0 antall prosjekter

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Imagined Sovereignties: Frontiers of Statehood and Globalization

Statens suverenitet utfordres i dag av en rekke faktorer, inkludert global økonomisk avhengighet og multinasjonale selskaper, transnasjonalt sivilt samfunn og politisk aktivisme, og fjernstyrt høyteknologisk krigføring. Til tross for en vanlig oppfatning om at suverenitet er udelelig finnes det e...

Tildelt: kr 8,9 mill.

Prosjektperiode: 2013-2016

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Captive Women: The social history of female captives of war in the former Roman Empire. Late antiquity to the early middle ages, 400-1000 AD

Prosjektet undersøker kvinnelige krigsfangers personlige skjebner, status i lov og samfunn, og deres kulturelle innvirkning i senantikk og tidlig middelalder (400-1000 e.Kr.) i postromerske samfunn i middelhavsområdet, med spesielt fokus på Det østromerske/bysantinske riket og dets naboer. I mots...

Tildelt: kr 3,3 mill.

Prosjektperiode: 2013-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Old Norse: The philological construction and new perspectives.

Prosjektet har skildra korleis den norrøne normalortografien vart utvikla på 1800-talet gjennom språkvitskapleg forsking og tekstutgjeving. Vidare har det utforska den geografiske variasjonen i gammalnorsk og viser at mange dialektskilje me kjenner frå seinare tid vaks fram allereie i den gammaln...

Tildelt: kr 2,9 mill.

Prosjektperiode: 2013-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Hvor står norsk miljøsosiologi - og hvor går veien videre?

I 2013 retter vi søkelyset mot miljøproblemer og hvordan de er blitt håndtert i norsk sossiologi. På seminarets første dag er temaet "Hva er norsk miljøsosiologi?". Der settes hovedfokus på tilstanden i sosiologgien og utfordringene faget står overfor. De l 2 konsentrerer seg om miljøproblemer sl...

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektperiode: 2013-2013

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

FIBE 2013 - Entreprenørskap og Innovasjon

FIBE-konferansen arrangeres på NHH i januar som en fast tradisjon, og er etablert som den viktigste møteplassen for det norske bedriftsøkonomiske forsknings- og høyere undervisningsmiljøet. Det årlige deltakerantallet ligger mellom 160 og 200. Konferanse n vil gå over 3 dager med et doktorgradsk...

Tildelt: kr 21 320

Prosjektperiode: 2013-2013

Sted: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Nasjonal fagkonferanse i statsvitenskap 2013

Norsk statsvitenskapelig fagkonferanse er godt innarbeid, med seminargrupper i internasjonal politikk, komparativ politikk, offentlig politikk og politisk teori. I tillegg er det vanlig at konferansene også har seminargrupper med tema som kan variere fra år til år. Konferansen i 2013 vil derfor ...

Tildelt: kr 58 778

Prosjektperiode: 2013-2013

Sted: Nordland - Nordlánnda

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Det 35. norske forskermøte for økonomer 2013 ved Universitetet i Stavanger.

Forskermøtet 2013 skal avholdes på UiS 7-8 januar. Forskermøtet 2013 skal ha følgende plenumsforedragsholdere: 1. Imran Rasul(UCL). 2. Mari Rege (UiS). 3.Om Nobelprisen 2012. Foredragsholder fastsettes senere. I tillegg til plenumsforedrag vil det arr angeres mindre parallelle sesjoner. Hvilk...

Tildelt: kr 86 679

Prosjektperiode: 2013-2013

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Årskonferansen i Norsk Antropologisk Forening, 3.-5. mai, 2013 - Representasjon

Norsk Antropologisk Forenings årskonferanse er den eneste nasjonale fagkonferansen i sosialantropologi som samler alle norske antropologer. Konferansen i 2013 arrangeres av Institutt for arkeologi og sosialantropologi ved Universitetet i Tromsø. Hovedtema for konferansen er ?Representasjon?. Det...

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektperiode: 2013-2013

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

NEON 2013 - konferanse for organisasjonsforskning

NEON-konferansen i 2013 vil være den tiende årlige konferansen i regi av NEON-nettverket. Arrangementet har siden begynnelsen vært arrangert på ulike steder rundt om i landet, som en del av nettverkets grunntanke om inklusjon av alle landets organisasjons faglige forskningsmiljøer. Konferansene s...

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektperiode: 2013-2013

Sted: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Sexual Violence and Armed Conflict (SVAC)

Dette prosjektet har fokusert på å forstå hvordan og hvorfor seksuell vold oppstår under og etter væpnet konflikt. Et hovedverktøy utviklet i dette prosjektet er en database over seksuell vold begått per konfliktaktør per år, i alle aktive væpnede konflikter fra 1989 til 2009, samt fem år etter k...

Tildelt: kr 8,5 mill.

Prosjektperiode: 2013-2016

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Gender identity and sexual orientation in international and national (Norwegian) law

Lesbiske, homofile, bifile, trans- og intersex personer (LHBTI) har, til forskjell fra andre sårbare grupper, ikke noe eget konvensjonsvern. Forskningsprosjektet utdyper hva som ligger i LHBTI personers rett til anerkjennelse, selvbestemmelse og likebehandling etter eksisterende menneskerettskon...

Tildelt: kr 4,3 mill.

Prosjektperiode: 2013-2019

Sted: Oslo

FRISAM2-FRIPRO forskerprosjekt, samfunnsvitenskap

Ageing, family ties and public policy

Dette prosjektet har evaluert en rekke familiepolitiske tiltak i Norge, med et spesielt blikk på at familiepolitikk kan innvirke på samspillet mellom generasjonene, hvor også den eldste generasjonen er inkludert. De empiriske arbeidene er alle basert på registerdata. Dette betyr at vi har tilgang...

Tildelt: kr 7,4 mill.

Prosjektperiode: 2013-2020

Sted: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Musical Gentrification and Socio-Cultural Diversities

Musikalsk gentrifisering og sosio-kulturell diversitet. I våre dager har det blitt vanlig at folk fra høyere sosiale lag og klasser ikke bare konsumerer høy kultur, men like mye det som tidligere ble ansett for å være lav kultur. I dette prosjektet har forskerne undersøkt hvorfor og hvordan de...

Tildelt: kr 7,3 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Innlandet

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

EUI - 4. år - Women's Market oriented Work and Consumption in European Topographical Literature in The Long Eighteenth Century

...

Tildelt: kr 0,18 mill.

Prosjektperiode: 2013-2014

Sted: Ukjent Fylke

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

7th International Conference on the Philosophy of Computer Games

The aim of this conference is to investigate philosophical issues that arise from the need to understand the role of spatial and temporal relations in computer games. The conference is the seventh installment in a series of conferences dedicated to inves tigating philosophical issues that arise ...

Tildelt: kr 0,22 mill.

Prosjektperiode: 2013-2014

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The Second International Learner Corpus Research Conference

In the past two decades, learner language has gotten a significant impetus from advances in corpus linguistics. Current theories of language learning are increasingly drawing on empirical data collected from authentic samples of learner language. The FRIH UM project ASKeladden (2008-2013) at the ...

Tildelt: kr 0,16 mill.

Prosjektperiode: 2013-2014

Sted: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

1. Nordic Science and Technology Studies Conference

Arrangementet av slike nordiske konferanser skal gå på omgang mellom Danmark, Finland, Norge og Sverige. To norske fagmiljø har påtatt seg oppgaven med å arrangere den første konferansen; Institutt for tverrfaglige kulturstudier (KULT), Norges teknisk-nat urvitenskapelige universitet, og Senter f...

Tildelt: kr 0,18 mill.

Prosjektperiode: 2013-2013

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

DOCAM'13: en internasjonal dokumentforskerkonferanse

Dokumentasjonsvitenskap startet opp som fag ved UiT i 1996. Faget bygger på tradisjonen til de europeiske dokumentalistene (Paul Otlet og Suzanne Briet), men er også en videreutvikling og en reaksjon på det som har skjedd i store deler av verden fra 1960- tallet og fremover, nemlig en teknologisk...

Tildelt: kr 0,14 mill.

Prosjektperiode: 2013-2014

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The Joint NOFOD and SDHS Conference: Dance ACTions: Traditions and Transformations

The Joint NOFOD and SDHS Conference "Dance ACTions: Traditions and Transformations" will be arranged at NTNU, Trondheim, 8-11 June, 2013. The theme of the conference is chosen according to the following considerations: NOFOD's commitment to artistic resea rch and SDHS's focus on the history of da...

Tildelt: kr 0,11 mill.

Prosjektperiode: 2013-2013

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Climate cosmopolitics: Water conflicts and citizenship in the era of climate change in the Peruvian Andes

Dette prosjektet utforsker lokale effekter av global klimaendring og nyliberal økonomisk politikk i Peru, og ser på hvordan dette kommer til uttrykk i lokal kunnskap og praksiser knyttet til vann og miljø blant Quechua-talende bønder i Andesfjellene. Funnene i prosjektet er basert på etnografisk ...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2013-2019

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The Evolution of Parliamentarism and Its Political Consequences

Aldri har det vært så mange demokratier som i dag, og aldri har en større andel av verdens befolkning levd under et mer eller mindre velfungerende, demokratisk styresett. Et flertall av disse demokratiene har parlamentariske regjeringer, det vil si regjeringer som hviler på tillit fra et flertall...

Tildelt: kr 7,7 mill.

Prosjektperiode: 2013-2018

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Nordmedia2013 - Defending democracy. Nordic and global diversities in media and journalism

The Nordmedia2013 conference to be hosted by Oslo and Akershus University College of Applied Sciences marks the 40th anniversary of this biannual conference, which is the biggest and most influential conference for media and communication research in the Nordic countries. The conference theme --...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2013-2013

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Det 19. nordiske slavistmøtet - 19th Nordic Congress of Slavists

The Nordic congress of Slavic Studies, founded in the 1950s, is a triennial event hosted by universities in Denmark, Finland, Norway and Sweden. At the 18th conference, which took place in Tampere in 2010, the University of Bergen was selected venue for t he 19th convention, to be held 7-11 Augus...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2013-2014

Sted: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The consensus paradox: Does agreement impede rational public discourse?

Projektet har syftat till att undersöka en paradox i teorier om deliberativ demokrati: Demokrati genom deliberation, där olika åsikter bryts mot varandra, syftar till nå överenskommelser i upplyst samförstånd, men när ett samförstånd väl etablerats kommer det sannolikt att försämra villkoren för ...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2012-2017

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Transitivity Alternations in English and Norwegian: Experimental Investigations

PROSESSERING AV NORSKE SETNINGER I RAMPELYSET Det er en kjent observasjon innenfor språkvitenskapelig litteratur at folk som leser setninger er i stand til å forutsi hvor et tomrom/hull i et påfølgende ordrekke vil forekomme når de hører et spørreord som hvem eller hva i begynnelsen av setningen...

Tildelt: kr 2,6 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Voices of Translation: Rewriting Literary Texts in a Scandinavian Context

This project identifies and foregrounds the "voices" of Scandinavian literary translations: both the rewritten textual voices (e.g. implied author, narrators and characters) and the voices that can be found in contextual materials (i.e. the voices of the interactive network of translators, copy e...

Tildelt: kr 5,2 mill.

Prosjektperiode: 2012-2017

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Norges litterære stormaktsperiode

I siste del av 1800-tallet oppstod det på få tiår en betydelig norsk og skandinavisk litteratur, og ved århundreskiftet var de fremste bidragene til denne litteraturen allerede blitt verdenslitteratur. Prosjektets utgangspunkt er Henrik Ibsens forfatterskap, og hovedanliggendet er å undersøke for...

Tildelt: kr 4,2 mill.

Prosjektperiode: 2012-2017

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Intergenerational transmissions in the transition to adulthood: a mixed-methods life course approach

De gjenstående intervjuene ble gjennomført i perioden. Siste rest av budsjettet ble anvendt til å arrangere en workshop (29-30 mai) med tittel Conceptualisations of Social Inequalities across Gender, Generations and over the Life Course. Innledere her inkluderte Prof. Andrew Abbott, Universit...

Tildelt: kr 3,1 mill.

Prosjektperiode: 2012-2018

Sted: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Local Medical Practice and Global Health Interventions: An Ethnographic Study of Biomedicine and the Dilemmas of Care in Kenya

Dette prosjektet fokuserer på østafrikanske leger og undersøker deres kamp for å gi medisinsk hjelp i en sammenheng med knappe ressurser, utvide sosioøkonomisk ulikhet, svake regjeringens helsestrukturer og ujevn strømmer av internasjonal finansiering. Hva slags medisin utøver fagfolk i disse sit...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2012-2017

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Strengthening Research Capacity in the Papyrus Collection of the Oslo University Library

The core research activity in this project is the edition of the texts on papyrus fragments which belong to the collection of the Oslo University Library. The collection was formed between 1910 and 1936 due to the concerted efforts of the classicists Samson Eitrem and Leiv Amundsen. The texts are...

Tildelt: kr 2,9 mill.

Prosjektperiode: 2012-2017

Sted: Oslo