0 antall prosjekter

FKB-Forskningssentre for klinisk behandling

Multimodal Approach Targeting treatment Refractory cancers usIng neXt generation technologies and trials

Årlig får mer enn 35 000 mennesker en kreftdiagnose i Norge. Selv om de fleste pasientene blir kurert, er kreft likevel dødsårsak nummer en i Norge, og årlig dør mer enn 10 000 personer. I løpet av de siste årene har vi sett viktige forbedringer innen flere kreftdiagnoser, med bedret prognose, me...

Tildelt: kr 128,0 mill.

Prosjektperiode: 2022-2030

Sted: Oslo

FKB-Forskningssentre for klinisk behandling

Norwegian Headache Research Centre

Norsk senter for hodepineforskning (NorHEAD) ble etablert for 4 måneder siden. I denne perioden har flere parallelle aktiviteter foregått. To kliniske behandlingsstudier, på spenningshodepine og episodisk migrene, har startet. I tillegg er det startet opp en industri-sponset studie på medikamento...

Tildelt: kr 128,0 mill.

Prosjektperiode: 2022-2030

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FKB-Forskningssentre for klinisk behandling

REMEDY – Center for treatment of Rheumatic and Musculoskeletal Diseases

REMEDY – Forskningssenter for behandling innen revmatologi og muskelskjelettsykdommer ble våren 2022 etablert som nytt Forskningssenter for klinisk behandling. Diakonhjemmet sykehus er vertsinstitusjon og senteret har fire tilknyttede partnere: Oslo Universitetssykehus, Universitet i Oslo, Norsk ...

Tildelt: kr 128,0 mill.

Prosjektperiode: 2022-2030

Sted: Oslo

FKB-Forskningssentre for klinisk behandling

Neuro-SysMed: A Systems Medicine Approach to Restructure Norwegian Clinical Neurology

Neuro-SysMed er et forskningssenter for klinisk behandlingsforskning innen multippel sklerose (MS), Parkinsons sykdom (PS), amyotrofisk lateral sklerose (ALS) og demens. Senteret har Haukeland universitetssjukehus som vertsinstitusjon, i samarbeid med Universitetet i Bergen, Haraldsplass Diakonal...

Tildelt: kr 160,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2027

Sted: Vestland