4 340 prosjekter

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Beslutningsstøtte for effektiv og miljøvennlig sjøtransport av fiskefôr i havbruksnæringen

Prosjektet vil løfte effektivitet og miljøvennlighet i havbruks-logistikk gjennom utvikling av et intelligent og data-drevet beslutningsstøttesystem for planlegging av fiskefôr-distribusjon. Logistikkplanleggere må vurdere et stort antall parametre som setter føringer for planlegging og gjennomf...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Marine Stabilized Platform for off-the-shelf inspection drones

I løpet av de senere årene har bruk av droner vist seg å være særdeles nyttige verktøy for inspeksjon av bygninger og infrastruktur. Utviklingen av hyllevare droner har vært formidabel, og det leveres nå systemer komplett installert med sensorer og programvare spesialtilpasset for ulike typer av ...

Tildelt: kr 3,2 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Agder

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Digitalisering av manuelle logistikkprosesser innen boring - bruk av elektronisk tally

Dagens arbeidsprosess for kontroll og flyt av pipe/komponenter på rigg, samt hva som går ned i brønnen, er dominert av flere manuelle steg. Målet for dette prosjektet er å digitalisere den manuelle tallyprosessen, fra objekter blir sendt til rig, til de forlater riggen igjen. Det utvikles et sann...

Tildelt: kr 6,4 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Agder

KLIMAFORSK-Stort program klima

The impact of artificial light on arctic marine organisms and ecosystems during the polar night

Til enhver tid vil halvparten av jordens overflate være mørklagt. Og mens det er mørkt, er en vanlig antagelse at biologiske prosesser som ellers er regulert av solen opphører. Men mørket er også det foretrukne 'habitatet' for de mange nattaktive organismene som heller sover seg gjennom dagen. Fo...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

KLIMAFORSK-Stort program klima

Machine Ocean – Combining Machine Learning and Earth Observations to Improve Simulations of Turbulent Behavior in the Earth System

Pålitelige vær- og havvarsler er grunnleggende for samfunnets sikkerhet, og forskere jobber kontinuerlig med å forbedre prognosemodellene. Atmosfæren og havet er deler av et komplekst system som kalles Jordsystemet. Globalt sett er dette systemet relativt enkelt: solenergi blir absorbert på jorda...

Tildelt: kr 11,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Ecosystem structuring by pulses of internal wave breaking

Vertikal blanding i havet er en viktig mekanisme som styrer hvordan marine økosystemer fungerer. Livet i havet bygger på primærproduksjon som forekommer nær overflaten, der sollys tillater vekst av planteplankton. I tillegg er næring nødvending. Den kommer fra bunnen, der vekst av planteplankton ...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Oslo

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Demonstrating smart drilling automation application

Dette prosjektet er en videreføring av "Demonstration of Automatic Drilling Process Control" prosjektet. Vi vil demonstrere «Smart Auto ROP» modulen, høyhastighets telemetri, optimalisert data konfigurering, og en automatisk sammenkobling som er integrert mot NOV Drilling Control System ved å bru...

Tildelt: kr 11,2 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Rogaland

H20-ENV-Climate action, environment, resource efficiency and raw materials

Ocean-based Negative Emission Technologies - analyzing the feasibility, risks, and cobenefits of ocean-based negative emission technologies for stabilizing the climate

In addition to urgently needed emission reductions, the IPCC Special Report on Global Warming of 1.5°C highlighted with high confidence that all projected pathways that limit warming to 1.5°C also require the use of Negative Emission Technologies (NETs). The majority of NETs research has focused ...

Tildelt: kr 10,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Vestland og 3 andre

NAERINGSPH-Nærings-phd

Performance improvement in medium scale Norwegian company using lean management methodologies and tools.

Prosjektets hovedmål er å forbedre ytelse ved å redusere driftsutgifter (dvs. ved å redusere unødvendige aktiviteter) i det norske selskapet Blueday Technology AS, ved å bruke de nyeste innovative metoder og verktøy. Prosjektet er fokusert på hvordan man bruker lean management i kontor- og kunnsk...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Rogaland

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Brain and behavior in fish: From evolutionary ecology to biomedicine

Sub optimal fish health in aquaculture compromises operational economy and fish welfare. Animals have to balance attention, inhibition of active behavior and cognitive flexibility via internal and external feedback in order to cope with an ever-changing environment. Thus, in order to understand h...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Viken

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Fundamental studies of plugging in multiphase flows with adhesive particles

I dette prosjektet undersøker vi prosessen bak et hverdagslig fenomen de fleste av oss har opplevd i kjøkkenet eller på badet: at avløpsrør blir blokkerte. En lignende type blokkering skjer også i oljerør, noe som kan lede til store økonomiske og økologiske tap. Blokkerte blodårer er dessuten bla...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Vestland

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Accounting for forecast uncertainties in communicating sea ice and weather information in the Arctic

En økt etterspørsel etter nøyaktig informasjon knyttet til vær og sjøis for Arktis fører til store forventninger til dagens globale og regionale modellsystemer. Nøyaktigheten på varslene er begrenset av blant annet atmosfærens og havets kaotiske natur og svakheter i modellsystemene. En god beregn...

Tildelt: kr 9,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Oslo

PROFESJON-Forskningskompetanse for utvalgte profesjonsutdanninger

Mass balance and energy optimisation in recirculating aquaculture systems (RAS), with focus on diurnal variations in water quality

Massebalanser og energioptimalisering i RAS systemer, med fokus på døgnvariasjoner i vannkvalitet. Oppdrettssystemer med resirkulering av vann (RAS) blir stadig vanligere. Samtidig er det en rask teknologiutvikling innen dette feltet. For å ivareta en miljøvennlig, velferdsmessig forsvarlig o...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Vestland

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Oksygenfjerning fra sjøvann

For å øke oljeutvinningen er vanninjeksjon en metode som hyppig brukes. Med denne metoden pumpes sjøvann ned i reservoaret for å sveipe et reservoar og drive ut oljen. Tilstedeværelse av oksygen i sjøvannet kan både medføre økt mikrobiell vekst (aerobe bakterier) og ikke minst økt korrosjon i rør...

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Rogaland

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Adaptive Gas Lift

Tilgjengelige system for kunstig løft ved bruk av gass krever lang og grundig planlegging. Slike systemene er svært avhengige av nøyaktige antakelser for hvordan brønnen vil oppføre seg i fremtiden. Eventuelle uforutsette hendelser, avvik eller endringer fra den beregnede responsen vil resultere ...

Tildelt: kr 8,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Rogaland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

AutoPRO: Digitalization for Autonomous Prognosis and Production Optimization in Offshore Production Systems

I dette prosjektet styrker vi Norsk-Kinesisk forsknings og industrisamarbeid for å øke digitalisering i offshore olje og gass industrien, med fokus på subsea produksjonssystemer. Det vitenskapelige målet er å utvikle smart subsea produksjonssystemer som opererer autonomt over flere år, uten men...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

KLIMAFORSK-Stort program klima

Improving the representation of small-scale nonlinear ocean-atmosphere interactions in Climate Models

The exchange of heat, water and gas at the air/sea interface is key to regulating the state and evolution of our climate. Sizeable air-sea exchanges of energy and ocean-atmosphere boundary layer processes can occur on short time and small spatial scales. To initiate and support societal actions a...

Tildelt: kr 5,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Vestland

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Assessment Framework for successful development of viable ocean multi-use systems

Havrommet er under et betydelig press gjennom økt konkurranse om arealer og ressursutnyttelse, og fremtidig bærekraftig forvaltning vil være avhengig av en mer helhetlig og integrert tilnærming. I de senere år har det blitt utviklet en rekke konsepter knyttet til bærekraftig og effektiv flerbruk ...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Møre og Romsdal

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Analysis techniques for quantifying nano-and microplastic particles and their degradation in the marine environment

Metoder for analyse av mikroplast (MP) kan grovt deles i to kategorier; enkle og budsjettvennlige eller mer avanserte og kostnadskrevende. Felles for alle eksisterende metoder er at de fortsatt krever mer utvikling og validering. Det er behov for billige og raske metoder for identifisering av et ...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Intelligent Water Processes (Invapro)

Vannbehandling er avgjørende for et bærekraftig samfunn, med tilførsel av drikkevann til befolkningen og riktig behandling av avløpsvann før utslipp tilbake til naturen. Til tross for sin betydning står sektoren overfor flere og betydelige utfordringer knyttet til økte krav til kvalitet, sikkerhe...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Viken

NAERINGSPH-Nærings-phd

Bruk av tang og tare i matvarer

Bruk av tang og tare i matvarer er lite utbredt utenfor Asia. FN har beregnet at matproduksjonen må øke med over 50 % innen 2050, sammenlignet med 2010, gitt at befolkningsveksten fortsetter. Tang og tare er viktige råvarer i Asia, med lange tradisjoner som en del av kostholdet i mange land. Ulik...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Viken

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Formation of small plastic particles in the environment and their bioavailability, accumulation and impacts on aquatic species

REVEAL setter søkelys på hvordan små mikroplast (sMP; <100 um) og nanoplast (NP; <1 um) partikler dannes fra nedbrytningsprodukter av større plastgjenstander, og hvordan disse partiklene oppfører seg når de transporteres fra ferskvann via kystnære brakkvann og videre inn i det marine miljøet. Den...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Microstructure of sea spray ice. Prediction of icing on marine structures.

Ising på fartøyer og plattformer er ett særskilt problem for maritim industri i Norge. Ising foregår når havet og luften er kaldt nok slik att sjøsprøyt, som treffer strukturer, kan fryse til is. Å predikere ising er vanskelig fordi flere kompliserte prosesser spiller sammen. Først, så gjelder de...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

KSP: FOODPRINT - Traceability and labelling of gene-edited products in the food chain

FOODPRINT er et samarbeidsprosjekt om utvikling av deteksjonsmetoder av genredigering for å fremme sporbarhet og merking av genmodifiserte (GM) produkter i hele næringskjeden. Genredigering er en ny teknikk for genetisk modifisering som i dag reguleres under EUs direktiv 2001/18/EF og av Gentekno...

Tildelt: kr 11,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Cardiomyopathy Syndrome in Atlantic Salmon (Salmo salar): Fishing for a Cure

Kardiomyopatisyndrom (CMS) er en utbredt hjertesykdom, som i dag er en av de dyreste sykdommene i norsk laksenæring. Det er derfor stort økonomisk og dyrevelferdspotensial knyttet til forbedring av diagnostikk og behandling. Dette prosjektet er designet for å adressere sentrale CMS-mekanismer, og...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

PETROMAKS2-Stort program petroleum

KPN Hole Cleaning Monitoring in drilling with distributed sensors and hybrid methods

Effektiv hullrensing for å unngå opphoping av borekaks under boring av brønner er en av forutsetningene for å redusere kostnader og miljøbelastning. Nåværende praksis er for det meste basert på sofistikerte fysikkbaserte beregninger som blir utført før operasjonen starter, i noen tilfeller med sa...

Tildelt: kr 15,7 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

6n Degrees of Freedom Transient Torque & Drag

Når ein borar vertikale og devierte brønnar, er det vanleg at kraftige borestrengs-vibrasjonar er kjelde til redusert yteevne eller til hendingar når ein borar. Hendingar kan til dømes vera ustabilitetar i brønnen, øydelegging av reiskap/instrument nedi brønnen eller tidleg slitasje av borerøyr. ...

Tildelt: kr 20,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Vestland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

PRAI: Predicting Riser-response by Artificial Intelligence

Stigrør på dypt vann utsettes for strømmer og turbulens. Det fører til såkalte virvel-induserte vibrasjoner (VIV) som gir akkumulering av utmattingsskader i materialet. Utmattingsskader representerer en sikkerhetsrisiko og utgjør dermed en stor post i utviklingskostnaden. På offshore boreplattfor...

Tildelt: kr 10,6 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Control Unit for All-electric FSC actuator

I dag styres ventilene på undervannssystemer med hydraulikk levert og kontrollert fra en plattform via kabler (umbilicals). Ved en nedstengning faller hydraulikktrykket og mekaniske fjærpakker installert på ventilene vil tvinge ventilen til stengt posisjon. Undervannssystemene plasseres nå dyp...

Tildelt: kr 11,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Viken

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Analysis techniques for quantifying nano-and microplastic particles and their degradation in the marine environment

Metoder for analyse av mikroplast (MP) kan grovt deles i to kategorier; enkle og budsjettvennlige eller mer avanserte og kostnadskrevende. Felles for alle eksisterende metoder er at de fortsatt krever mer utvikling og validering. Det er behov for billige og raske metoder for identifisering av et ...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Viken