4 420 prosjekter

PUBL-Publisering/prosjektinform

Avtale med Universitetsforlaget om tilskudd til tidsskrift (samfunnsvitenskap) (doculive 200301553)

...

Tildelt: kr 6,4 mill.

Prosjektperiode: 2001-2011

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Avtale med Universitetsforlaget om tilskudd til tidsskrift (humaniora) (doculive 200301553)

...

Tildelt: kr 11,7 mill.

Prosjektperiode: 2001-2011

Sted: Oslo

FRIMUF-Miljø- og utviklingsforskning

As long as they dont bury me here: Social relations of poverty in a Southern African Shantytown

Approximately 50 percent of the poor in Africa are expected to live in cities and towns by year 2010. With the urbanization of poverty, understanding the survival strategies of poor urban populations is becoming increasingly important. Anthropology has ha d little to say about such issues in rece...

Tildelt: Skjult

Prosjektperiode: 2000-2009

Sted: Vestland

MABIT-Marin bioteknologi i Tromsø

Marin bioteknologi i Tromsø (MABIT)

...

Tildelt: kr 112,5 mill.

Prosjektperiode: 1998-2017

Sted: Ukjent Fylke

NORGLOBAL-Norge - Global partner

Drift av et internasjonalt forskernettverk for fremming av tverrfaglig barneforskning

...

Tildelt: kr 25,6 mill.

Prosjektperiode: 1997-2012

Sted: Oslo

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Grunnbevilgning - ISF

...

Tildelt: kr 222,9 mill.

Prosjektperiode: 1997-2025

Sted: Oslo

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Grunnbevilgning - FNI

...

Tildelt: kr 163,8 mill.

Prosjektperiode: 1997-2025

Sted: Viken

KONT-Kontingenter

IIASA - norsk medlemskap

Fra 1997 er Norge medlem av IIASA - International Institute for Applied Systems Analysis. Instituttet stimulerer til internasjonal tverrfaglig forskningssamarbeid med faglig fokus på miljø- og ressursstudier i et globalt endringsperspektiv. Faglige hovedo mråder er følgende: Global Environment Ch...

Tildelt: kr 168,9 mill.

Prosjektperiode: 1997-2025

Sted: Ukjent Fylke

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Grunnbevilgning - FAFO

...

Tildelt: kr 296,1 mill.

Prosjektperiode: 1997-2025

Sted: Oslo

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Grunnbevilgning - PRIO

...

Tildelt: kr 304,5 mill.

Prosjektperiode: 1997-2025

Sted: Oslo