0 antall prosjekter

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Samisk teater, film og utstilling - presentasjon av forskning for ungdom ifbm Forskningsdagene 2003

...

Tildelt: kr 14 999

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Finnmark - Finnmárku - Finmarkku

P-SAMISK-Program for samisk forskning

"Under en annen himmel" Formidling av bredden i sørsamisk forskning/studietilbud ifbm Forskningsdagene 2003.

...

Tildelt: kr 14 999

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Nordland - Nordlánnda

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Forelesningsturné til videregående skoler i indre Finnmark ifbm Forskningsdagene 2003

...

Tildelt: kr 14 999

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Finnmark - Finnmárku - Finmarkku

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Arkeologisk feltarbeid for ungdom ifbm Forskningsdagene 2003

...

Tildelt: kr 19 999

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Finnmark - Finnmárku - Finmarkku

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Presentasjon for ungdom av forskning i duodji, joik, fortelling og kroppsøving ifbm Forskningsdagene 2003

...

Tildelt: kr 14 999

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Finnmark - Finnmárku - Finmarkku

IS-STP-Statsstipendprogram, utlendinger

Zysk; B. Polen STP 03/04

...

Tildelt: kr 87 000

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Ukjent Fylke

MAT-Næringsmidler

Sporbarhet og produksjonsoptimalisering i Norsk Kjøttsamvirke

Det er generelt en økende skepsis til industrielt landbruk som følge av de store matvareskandalene som kugalskap, skrapesyke, munn og klovsyke og dioksin i kyllingfòr (Belgia). For at vi skal være konkurransedyktig i årene som kommer både nasjonalt og int ernasjonalt er det helt nødvendig å ha sp...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Oslo

IS-STP-Statsstipendprogram, utlendinger

Toyokawa; M. Japan STP 03/04

...

Tildelt: kr 0,11 mill.

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Ukjent Fylke

IS-STP-Statsstipendprogram, utlendinger

Kita; A. Polen STP 03/04

...

Tildelt: kr 0,11 mill.

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Ukjent Fylke

PSYKISK-Psykisk helse

Prognostisk informasjon ved livstruende og kroniske sykdommer - betydning for mestring, distres og håbløshed. En prospektiv undersøkelse.

Information til patienter om prognose ved kroniske og livstruende sygdomme berører væsentlige medisinsk-etiske problemstillinger, samtidig som sådan information har eksistentielle og muligvis helsemæssige konsekvenser for de berørte patienter. Til trods f or at læger særdeles hyppigt er stillet o...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Oslo

F-INF-Naturvitenskap, informatikk

PLI-AST - Programming language independent Abstract Syntax Trees

...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2003-2007

Sted: Vestland

OST-Øst-Europa-programmene

Approaches to Quantification of Nutrient Pollution Load in the Drim/Drini river catchment (DRIMPOL)

...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Oslo

IS-STP-Statsstipendprogram, utlendinger

Amoedo Lueiro; X. Spania. STP 03/04

...

Tildelt: kr 71 000

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Ukjent Fylke

IS-SOE-Samarbeid med Sørøst- Europa

Jurcevic, S SOE02/03-35 Kroatia

...

Tildelt: kr 50 000

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Ukjent Fylke

IS-STP-Statsstipendprogram, utlendinger

Chiogna; M. Italia. STP 03/04

...

Tildelt: kr 55 000

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Ukjent Fylke

IS-STP-Statsstipendprogram, utlendinger

Kolodziejczak; A. Polen. STP 03/04

...

Tildelt: kr 87 000

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Ukjent Fylke

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Forskningsleder Velferdsprogrammet - (Førsteamanuensis Borgunn Ytterhus)

...

Tildelt: kr 0,64 mill.

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Trøndelag - Trööndelage

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

IPU™ Phase III - Design, Analysis and verification of manufacturing, transportation and installation of IPUtm according to DnV RP-A203

...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Ukjent Fylke

OST-Øst-Europa-programmene

A life on one's own - A rights-based approach to the rehabilitation of victims of trafficking in Serbia

...

Tildelt: kr 2,6 mill.

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Oslo

NANOMAT-Nanoteknologi og nye materialer

Using Nanoscale objects to Modify Structural Development at Different Length Scales

...

Tildelt: kr 5,4 mill.

Prosjektperiode: 2003-2008

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PULS-Tjenesteyting, handel og logistikk

HokusFokus - Håndholdt skanner med display (forskningsdelprosjekt i OFU-prosjekt)

Produktet er en håndholdt skanner som skanner inn et tekstavsnitt på 6 til 10 cm bredde av gangen. Enheten skal ikke ha stor lagringskapasitet. Meninger er å skanne, så lese. Når ny tekst skannes slettes den forrige, eventuelt kan to til tre skanninger la gres og tilpasses hverandre. Skanneren le...

Tildelt: kr 0,40 mill.

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Agder

PROSDIV-Diverse

Forprosjekt for AMOEBE (Pilot Amoebe)

Prosjektet skal: 1. Kartlegge hva som eksisterer av nåværende kunnskap og hvordan dette skal nyttiggjøres i det videre arbeid med AMOEBE, både nasjonalt og internasjonalt. 2. Beskrive og vurdere hvordan bemerkningene fra ekspertene skal vektlegges og løses. 3. Beskrive hvordan AMOEBE...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Vestland

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

FoU-samarbeid mellom AquaCon og samarbeidspartnere med Dept. of Fisheries, Malaysia

...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Stimuleringstiltak for flere kvinnelige HUM-Gründere

Universitetet i Oslo (UiO) og SND - Oslo og Akershus, har i samarbeid med firmaet Kulturell Dialog AS, finansiert og medvirket til utvikling og gjennomføring av et forprosjekt for å se hvordan man kan inspirere, utvikle og tilrettelegge for flere innovati ve forretningskonsepter utløst av kandida...

Tildelt: kr 0,75 mill.

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Oslo

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

EUI -Constitution building in the European Union and the role of the European Parliament

...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Ukjent Fylke

TEKNO-Naturvitenskap, grunnleggende teknologi

Impact behaviour of aluminium plates: Interaction between global and local response

Structural impact problems have become increasingly important both for the modern industry and society. One area which is poorly covered in the literature, is the interaction in response between localised indentation/perforation and global response when a projectile impacts a plate. This will no...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2003-2007

Sted: Trøndelag - Trööndelage

AKLIMED-Klinisk medisin

Myokardviabilitet ved akutt og kronisk koronar hjerteesykdom.

Iskemisk nedsatt funksjon av myokard er forbundet med høy mortalitet, både ved akutt hjerteinfarkt og ved kronisk hjertesvikt. Myokard med nedsatt eller opphevet funksjon kan imidlertid fortsatt være viabelt, og vil kunne gjenoppta sin funksjon ved normal isering av blodforsyningen. Trombolytisk ...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Oslo

HAVKYST-Havet og kysten

Multi-usage system for towed vehicles, 2 dr.gr.stip.

I prosjektet utvikler vi et integrert system der undervannsenhetene er to tauete farkoster som begge har som hovedinstrumentering flerfrekvente akustiske måleenheter og optiske måleenheter med signalgrensesnitt for dataoverføring der vi anvender nyeste te knologi for hybride fiberoptisk-elektrisk...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Vestland

F-GEO-Naturvitenskap, geofag

Permafrost in Northern Europe - permafrost distribution and dynamics in Iceland and Norway

The sensitivity of the upper permafrost layers with respect to decadal climatic changes and the potential consequences of permafrost evolution on surface processes, landscape dynamics and natural hazards in high-alpine environments makes knowledge about t he spatial distribution patterns of mount...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Oslo

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Fremveksten av samisk etnisitet i lys av innlandsområdenes økte betydning, 2300 f.Kr. - 300 e.Kr.

Tidsrommet ca. 1500/1000 f Kr. - Kr.f er utpekt som perioden da grunnlaget ble lagt for samisk etnisitet. Diskusjonene omkring perioden, og henvisningene til prosessene som lå bak denne etniske differensieringen i Finnmark og Fennoskandia, er likevel preg et av manglende empirisk kunnskap og av b...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2003-2008

Sted: Troms - Romsa - Tromssa