation and social organisation of village solar PV power plants and their socio-economic impacts. Furthermore, the project will actively transfer experiences from Indi a to Kenya on implementation and social o...

Tildelt: kr 9,1 mill.

Prosjektperiode: 2009-2014

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Socioeconomic Consequences of Climate Change in Sub-equatorial Africa

In Africa climate change will lead to a warming which is likely to be larger than the global average. Precipitation will change; most noticeably with drying in the southern and in the northern parts of the continent and increased precipitation over the Et hiopian Plateau. Less attention has been ...

Tildelt: kr 7,9 mill.

Prosjektperiode: 2009-2014

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Bio-engineering multi-functional silvopastoral landscapes: A case study in Nicaragua

MF-Landscapes aims at understanding how to bio-engineer livestock production landscapes in Nicaragua, i. e. how to exploit new opportunities and solve problems within the domain of a multifunctional silvopastoral system (SP) that maximizes provisioning of ecosystem services and economically effi...

Tildelt: kr 5,9 mill.

Prosjektperiode: 2009-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRISAM-Fri prosjektstøtte samfunnsvitenskap

What drives inequity in child mortality? A study of a community in rural Ethiopia.

In African countries like Ethiopia there are large differences between communities in the risk of child death. Several interventions are now available to reduce child mortality in developing countries. Unfortunately the children who get those intervention s tend to be those at lowest risk, leadin...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2009-2012

Sted: Ukjent Fylke

FRISAM-Fri prosjektstøtte samfunnsvitenskap

Cultivated V kotschyana and C tinctorium, can they replace wild ones in products against gastric ulcer in Mali to retain the biodiversity?

Vernonia kotschyana and Cochlospermum tinctorium are of special interest since they are used against gastric ulcer in Mali and they form parts of formulations frequently used against gastric ulcer registered as Improved Traditional Medicines (Gastrocedal) A large proportion of the population of...

Tildelt: kr 4,7 mill.

Prosjektperiode: 2009-2012

Sted: Oslo

FRISAM-Fri prosjektstøtte samfunnsvitenskap

Indoor air pollution-A neglected poverty related cause of global ill health -impl. for health and society of promot. clean fuels in China-II

Smoke from solid fuels (biomass and coal) burned in households is among the leading health threats for people in developing countries, and is responsible for more than 1.6 million premature deaths annually - a quarter of which occur in China. Moreover, so lid fuel use for cooking and space heatin...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2009-2012

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Influence of the Matrix on Species Richness in Ugandan Forest Fragments

The power-law species area relation (SAR) has been used to predict that as the size of a habitat fragment decreases, the number of species supported by that fragment will fall. Despite the widespread usage of the SAR in conservation biology, the relation ship is confounded by a number of factors...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2008-2017

Sted: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Sustainability for the 21st Century: Overcoming Limitations to Creative Adaptation in Addressing the Climate Challenge

The IPCC is accumulating sufficient evidence to the effect that that the current climate challenge poses a global threat to human survival on an unprecedented scale (IPCC 2007). There is a need for a new paradigm of sustainable development which would bot h take on board the latest climate resear...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2008-2013

Sted: Oslo

FRIMUF-Miljø- og utviklingsforskning

Mining as Development and Conservation: Changing subjectivities in Tolagnaro, Madagascar

This project aims to provide an anthropological analysis of environment and development issues in the context of an ilmenite mine in an area of Madagascar with endangered endemic rainforest and economic deprivation. The primary objective is to analyze loc al people's shifting perspectives on the ...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2008-2011

Sted: Ukjent Fylke

FRISAM-Fri prosjektstøtte samfunnsvitenskap

Pastoralism in China: Policy and practice

In contemporary China pastoralism as a way of life is under pressure. This project investigates the links between changes in herding practices and changes in the policy framework governing access to important resources such as grazing land and water sourc es. Using multi-sited field research, the...

Tildelt: kr 5,2 mill.

Prosjektperiode: 2008-2012

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Youth Exclusion and Political Violence

Recent academic studies have found that large youth cohorts, or 'youth bulges', under conditions of social, economic and political exclusion, increase the risk of political violence such as small-intensity armed conflict, terrorism and rioting. However, these large youth cohorts may also represe...

Tildelt: kr 2,8 mill.

Prosjektperiode: 2008-2013

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The Kola Birth Registry as a tool for populationbased studies of contaminants and influence on reproductive health and pregnancy outcome

A regional birth registry, compatible to the Norwegian birth registry, was initiated for Murmansk County in January 2006. The registry covers all 18 delivery departments in Murmansk County. The establishment of the birth registry has the potential of impr oving perinatal health and health care se...

Tildelt: kr 4,2 mill.

Prosjektperiode: 2008-2014

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

FRISAM-Fri prosjektstøtte samfunnsvitenskap

Paradoxes of Design: Aesthetication as a Barrier to Sustainable Consumption?

The project will investige related processes of design and consumption by focusing on the way aesthetics is managed by designers and consumers. Following set of research questions arise: How does designers understand sustainable design? How can we underst and differences in how aesthethication co...

Tildelt: kr 3,3 mill.

Prosjektperiode: 2007-2012

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRISAM-Fri prosjektstøtte samfunnsvitenskap

Effects of climate change on soil microarthropod diversity and ecological function

The arctic region is currently facing great environmental changes of greenhouse-gas warming, with likely strong consequences for structure of plant and animal communities and ecosystem processes. The rates of the biological processes are mediated by tempe rature, season length, temporal and spati...

Tildelt: kr 2,6 mill.

Prosjektperiode: 2007-2012

Sted: Oslo

FRIMUF-Miljø- og utviklingsforskning

Urban sustainability - lessons from good planning practices. Visiting the friendship twin towns of Mbombela and Oslo

The Oslo Centre for Interdisciplinary Environmental and Social Research (CIENS)' theme group on urban sustainability proposes, together with South African development researhcers, a research project questioning planning as a tool for urban sustainability. Some 'good practice' cases will be selec...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2007-2007

Sted: Oslo