0 antall prosjekter

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Reel-Well - Drilling and Well Concept

The concept is based on a new patented idea of well construction. The idea is to perform the drilling operation with a dual drill string and a downhole movable packer, which implies a re-arrangement of the drilling fluid hydraulics compared to conventiona l drilling. The method can utilise modern...

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Rogaland

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Økt transportutnyttelse gjennom optimalisering av strømningskontroll og operasjonsstyring

...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2004-2009

Sted: Rogaland

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Sanntids produksjonsoptimalisering

...

Tildelt: kr 2,6 mill.

Prosjektperiode: 2004-2008

Sted: Viken

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Pålitelighetsfokusert forskning og kartlegging av potensielle feilårsaker og ekspert/datametodikk-utvikling for instrumenterte sikkerhetssys

Olje og gassvirksomheten til havs og på land setter stadig sterkere krav til ytelsesfaktorer som tilgjengelighet og pålitelighet for utstyr og operasjoner. Prosjektet er rettet mot forskningstema tilknyttet : 1) Instrumenteringspålitelighet 2) Pålitelige dypvannsoperasjoner. Det er i dag en mange...

Tildelt: kr 0,75 mill.

Prosjektperiode: 2004-2006

Sted: Rogaland

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Downhole ultrasonic imaging and measurement for well intervention

In all kinds of well operations such as drilling and completion, maintenance and intervention and final abandonment, the nature of the work is such that it must be carried out blind. In many of these situations it would be very helpful to see the objects causing the difficulty. Cameras for downho...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Rogaland

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Quantification of production effects through integrated modelling and inversion of time-lapse seismic data

...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2004-2006

Sted: Rogaland

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

TERMINERT! In-flow measurement and control system (IMCOS)

Dette prosjektet tar sikte på å utvikle en nedihulls måle- og kontrollenhet som kan måle væskestrøm fra én produktiv reservoarsone og regulere væskestrømmen fra samme område for å oppnå en optimal struping av sonen. I tillegg kan enheten gjøre målinger på hele brønnstrømmen. Dette åpner for prod...

Tildelt: kr 3,7 mill.

Prosjektperiode: 2004-2006

Sted: Rogaland

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

On-line flerfaset strømningsanalyse av brønnstrøm i produserende brønner og transportledninger mht til fasesammesetn., slug og strømnforhold

...

Tildelt: kr 3,9 mill.

Prosjektperiode: 2004-2006

Sted: Viken

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Electrical Power Supply for Down-hole Instrumentation

...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2004-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

OG-Program for olje og gass

Ny EM sensorteknologi for leting etter hydrokarboner

Selskapet EMGS ble dannet i februar 2002 på bakgrunn av resultater fra et forskningsarbeid som Statoil gjennomførte i perioden 1997-2002, innenfor leting etter hydrokarboner på dypt vann med elektromagnetiske bølger. Med de nye teknikkene, som sees på s om en "step change" i leteteknologi, forv...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Decision-Support Tool for Real-time Reservoir and Production Management

...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2003-2008

Sted: Vestland

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Large Strain Testing of Fault Seals. Laboratory Experiments and Development of fault Seal Models

...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Oslo

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Enhanced Oil Recovery from Carbonates - Wettability and Chemical Additives

...

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 2003-2007

Sted: Rogaland

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Advanced Resevoir Tracing (ART) - for improved oil recovery

...

Tildelt: kr 7,8 mill.

Prosjektperiode: 2003-2007

Sted: Viken

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Mobility control by foam

...

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Smart Assets: The integration of real-time data and oil industry work processes

...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Vestland

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Reservoir Operations with Advanced Wells

...

Tildelt: kr 3,7 mill.

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Rogaland

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Utvikling av verktøy til tredimensjonal prognose av reservoaregenskaper.

I dette prosjektet skal utvikles verktøy som vil gi nøyaktige, tredimensjonale prognoser for variasjonene i prospektets reservoaregenskaper. Med et slikt verktøy vil man redusere sjansen for å bore der porøsitets- og permeabilitetsprognoser tyder på utils trekkelig reservoarutvikling, og der hydr...

Tildelt: kr 3,9 mill.

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Oslo

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Zero flare metering system

...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Rogaland

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Compact LNG Heat Exchangers

...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Rogaland

OG-Program for olje og gass

Development of an impulsive source element for increased bandwidth that also reduces environmental impact of marine seismic surveying.

...

Tildelt: kr 5,9 mill.

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Viken

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Reservoir Characterization and Prediction Uncertainty Assessment through Scale Splitting

...

Tildelt: kr 5,4 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Rogaland

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Eletrocoalescence - Droplet-droplet interaction and coalescence in eletric fields and turbulent flow - eksperiments and modelling

...

Tildelt: kr 8,4 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Petrofysikk under spenning (Petrophysics under stress)

...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Parasitic consumption of corrosion inhibitor at the surface of emulsion droplets in mulitphase flow

...

Tildelt: kr 4,8 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Viken

OG-Program for olje og gass

Prediction and upscaling of thermal condutivities in sedimentary rocks

...

Tildelt: kr 3,3 mill.

Prosjektperiode: 2002-2004

Sted: Rogaland

OG-Program for olje og gass

Ferdigstillelse av Elektronisk Kontrollsystem og Testing av Marin Skjærbølgekilde - VibroPile

150009 Prosjektet VibroPile har hatt seks delmål eller faser der det endelige mål er å utvikle en praktisk S-bølgekilde for generering av horisontaal polariserte skjærbølger for kartlegging av stukturen over og i olje- og gassreservoarer. Disse fasene er følgend e: 1. Mulighetrsstudie for teoret...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2002-2004

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Microseismic Emissions-Heartbeats of a Reservoir

...

Tildelt: kr 3,2 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Viken

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Fracture Control - Offshore Pipelines

...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

OG-Program for olje og gass

Dr. ing program: Flerfase transport

144036 Norge har gjennom de siste 20 år opparbeidet en ledende posisjon innenfor petroleum flerfase transport teknologi. Et samarbeid mellom SINTEF og IFE har resultert i en simulator (OLGA) som er blitt en internasj onal industristandard for dimensjonering ...

Tildelt: kr 4,1 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Trøndelag - Trööndelage