0 prosjekter

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Forprosjekt for kommersialisering av ny hydraulisk nedihulls oljebrønnpumpe

Formålet med prosjektet er å skaffe partnere til et felles JIP med det mål å kommersialisere en ny hydraulisk oljebrønnpumpe til bruk på norsk sokkel. Forprosjektet vil da dreie seg om å skaffe interessenter, definere et JIP samt utforme en DEMO2000 søknad

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Viken

DIP-Design Pilot

Nigth Care - DP079

...

Tildelt: kr 0,22 mill.

Prosjektperiode: 2010-2012

Sted: Viken

FUNN-3-Tilskudd til ulønnet FoU-innsats

28777 Album2

...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2008-2008

Sted: Viken

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

In hub driven stair climbing wheelchair

...

Tildelt: kr 0,18 mill.

Prosjektperiode: 2007-2007

Sted: Viken

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Light, easy to Cut and moisture proof façade Wallboard

...

Tildelt: kr 0,19 mill.

Prosjektperiode: 2007-2010

Sted: Viken

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Quality assurance and optimal utilisation of descriptive sensory data

The present project deals with the development and implementation of better tools and practices in the industry regarding the use of sensory analysis. Important aspects will be further development of methods for sensory panel monitoring and development of new and easy to use software based on th...

Tildelt: kr 4,2 mill.

Prosjektperiode: 2005-2008

Sted: Viken

VM-Vareproduksjon og materialforedling

TEMPO - Sanntids analyse av produktkvalitet i vareflyten til Arcus AS

...

Tildelt: kr 3,4 mill.

Prosjektperiode: 2005-2008

Sted: Viken