0 antall prosjekter

IS-RWE-Musikksamarbeid Norge-Tyskland

Klaver - Hochschule für Musik "Hanns Eisler" Berlin

Støtte til studier ved HfM "Hanns Eisler" Berlin og videre etablering som musiker i Tyskland. Det søkes om kr 80.000 til studier av 2 semesters varighet. Stipendstøtte vil kunne brukes til reiser og avgifter i forbindelse med mesterkurs, undervisning o g konkurranser, musikkrelaterte utgifter ...

Tildelt: kr 40 000

Prosjektperiode: 2013-2013

Sted: Ukjent Fylke

IS-RWE-Musikksamarbeid Norge-Tyskland

RWE Deas Stipendprogram for Musikk

Stipendsøknad til opphold og studier i Tyskland. Ønsker å bidra til å viderføre og styrke båndene mellom Norge og Tyskland innen klassisk musikk.

Tildelt: kr 40 000

Prosjektperiode: 2013-2013

Sted: Ukjent Fylke

IS-RWE-Musikksamarbeid Norge-Tyskland

Guro Kleven Hagen, fiolin - Hanns Eisler Hochschule für Musik, Berlin

I en årrekke har jeg vært tilknyttet Barratt Due musikkinstitutt i Oslo, først gjennom talent-programmet "Unge talenter", siden som bachelorstudent (fullførte 3-årig bachelorgrad i utøvende musikk i vår). Mine lærere ved Barratt Due har vært Alf Richard K raggerud, Henning Kraggerud og Stephan Ba...

Tildelt: kr 40 000

Prosjektperiode: 2013-2013

Sted: Ukjent Fylke

IS-RWE-Musikksamarbeid Norge-Tyskland

Studiereise. Klassisk sang - Hochschule für Musik und Theater München v/prof. Andreas Schmidt.

Jeg søker med dette om stipend for å kunne reise en til München i Tyskland for å utvikle meg som klassisk sanger. Her vil jeg studere hos operasanger og professor Andreas Schmidt. For utfyllende tekst, henviser jeg til vedlagte prosjektbeskrivelse.

Tildelt: kr 40 000

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Ukjent Fylke

IS-RWE-Musikksamarbeid Norge-Tyskland

Mobilitetsstipend for Klaverundervisning med prof. Erika Lux , Hochschule für Musik, Theater und Medien, Hannover

Formålet med prosjektet er å videreutvikle mine kunstneriske evner som pianist gjennom muligheten til fordypning og vegledning under den tyske klaverprofessoren Erika Lux. Prosjektets innhold er forberedelse og profesjonalitetstrening knyttet til perioden 2012-2013. Mobilitetstipendet vil også g...

Tildelt: kr 40 000

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Ukjent Fylke

IS-RWE-Musikksamarbeid Norge-Tyskland

Orgel- Hochschule für Musik Mainz

Ole Andreas Fevang søker om støtte til å studere master i orgelspill i Mainz i Tyskland.

Tildelt: kr 40 000

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Ukjent Fylke

IS-RWE-Musikksamarbeid Norge-Tyskland

Fiolin - Universität der Kunste, Berlin

Søker om midler til videre studier i Berlin

Tildelt: kr 40 000

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Ukjent Fylke

IS-RWE-Musikksamarbeid Norge-Tyskland

Klaver, Hochschule fur Musik und Teater "Mendelssohn - Bartholdy" Leipzig

Søknad om støtte til studier i Leipzig under Prof. Gerald Fauth, samt utvikling av karriere og profil.

Tildelt: kr 40 000

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Ukjent Fylke

IS-RWE-Musikksamarbeid Norge-Tyskland

Cello - Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover. "Künstnerliche Ausbildung, Bachelor of Music".

Cellostudent ved HMTM Hannover søker pengestøtte. Inspirasjonskilder som masrerclass, kurs, instrument og generelle utgifter i forhold til universitetsplassen er finansielle utfordringer og et stipend vil være til stor hjelp. Fremtidige mål med tyskland soppholdet er å skaffe så mye kunnskap so...

Tildelt: kr 40 000

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Ukjent Fylke

IS-RWE-Musikksamarbeid Norge-Tyskland

Cello - studier i Berlin

Jeg ønsker å tilbringe et år i Berlin fra og med høsten 2011. Der vil jeg studere cello hos professor Konstantin Heidrich, og samtidig delta på mesterklasser med cellistiske forbilder som har base i Tyskland. For tiden er jeg 1.års masterstudent hos prof essor Truls Mørk ved Norges Musikkhøgskol...

Tildelt: kr 40 000

Prosjektperiode: 2011-2011

Sted: Ukjent Fylke

IS-RWE-Musikksamarbeid Norge-Tyskland

Klaver - studier med professor Gabriele Kupfernagel ved Musikhochschule Hanns Eisler i Berlin

Jeg søker med dette om økonomisk støtte til å studere med pianist Gabriele Kupfernagel i Berlin. Kupfernagel er klaverprofessor ved Hochschule Hanns Eisler, og er villig til å gi meg en plass i hennes klasse på høgskolen. Dette innebærer ukentlige pianoti mer, samt deltakelse i klassetimer ol.

Tildelt: kr 40 000

Prosjektperiode: 2011-2011

Sted: Ukjent Fylke

IS-RWE-Musikksamarbeid Norge-Tyskland

Stipendsøknad

Stipendsøknad for viderestudier i Berlin, Tyskland. Jeg ønsker å bruke et eventuelt stipend til sangtimer, timer med akkompagnatør, samarbeid med regissør og språkkurs. Mine mål: * Bli en bedre sanger/musiker * Bli en bedre skuespiller/scenekunstner * B li bedre i tysk

Tildelt: kr 40 000

Prosjektperiode: 2011-2011

Sted: Ukjent Fylke

IS-RWE-Musikksamarbeid Norge-Tyskland

Fiolin - Hochschule für Musik und Theater München

Se vedlegg.

Tildelt: kr 40 000

Prosjektperiode: 2011-2011

Sted: Ukjent Fylke

IS-RWE-Musikksamarbeid Norge-Tyskland

Piano - Hochschule für Musik und Theater Hannover

Jeg ønsker å gjennomføre soloklassestudiet ved Hochschule für Musik und Theater Hannover (HMTH) med oppstart høsten 2010. Alternativt master-/diplomstudier ved Norges Musikkhögskole (NMH) med utveksling til Hannover. I alle tilfeller ønsker jeg å gjennomf öre masterstudiene med base i Hannover d...

Tildelt: kr 39 999

Prosjektperiode: 2010-2011

Sted: Ukjent Fylke

IS-RWE-Musikksamarbeid Norge-Tyskland

Bratsj - privattimer, Tabea Zimmermann/Moshe Ben-Dor, Tyskland

Bratsj - privattimer hos Tabea Zimmermann i Tyskland Berlin/Hannover. Se projektbeskrivelse!

Tildelt: kr 39 999

Prosjektperiode: 2010-2010

Sted: Ukjent Fylke

IS-RWE-Musikksamarbeid Norge-Tyskland

Fiolin - Studier för Melise Mellinger, Ensemble Recherche, Freiburg

Violinstudier i samtidsmusik för Melise Mellinger, Ensemble Recherche, Freiburg. Jag söker medel för att kunna studera för Melise Mellinger, violinist i Ensemble Recherche, Freiburg, en av världens främsta ensembler för ny musik. Jag har under mina studi er och i arbetslivet specialiserat mig på...

Tildelt: kr 39 999

Prosjektperiode: 2010-2010

Sted: Ukjent Fylke

IS-RWE-Musikksamarbeid Norge-Tyskland

Søknad om stipend for privatundervisning med Prof. Frans Helmerson.

Mitt navn er Frida fredrikke Waaler Wærvågen (født 17.08.88). Jeg studerer utøvende cello, og har som mål å høyne min kompetanse på instrumentet slik at jeg i framtiden kan være aktiv som solocellist. Dette er en krevende målsetting som forutsetter omfat tende egeninnsats , og som dessuten bare ...

Tildelt: kr 39 999

Prosjektperiode: 2010-2010

Sted: Ukjent Fylke

IS-RWE-Musikksamarbeid Norge-Tyskland

Skjelbred, Hanne, rwe dea musikkstip 09

...

Tildelt: kr 39 999

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Ukjent Fylke

IS-RWE-Musikksamarbeid Norge-Tyskland

Sæverud, Ådne, rwe dea stipend 09

...

Tildelt: kr 39 999

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Ukjent Fylke

IS-RWE-Musikksamarbeid Norge-Tyskland

Melbø, Espen RWE Dea stipend 09

...

Tildelt: kr 39 999

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Ukjent Fylke

IS-RWE-Musikksamarbeid Norge-Tyskland

Foosnæs, Eva Holm RWE Dea 2009

...

Tildelt: kr 39 999

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Ukjent Fylke

IS-RWE-Musikksamarbeid Norge-Tyskland

Sæverud, Mari Therese Moe rwe dea 2009

...

Tildelt: kr 39 999

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Ukjent Fylke

IS-RWE-Musikksamarbeid Norge-Tyskland

Sandvik, Audun Andre, rwe 2008

...

Tildelt: kr 39 999

Prosjektperiode: 2008-2008

Sted: Ukjent Fylke

IS-RWE-Musikksamarbeid Norge-Tyskland

Habbestad, Bjørnar, RWE 2008

...

Tildelt: kr 39 999

Prosjektperiode: 2008-2008

Sted: Ukjent Fylke

IS-RWE-Musikksamarbeid Norge-Tyskland

Övinge, Sara Rose A. rwe dea stip 08

...

Tildelt: kr 39 999

Prosjektperiode: 2008-2008

Sted: Ukjent Fylke

IS-RWE-Musikksamarbeid Norge-Tyskland

Johnsen, Thor-Harald rwe dea stip. 2008

...

Tildelt: kr 79 999

Prosjektperiode: 2008-2008

Sted: Ukjent Fylke

IS-RWE-Musikksamarbeid Norge-Tyskland

Mortensen, Christian rwe dea stip. 2008

...

Tildelt: kr 39 999

Prosjektperiode: 2008-2008

Sted: Ukjent Fylke

IS-RWE-Musikksamarbeid Norge-Tyskland

Karnezi, Ivi Anne H. rwe dea stip. 2008

...

Tildelt: kr 39 999

Prosjektperiode: 2008-2008

Sted: Ukjent Fylke

IS-RWE-Musikksamarbeid Norge-Tyskland

Coucheron, Julie, rwe dea musikk 2008

...

Tildelt: kr 39 999

Prosjektperiode: 2008-2008

Sted: Ukjent Fylke

IS-RWE-Musikksamarbeid Norge-Tyskland

Stavseng, Torun Sæter, rwe dea 2007

...

Tildelt: kr 39 999

Prosjektperiode: 2007-2007

Sted: Ukjent Fylke