3 818 prosjekter

MSCA-TOPP-UT-Toppfinansiering av MSCA utgående kandidater

Topfinancing: A Deep Learning approach for boulder detection –The key to understanding planetary surfaces evolution

Personlig toppfinansiering til prosjektleder i forbindelse med et MSCA IF prosjekt.

Tildelt: kr 0,56 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Ukjent Fylke

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

EUI - Private parties’ influence on CJEU rulings: a quantitative approac

*

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Ukjent Fylke

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

EUI - Navigating the Atlantic Crossing: A study of the role US influence played in Scandinavian social democratic politics, 1948-68

*

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Ukjent Fylke

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

EUI - Please mind the gender gap: A study of the women and men’s different attitudes toward green ideology

*

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Ukjent Fylke

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

EUI - Diasporic formations in motion: (re)mobilising transnational communities, the case of Chile.

*

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Ukjent Fylke

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Regulating migration and membership through monetary requirements

Penger kan avgjøre om du får flytte til et land, gjenforenes med familien din, bo der over tid, og få tilgang til statsborgerskap. Dette gjelder ikke bare for arbeidsmigranter, men også for familiemigranter og flyktninger. I tillegg til å ha et av Europas høyeste inntektskrav for familiegjenforen...

Tildelt: kr 8,7 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Ukjent Fylke

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

The BRIDGE study: Bridging pregnancy and fetal microchimerism with longterm female maternal cardiovascular and neurovascular health

Hjerte- og karsykdom, inkludert hjerneslag, er ledende årsaker til for tidlig død og funksjonshemming hos kvinner, og forventes å øke mye i årene fremover. BRIDGE-studien har som mål å øke kunnskap om hvordan svangerskap påvirker hjerte- og karsykdom og å tilrettelegge for fremtidig presisjonsmed...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Ukjent Fylke

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Regulated Occupations: Mobility, Qualification and Labour Market Outcomes

Mobilitet av arbeidskraft er viktig for et velfungerende arbeidsmarked. Arbeidsgivere benytter utenlandsk arbeidskraft i ulike yrker og på forskjellige kompetansenivåer. Koblingen av utenlandske arbeidstakere til yrker er i stor grad opp til arbeidsgivere og arbeidstakere, men ikke i yrker hvor d...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Ukjent Fylke

HELSEVEL-V-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

To compress or not compress? A mixed-method longitudinal study of compressed work schedules within the health, care and welfare services

Med et økende behov for arbeidskraft i helse og omsorgsektoren er fremtidens tilbud avhengig av mer kunnskap om hvordan vi kan sikre bemanning og ivareta helsen til de som jobber i sektoren. Målet med COMPRESSED er å undersøke konsekvensene av komprimerte arbeidstidsløsninger i den kommunale he...

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Ukjent Fylke

MSCA-TOPP-UT-Toppfinansiering av MSCA utgående kandidater

Supply of dense water to the overflows across the Greenland-Scotland Ridge - Topfinancing

SUPERFLOW will determine the pathways and dynamics of the flow of the densest water in the Nordic Seas that is the main source to the lower limb of the Atlantic Meridional Overturning Circulation (AMOC), a critical component of the global climate system. Warm and saline Atlantic Water flowing nor...

Tildelt: kr 0,31 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Ukjent Fylke

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Emigration from today’s Norway: Who, why, and how does it shape Norwegian society?

Årlig utvandrer rundt 30 000 personer fra Norge. Det tilsvarer en mellomstor norsk by. Men selv om relativt mange flytter fra Norge, vi vet ikke så mye om denne utvandringen. I dette prosjektet undersøker vi hva som kjennetegner utvandrerne, hvorfor de drar og hvordan utvandringen påvirker det n...

Tildelt: kr 11,5 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Ukjent Fylke

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Algorithmic Governance and Cultures of Policing: Comparative Perspectives from Norway, India, Brazil, Russia, and South Africa

Både nasjonalt og internasjonalt ser vi at politiet slutter opp om bruken av kunstig intelligens (AI) som beslutningsverktøy for å forebygge kriminalitet og uorden. Bruken av digital teknologi og den voksende rollen til private sikkerhetsselskaper, teknologiselskaper og konsulentselskaper, bidrar...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Ukjent Fylke

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Luxury, Corruption and Global Ethics: Towards a Critical Cultural Theory of the Moral Economy of Fraud

Hvorfor øker korrupsjon på verdensbasis, selv om alle relevante internasjonale organisasjoner er enige i at den må bekjempes? Alle er mot korrupsjon. Haider al-Abadi, tidligere statsminister i Irak, har uttalt at korrupsjon er farligere enn terrorisme. Kofi Annan og pave Frans er enige om at korr...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Ukjent Fylke

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Digital Prism and the Nordic Model of Workplace Democracy under Pressure

«Big data» og kunstig intelligens omformer på radikalt vis måten vi arbeider på, blir ansatt og sagt opp på, administrert og ledet. Datafiseringen endrer vår evne til å påvirke våre arbeidsforhold. Likevel har konsekvensene av datafisering av arbeidet på demokratiet på arbeidsplassen, medbestemme...

Tildelt: kr 11,9 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Ukjent Fylke

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

CRITical - preclinical testing of novel antibiotic resistance breaker

Antimikrobiell resistens er et voksende globalt helseproblem som i stor grad skyldes overforbruk av antibiotika. Antibiotika brukes til å forhindre infeksjoner feks under operasjoner og kreftbehandling. I tillegg er antibiotika helt nødvendig for å bekjempe alvorlige bakterieinfeksjoner. CRITical...

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Ukjent Fylke

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Stipendiatstilling 1 NINA (2021-2023)

...

Tildelt: kr 4,2 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Ukjent Fylke

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Combining Work and Care for Older Parents

Det overordnede målet for prosjektet er å frembringe ny kunnskap om hvordan omsorg for gamle foreldre påvirker omsorgsgivernes arbeidsmarkedsdeltakelse, og videreformidle denne kunnskapen til beslutningstakerne som utformer velferdsstat- og arbeidslivspolitikk for å minimere risiko for at arbeids...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Ukjent Fylke

POS-ERC-Støtte til ERC søkere som oppnår god evaluering

EPIC: Untangling Ediacaran Paleomagnetism to Contextualize Immense Global Change

Målet med EPIC er å løse en langvarig gåte om forklaringen bak raske og tilsynelatende avvikende endringer i globale paleomagnetiske data mellom 635 og 520 millioner år siden. Disse mystiske endringene har forhindret en forståelse av global paleogeografi på et viktig tidspunkt i Jordens evolusjon...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Ukjent Fylke

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Family Partner - Co-development, Implementation and Evaluation of a Child Maltreatment Prevention Intervention

Hvert år blir millioner av europeiske barn utsatt for mishandling i hjemmet, og dette kan true barns helse, verdighet, tillit og frihet. Når mishandling først har funnet sted, er det vanskelig å rette opp skadene. Dette gjør det desto viktigere å forhindre at mishandling finner sted gjennom foreb...

Tildelt: kr 9,8 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Ukjent Fylke

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Optimizing weaning from mechanical ventilation with RESPINOR DXT

RESPINOR utvikler en banebrytende ikke-invasiv utralydbasert teknologi, DXT (Diaphragm Excursion Technology), for kontinuerlig monitorering av vår viktigste pustemuskel, diafragma (mellomgulvet). DXT gir et objektivt mål på pusteevnen for å bedre klinisk beslutningstaking for kritisk syke pasient...

Tildelt: kr 14,2 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Ukjent Fylke

TRANSPORT-Transport 2025

Styring av sårbarheter i fremtidens integrerte intelligente transportsystemer (SIITS)

Transport og mobilitet gjennomgår rask utvikling med stadig ny teknologi og økende digitalisering. Vi ser kjøretøy som er selvkjørende og selvlærende, og digitale systemer som flettes sammen og snakker med hverandre på egen hånd. Mobiliteten blir grønnere, og mer sømløs. Med raske endringer og st...

Tildelt: kr 15,9 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Ukjent Fylke

MSCA-TOPP-UT-Toppfinansiering av MSCA utgående kandidater

Toppfinansiering: Political Dynamics of Slow-Onset Disasters - Contrasting Antimicrobial Resistance (AMR) and Ebola Responses

Disasters differ markedly in their speed and pattern of manifestation, which in turn greatly affects how researchers as well as authorities interpret and respond to them. While theoretical innovations made by disaster researchers over the last century have almost exclusively been developed for th...

Tildelt: kr 0,76 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Ukjent Fylke

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Novel tools and knowledge for a future with no lice infestations in Norwegian aquaculture

Hovedmålet med dette prosjektet er å identifisere stoffer atlantisk laks produserer som har sammenheng med hvor mottagelig eller resistent laksen blir mot to lusearter som bekymrer oss på grunn av deres effekt på fiskevelferd. I tillegg skal prosjektet utvikle verktøy som kan brukes til å øke lak...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Ukjent Fylke

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Stipendiatstilling 2 NORCE (2021-2023)

...

Tildelt: kr 4,2 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Ukjent Fylke

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Stipendiatstilling 1 SINTEF (2021-2023)

...

Tildelt: kr 4,2 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Ukjent Fylke

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Stipendiatstilling 4 SINTEF (2021-2023)

...

Tildelt: kr 4,2 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Ukjent Fylke

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Stipendiatstilling 3 SINTEF (2021-2024)

...

Tildelt: kr 4,2 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Ukjent Fylke

KONT-Kontingenter

Continued membership in the Swiss-Norwegian Beamlines (SNBL) at ESRF for the period 2021-2024

De sveitsisk-norske strålelinjene (SNBL) er et resultat av mer enn 25 års samarbeid mellom norske og sveitsiske forskningsinstitusjoner. Samarbeidet har ført til at SNBL i dag har status som en av de mest produktive laboratoriene ved ESRF, med ca 120 publiserte vitenskapelige artikler per år. SNB...

Tildelt: kr 31,5 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Ukjent Fylke

NORGLOBAL2-Norge - global partner

TRUTH COMMISSIONS AND SEXUAL VIOLENCE African and Latin American Experiences

Bruk av seksuell vald som våpen i krig og konflikt er eit utbreidd fenomen og vert rekna som ei global utfordring. Mange land har ein tendens til å oversjå dette problemet etter overgangen frå konflikt til demokrati. Andre land prøver å handtera denne grove forma for vald – saman med andre krigsb...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Ukjent Fylke

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Stipendiatstilling 17 SINTEF (2021-2023)

...

Tildelt: kr 4,2 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Ukjent Fylke