0 antall prosjekter

FINANSMARK-Finansmarkedet

AkjseNorges BørsABC med lyd, strek og bevegelse

...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2011-2012

Sted: Oslo

FINANSMARK-Finansmarkedet

AksjeNorge-dagen - landsdekkende informasjonsdag om aksjer, aksjemarkedet og aksjesparing.

AksjeNorge-dagen er en landsdekkende informasjonsdag om aksjer, aksjemarkedet og aksjesparing som retter seg mot publikum i sin alminnelighet. Arrangementene gjennomføres på inntil 30 steder over hele landet. Stiftelsen AksjeNorge har eneansvaret for innh old og gjennomføring av arrangementet, me...

Tildelt: kr 0,92 mill.

Prosjektperiode: 2006-2007

Sted: Oslo